Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

En narkotikapolitik för Piratpartiet

written by jacob, on Feb 12, 2011 12:42:27 AM.

Jag vill börja med att säga att jag inte är drogliberal. Jag är måttlig brukare av alkohol och rör inte nikotin. Jag dricker mycket sällan koffeinhaltiga drycker och min enda kontakt med narkotika är att jag i några omgångar har gått på morfin och andra smärtstillande preparat. Vid ett tillfälle så länge som 6 veckor. Mitt mål är att minska skadeverkningarna av droger. Jag presenterar det här förslaget som ett frö för att skapa en debatt, eftersom jag anser att svensk drogpolitik har kört fast och är enögd och enkelspårig.

Svensk drogpolitik utgår ifrån att vi kan skydda människor från narkotika och berusningsmedel genom att förbjuda dem. Det leder till ett antal negativa konsekvenser. Det uppstår en illegal marknad för droger som framför allt utnyttjas av organiserad brottslighet. I Sverige är t.ex. Hells Angels och Bandidos drogdistributörer och en stor del av deras verksamhet finansieras av illegala droger. Distributörerna har ett ekonomiskt intresse av att rekrytera nya (miss)brukare och det finns ingen reglering som står i vägen för sådan verksamhet. Ur missbrukarnas synvinkel så innebär köp av droger från illegala källor en risk. Man vet aldrig vilken kvalitet och koncentration drogen har. Det knyter också upp en stor del av polisens resurser för bekämpning av brott.

Min tes är att det går att genom legalisering av vissa narkotiska preparat och en omfattande reglering av försäljningen komma till rätta med de här problemen utan att antalet missbrukare ökar. Jag tror att vi har en situation i Sverige som liknar förbudstidens USA. Det faktum att droger är illegala gör dem spännade och en flykt från vardagen. Narkotikapolitiken har knappast gjort drogerna otillgängliga. När jag gick på högstadiet för 35 år sedan visste alla vem man kunde köpa droger av och enligt aktuell statistik är det enkelt för de flesta tonåringar och unga vuxna att få tag på droger.

Trots att priserna har fallit sedan jag var ung (en indikation på ökad tillgänglighet) så är droger en dyr vana som leder en del människor in på brottets bana. Legala droger skulle kunna säljas över disk till en tiondel av marknadspriser för dagens illegala droger, med jämn och kontrollerad kvalitet. Man skulle dessutom kunna sänka koncentrationen i drogerna. De säljs i dag på gatan i hög koncentration för att de är lättare att hantera på det sättet.

Jag föreställer mig ett system där det endast är tillåtet att nyttja droger i hemmet, om man är över 18 år. Förbudet att framföra fordon eller att uppträda påverkad på allmän plats skulle kvarstå. Distributionen skulle endast ske genom apotek eller annan auktoriserad och licensierad kanal. För att få köpa måste man vara bosatt i Sverige, vara över 18 år och endast få köpa en begränsad kvantitet för eget bruk. Alla köp skulle registreras och lagras viss tid.

Bruks- och försäljningstillståndet skulle endast omfatta vissa droger vars skadeverkningar är kända. För tyngre droger som heroin bör man pröva att förskriva drogen på recept till redan etablerade missbrukare. Det har gjorts tidigare i bland annat Nederländerna och Danmark, med ganska goda resultat.

Resultatet av en sådan här politik skulle vara betydligt minskade inkomster för organiserad brottslighet. Dessutom skulle allmänheten kunna lära sig mer om ruseffekter och skadeverkningar hos olika droger. Verkligheten är betydligt mer nyanserad än vad som målas upp i media och myndigheters informationskampanjer. Hur många vet t.ex. att flertalet av dem som nyttjar narkotiska preparat sköter sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. För vissa grupper (amfetamin för personer med utpräglad ADHD, marijuana för för vissa nervösa besvär och plågsamma sjukdomar) så är samhällets strikta hållning mot narkotika ett problem, och de skulle kunna få en lindring av sina problem med en mindre restriktiv politik.

Det politiska fältet är helt öppet för en sådan här politik. Det finns inga andra partier som ens vågar beröra ämnet. Självklart ligger det en fara i det för Piratpartiet, men det innebär samtidigt en möjlighet att visa på mod och nytänkande.

Det är naturligtvis oerhört svårt att förutsäga vad en så kraftig förändring av narkotikapolitiken skulle ge för resultat och man måste därför gå mycket försiktigt fram. Begränsade försök under lång tid måste först utföras innan man rullar ut programmet i hela landet. Sker bakslag så får man backa och omvärdera, men genom att inte våga göra försöken kan vi aldrig uppnå någon förbättring.

Comments

 • Även om jag i princip håller med om resonemanget, så är frågan för infekterad för att det ska vara taktiskt vettigt att ge sig in i den. Bättre att undvika den.

  Comment by Anders Troberg — Feb 12, 2011 11:22:40 AM | # - re

 • En viktigt bit är att gå på efterfrågan för den organiserade brottsligheten. Ta bort den svarta marknaden som uppstår. Systembolaget kan stå för försäljningen.

  Comment by Gustav — Feb 12, 2011 11:50:22 AM | # - re

 • En film om “problemet” som du tar upp:
  www.youtube.com/watch?v=IKV5faFkfYs

  Comment by Per — Feb 12, 2011 5:56:14 PM | # - re

  • Hej Per,

   tack för länken. Även om USA:s problem är både större och annorlunda än Sveriges så finns det gemensamma faktorer. Det är också nyttigt att lära sig argumentationen från dem som har propagerat för förändring under en längre tid.

   Comment by jacob — Feb 13, 2011 12:02:32 AM | # - re

 • Vi i Liberaldemokraterna (som hoppas kunna gå till val tillsammans med Piratpartiet 2014) står helt bakom Jacobs linje. Det pågår en ordentlig omsvängning i frågan i Sverige och detta är rätt tillfälle att gå ut och slåss för skademinimeringsprincipen oavsett vad man själv tycker om droger. Piratpartiet skulle VINNA mycket på att våga ta ställning inte bara för virtuell utan även för kroppslig autonomi. Bort med polisen inte bara från våra datorer utan även från våra kroppar. Det vore också ideologiskt konsekvent! Eller tycker ni att PP syns för mycket i debatten i Sverige numera? 2011 är året då PP måste bredda sig!

  Comment by Alexander Bard — Feb 12, 2011 10:32:12 PM | # - re

  • Alexander,

   jag skulle köpa argumentet om kroppslig autonomi om människor hade insikt i konsekvenserna när de börjar nyttja droger och om dessa konsekvenser upphörde när de slutar. Tyvärr är det inte så, och jag betraktar därför friheten i form av kontroll över den egna kroppen som delvis imaginär. Frihet att droga sig själv är en frihet att göra något man inte har för avsikt att göra men inte har insikt nog att förstå.

   Därför är det inte ett argument att ändra droglagstiftningen för mig.

   Jag baserar hela min argumentation på skademinimering. Att somliga kommer att lagligt kunna njuta droger utan att det förstör deras liv är en bieffekt som jag inte tillmäter något politiskt värde.

   Comment by jacob — Feb 13, 2011 12:18:28 AM | # - re

   • Angående insikt:

    Om det inte varit för att narkotikalagarna förgiftar kunskaper/vetenskap inom svensk psykvård så hade man säkert sett en annan debatt här (vi är iofs inte unika). Det är inta alls så slumpartat som man kanske tror om vem/vilka som riskerar och trillar dit. Förbud förhindrar dessutom folk att informera sig i och med att förbudet i sig gör det svårt och föra fram korrekt fakta.

    Passar på och skicka upp en film till: www.youtube.com/watch?v=BpHiFqXCYKc

    En känd psykolog berättar om beroende och hjärnans utveckling. Den är lång men mycket intressant och ger en hel del “aha” upplevelser.

    En insikt styrande politiker bör skaffa sig är att människor gör saker på grund av något, man behöver lära sig orsakerna om man skall förstå. Psykologen i filmen förklarar en del om detta

    Comment by Per — Feb 13, 2011 12:38:17 AM | # - re

    • Tack för en fantastiskt givande länk. Gabor Maté’s slutsatser stämmer väl överens med mina mer begränsade erfarenheter.

     Comment by jacob — Feb 14, 2011 12:22:23 AM | # - re

 • Jag är helt motståndare till allt tal om att Piratpartiet skulle anta någon som helst politik till stöd för en liberalare narkotikalagstiftning, med undantag för de uppenbara risken för maktmissbruk från polisens sida som förbudet att “inneha” narkotiska preparat i blodet (polisen kan hota “besvärliga” personer, t.ex jornalister i tunnelbanan, med dessa tvångsmedel) för med sig.

  Att försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt råder det i det i Sverige en bred uppslutning om. Argumentet att man skulle minska skadeverkningarna på samhällsmedborgarnas genomsnittsliga hälsa genom att öka tillgängligheten på narkotika känns igen från alkoholliberaler och systembolagsmotståndare. Det har dock visat sig (enligt min uppfattning föga förvånande) att ökad tillgänglighet och lägre priser ökar nyttjandet av alkohol. Inget tyder på att något annat skulle gälla för narkotika.

  Förmodligen skulle länder med mycket stora problem med knarkarteller, sociala problem och samhällsklyftor kortsiktigt tjäna på en legalisering, det håller jag med om. Att jämföra Sverige med t.ex Mexico är som dock som att jämföra äpplen och päron. Holland är däremot ett drogliberalt land som i övrigt är likt Sverige när det gäller jämställdhet och social utveckling - har de med sin narkotikapolitik större eller mindre problem med narkotikans skadeverkningar än Sverige?

  Att det skulle finnas ett stöd för legalisering av narkotika ute bland PP’s gräsrötter tror jag inte en sekund på. Jag tolkar detta förslag (när de dyker upp med jämna mellanrum) snarare som en personlig aganda från en liten klick ultraliberaler som vill driva partiet i sin egen riktning. Liberaldemokraterna har bildats och driver tydligen redan denna fråga; kanske ska drogliberaler söka sig dit istället om denna fråga anses lika viktig som kultur-, kunskaps- och integritetspolitiken?

  Comment by Gustav — Feb 15, 2011 3:13:10 PM | # - re

  • Jag ser mig inte som ultraliberal och så vitt jag kan se så innehåller ditt inlägg inga logiska argument för att den nuvarande narkotikapolitiken är den som skulle ha bäst effekt när det gäller att skydda samhället mot den illegala droghandelns negativa effekter eller när det gäller att skydda hälsan för nuvarande och potentiella narkomaner.

   Att avfärda agrumenten med att det inte finns stöd är fegt. Politik handlar om att bygga stöd för idéer.

   Drogpolitik är ett svårt ämne och det är väldigt viktigt att gå försiktigt fram. Ett steg i taget med nogrann utvärdering och beredskap att backa om försöket inte faller väl ut.

   En sak har jag fått insikt i med hjälp av de länkar som andra har givit mig som reaktioner på min ursprungliga artikel är att förskrivning av narkotika på recept till etablerade narkomaner har bevisat goda effekter eftersom det minskar spridningen av HIV och Hepatit, samtidigt som det minskar antalet inbrott och annan kriminalitet. Exempel finns i Holland, Danmark, Storbrittanien, Schweiz och till och med USA. I Kalifornien kan man få cannabis förskrivet på recept, vilket har nyttjats av c:a 300 000 personer.

   Om du tror att Sverige har ett litet narkotikaproblem så har jag nyheter åt dig. Kokainet flödar på krogarna i Stockholm och Göteborg. Cannabis är mer populärt på landsbygden, men då och då luktar det cannabis från rökrutan på gymnasiskolan som ligger granne med mitt jobb. Vi har fortfarande en ganska hög dödlighet bland heroinister. Det finns massor av ADHD-människor som självmedicinerar med amfetamin. GHB och liknande är skrattretande lätt att få tag på och nyttjas bland annat på ravepartyn.

   All erfarenhet visar att reglering är effektivare än förbud. Därför bör motiven hos den som ivrar för förbud ifrågasättas.

   Comment by jacob — Feb 15, 2011 7:50:30 PM | # - re

  • Gustav, men den attityden kommer PP aldrig nå över 1%. PP är väl i första hand ett ungdomsparti, ungdomar som är vana nätanvändare. Bland det mest fantastiska med nätet är den enorma informationskälla som finns där och väntar.

   Läser man på i ämnet droger så växer en helt annan bild fram jämfört med den politiskt korrekta i vårt land. Det är en grym och hänsynslös politik mot människor som från att de föddes haft hemska förhållande de lever under. Det slutar inte när de träder in i vuxenlivet utan då är det dags för staten och trakassera dem.

   Säkert är detta något du skakar på huvudet åt men det beror på att du inte är påläst. Du klarar inte och vinna en debatt mot en påläst person längre med tanke på den information som finns.

   Pröva och starta diskussioner bland pålästa så får du se själv, du kommer bli massakrerad.

   Comment by Per — Feb 17, 2011 11:04:12 PM | # - re

 • Man får också hålla i minnet att trots att de illegala drogerna är ganska utbredda sker drogdödsfall i mycket stor utsträckning pga. tobaksrökning. (I ganska nya brittiska siffror kan ca. 99% av drogdödsfallen härledas till tobak och alkohol!) Vill man försvara existerande förbud pga. hälsoriskerna är ett tobaks- och spritförbud också nödvändigt. Och hur bra ett spritförbud funkar vet ju både vi och Al Capone.

  Mig veterligen har två partier, klassiskt liberala liberalapartiet.se samt socialliberala http:/liberaldemokraterna.com gått ut med en politik liknande den du föreslår. (Jag bortser från liberaldemokrat.se/ vars hemsida varit inaktiv snart ett halvår.)

  Comment by Jan-Erik — Mar 14, 2011 12:27:33 PM | # - re

 • Ena länken råkade bli fel, men ni hittar…

  Comment by Jan-Erik — Mar 14, 2011 12:29:27 PM | # - re

Leave a Reply