Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Delning av makt

written by jacob, on Feb 11, 2011 1:10:00 AM.

I en representativ demokrati så utgår all makt från folket. De väljer sina representanter som styr i deras ställe. I en parlamentarisk demokrati utser representanterna i sin tur en exekutiv funktion. I Sverige så väljer folket representanter till Riksdagen som i sin tur utser en regeringsbildare - statsministern. I Piratpartiet väljer stämman styrelse som i sin tur utser partledare. Precis som statsministern sedan tillsätter ministrar i sin regering så skapar Piratpartiets partiledare sin ledningsgrupp.

Piratpartiet ondgör sig med rätta varje gång regeringen tar till påtryckningar mot riksdagsmän för att få igenom sin politik. Det gör vi för att det är otillbörligt att regeringen har ett direkt inflytande över dem som är satta att kontrollera regeringen. På samma sätt skulle vi protestera högljutt om riksdagsmajoriteten skulle ändra reglerna för nästa val, t.ex. genom att införa valkretsar med “winner-takes-all”-val. Vi har regler i grundlagen som hindrar ett sådant agerande. Vi har en från riksdagen fristående organisation för att genomföra och pröva val.

På samma sätt som vi propagerar för korrekt delning av makt i svensk och europeisk politik måste vi hantera delning av makt inom piratpartiet. Det innebär att styrelsen inte ska utsättas för påtryckningar från ledningen och att medlemsmötet inte ska styras av styrelsen. Styrelsen har två verktyg att arbeta med gentemot medlemsmötet. Det ena är att styrelsen kan lägga propositioner. Det är förslag som styrelsemajoriteten står bakom och som träder i kraft så snart protokollet från medlemsmötet justerats. Det andra verktyget är att styrelsen har rätt att yrka bifall eller avslag på medlemsmotioner. Båda dessa möjligheter är kraftfulla maktinstrument eftersom ett flertal av medlemmarna förväntas lyssna extra på styrelsens åsikter - de har ju faktiskt en gång givit styrelsen sitt förtroende.

I övrigt så skall medlemsmötet vara fritt från styrelsens direkta påverkan. Det är revisorer, valberedning, presidium och enskilda medlemmar som driver mötet och bestämmer mötesordning och behandling av de olika frågorna. Styrelsen ska finnas tillgänglig för att besvara frågor kring verksamhetsrapport och ekonomisk rapport, men ska inte ha någon styrande eller argumenterande roll på mötet. Det står naturligtvis styrelsemedlemmarna fritt att uppträda på mötet som enskilda medlemmar, med samma rättigheter som vilken medlem som helst.

Oavsett hur goda intentionerna än är, så ska styrelsen inte ens komma i närheten av att påverka voteringsordning och valsystem. The road to hell is paved with good intentions!

Comments

  • Av det du skriver låter det som om du borde välkomna styrelsens beslut som ju faktiskt innebär att varje enskild medlems yrkande i varje fråga lyfts upp till exakt samma synlighet som styrelsens yrkande.

    Comment by Rickard Olsson — Feb 11, 2011 8:05:20 AM | # - re

Leave a Reply