Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

En liten fundering om drogpolitik

written by jacob, on Nov 17, 2011 8:48:34 PM.

Tack till HAX för inspiration.

Jag har länge funderat över hur bra eller dåligt Sveriges drogpolitik egentligen fungerar. Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik om narkotikamissbruk, vilket alltid gör debatten skev. Det vi vet från officiell statistik är att år 2010 rökte 14% av befolkningen i Sverige tobak. Genom information om skadeverkningar och minskad acceptans för rökning på arbetsplatser har vi kommit ned från siffror på upp emot 30% av befolkningen för 25 år sedan.

Det är därför mycket intressant när tidningen Faktum, som säljs av hemlösa i Göteborg och Malmö, presenterar en undersökning där de frågar alla tobakshandlare i Göteborg och Malmö hur många paket med långa rullpapper för cigaretter de säljer. Det är väldigt ovanligt att dessa papper används för att rulla tobak. Allt utom någon procent går till att rulla cannabis. Vi vet det för man frågade samtidigt hur mycket lös tobak som butikerna sålde.

I Göteborg säljs c:a 65 000 papper per dag, vilket är ungefär ett per var 6:e innevånare. Om vi gissar att en del av köparna är festknarkare och bara röker några gånger i månaden, medan det finns storrökare som drar i sig ett 10-tal jointar per dag, kan vi få ett tal mellan tummen och pekfingret på 3 jointar per person och dag.

Det innebär att minst 5% av Göteborgs befolkning röker cannabis. I Malmö är det dubbelt upp. En mindre befolkning konsumerar mer cigarettpapper.

Enligt Wikipedia låg priset på marijuana mellan 50 och 120 kr/g år 2007, med ringa prisförändringar sedan dess. Med ett normalpris på 80 kr/g så kostar en joint c:a 30 kr. Kostnaden för en tobaksbaserad cigarett är c:a 3 kr, varav hälften är tobaksskatt och ytterligare 25% av priset är moms. Ändå så tjänar Philip Morris rejält med pengar.

Eftersom det inte är dyrare att producera cannabis än tobak (hampa växer som ogräs), så finns det enorma vinster i producentled, grossistverksamhet och detaljhandel. De kriminella nätverk som ägnar sig åt handel med cannabis tjänar många gånger mer än tobakshandlaren som säljer cigaretter och papper till jointar. En gissning i underkant är att grossistverksamheten drar in 25% av försäljningspriset i ren vinst. Det blir knappt en halv miljon kr per dag bara i Göteborg, eller strax under 200 miljoner kronor om året.

Vem tjänar dessa pengar? En stor del går till de kriminella motorcykegängen, medan en del går till Albanligan och andra etniska gäng. Det finns säkert några distributörer som håller så låg profil att de inte syns i media. Sammanlagt är det någonstans mellan 5 och 10 kriminella organisationer som tjänar pengar på grossistverksamheten enbart i Göteborg. Alla har obeskattad mångmiljonomsättning.

Ovanpå det finns det en grupp langare som lever på att sälja cannabis, ett producentled som tillverkar narkotikan och ett distributionsled som för den hit.

Svensk narkotikapolitik subventionerar kriminella med någon miljard kronor varje år, även om man bara räknar cannabis. Undra på att det är så svårt att bli av med Bandidos och Hells Angels.

Om vi dessutom jämför antalet missbrukare av billig, laglig tobak och dyr, olaglig cannabis, så ser vi att det bara skiljer en faktor 1,5-3. Sammantaget innebär det ett misslyckande för rådande narkotikapolitik. Kriminaliseringen syftar till att göra narkotikan så otillgänglig att folk inte börjar knarka, men siffrorna visar att tillgången är så god att cannabis kan konkurrera med cigaretter i popularitet.

Erfharenhet från andra länder visar att det inte sker någon nämnvärd ökning av bruket av cannabis om man legaliserar innehav för eget bruk och gör det möjligt att handla kontrollerad, beskattad vara. Att göra så rycker undan den största inkomstkällan för kriminella gäng, vilket är till gagn för samhället. För det är väl ingen som på allvar tror att polis och tull skulle kunna stoppa eller ens minska floden av narkotika som kommer hit?

Att få upp problemen med missbruk i dagen skulle ge oss möjligheter att bättre och effektivare hjälpa dem som fastnat i sitt missbruk, på samma sätt som vi erbjuder rökavvänjningskurer och behandlingshem för alkoholister idag.

Sverige behöver en humanare drogpolitik.

Comments

 • “Allt utom någon procent går till att rulla cannabis. Vi vet det för man frågade samtidigt hur mycket lös tobak som butikerna sålde.”

  Kan ju inte säga att jag talar för alla som köper rullpapper, men jag köper min tobak på finlandsfärjorna (för mindre än halva det Svenska priset) och papper i Sverige.

  Comment by Jay — Nov 17, 2011 9:00:59 PM | # - re

  • Köper du långa extra smala papper?

   Comment by jacob — Nov 17, 2011 10:21:48 PM | # - re

 • Nope, John Silver Original, men jag utesluter inte att en förklaring till att köpa papper men inte tobak kan vara att man köper tobak någon annanstans.

  Känns lite som en slutsats på ofullständigt underlag. Som att alla som köper en hammare men inte spik på samma ställe skulle vara mördare.

  Comment by Jay — Nov 17, 2011 10:30:11 PM | # - re

  • Bilden är naturligtvis förenklad. Vi har inte räknat med papper som köps i utlandet. Inte heller konumtion av cannabis via pipa eller genom förtäring. Uppskattningarna av storleken på en joint, mörkertalet i pappersförsäljningen och cannabispriserna är alla i underkant.

   Vi kan också titta på rökare på stan. Om en tredjedel av dem röker handrullat så har jag fel och pappren går till tobaksrökning. Nu tror jag att det snarare är en på 30 eller en på 50 som rullar själva, och då är det en försvinnande liten andel. Räkna själva utanför krogarna lördag efter nästa löning.

   Comment by jacob — Nov 18, 2011 12:31:02 AM | # - re

 • kan bara hålla med Jay i kritiken av jämförelsen. Grejen är att det är lika svårt att få tag i tillförlitlig statistik av droganvändande som det är att få svensken att sanningsenligt säga hur många glas vin de hinkar i sig i veckan om de tillfrågas av en läkare eller en anställd på systembolaget.

  Men jo, tunna tobakspapper och långa sådana används sällan av tobaksrökare, även om de rullar själva. Jag tror dock inte att uppskattningen av inkomsterna för droghandeln är överdrivna.

  Jag har själv en gång odlat hemma för eget bruk med vänner - vi fick en skörd från sex plantor som antagligen hade ett gatuvärde på en hundra tusen eller så, eller gott och väl några års fängelse. Vi sålde dock inte, utan det var enbart för egen konsumtion vilket ledde till att vi inte behövde köpa på ett år. Poängen är att genom att odla själva, vilket bara kostade i vatten och el, så kom inga pengar in till de som vanligtvis sålde, och vi själva ansvarade för kvaliteten, vilket vanligtvis innebar att nypa av några färska kvistar och torka dem i ugnen. Nu när jag tänker efter så minskade alkoholkonsumtionen också, men cornflakes konsumtionen ökade.

  Så man ska nog göra en avbalansering av var systembolagen går dåligt och var frukostflingor och kex säljer bättre än vodka.

  Comment by opolitiskt — Nov 18, 2011 12:13:05 AM | # - re

 • Får erkänna att jag fnissade till när jag läste: Enligt Wikipedia låg priset på marijuana mellan 50 och 120 kr/g år 2007, med ringa prisförändringar sedan dess.

  Är detta sant så är jag förbryllad och förbluffad. Mitt företag köper in tillverkning av en produkt, och priset har ökat med 42% sen 2007. Förklaringen jag får är att allting går upp, plåt, färg mm. Man skulle kanske verka för en kriminallisering av produkten, för prisutvecklingen ser mycket trevligare ut där :)

  Comment by smen — Nov 18, 2011 1:09:08 AM | # - re

  • Det är inte så förbluffande som du kanske tror. Färg och plåt säljs på en fungerande marknad, där priset styrs av kostnaden för att framställa produkterna. Cannabis säljs på en icke fungerande marknad, där vissa leverantörer har skapat ett lokalt monopol (Hells Angels skjuter på Bandidos om de försöker sälja knark i deras stadsdelar). Detta monopol luckras dock upp med tiden, vilket innebär att priserna långsamt sjunker i takt med att konkurrensen ökar. Konkurrensen kommer bland annat från möjligheten att åka till Holland och teströka lagligt, men också från hemodling av hampa.

   Comment by jacob — Nov 18, 2011 11:57:03 AM | # - re

 • Jag hade en idé om att hacka på dina siffror med lite nationalekonomi, men det känns inte som ett bloggkommentarsfält är rätt plats. Så jag tänkte ge mig på något lättare istället:

  Du skriver:

  “Om vi dessutom jämför antalet missbrukare av billig, laglig tobak och dyr, olaglig cannabis, så ser vi att det bara skiljer en faktor 1,5-3. Sammantaget innebär det ett misslyckande för rådande narkotikapolitik. Kriminaliseringen syftar till att göra narkotikan så otillgänglig att folk inte börjar knarka, men siffrorna visar att tillgången är så god att cannabis kan konkurrera med cigaretter i popularitet”

  Det stycket brister på så många ställen att jag knappt vet var jag ska börja.

  1) Cannabis är fortfarande, enligt dina uppskattningar, mer ovanligt än tobak. Således kan man knappast säga att kriminalisering misslyckats genom att göra en jämförelse däremellan.

  2) Du förutsätter att tillgång är den avgörande faktorn när det gäller popularitet. Man skulle likväl kunna hävda att det är skillnaden i rus mellan cannabis och tobak som gör att en förhållandevis så pass stor grupp konsumerar cannabis, och att både tillgång och pris är mindre relevanta i sammanhanget.

  3) Är det verkligen rimligt att jämföra cannabiskonsumtion med tobak öht? Är det inte rimligare att jämföra den med alkohol som ju rent rusmässigt nog ligger närmre cannabisen (även om det givetvis finns stora skillnader även där).

  4) Du påstår att syftet med kriminaliseringen är att göra att folk inte börjar knarka och att det misslyckas. Men det påståendet är enbart sant om man kräver att ingen ska börja knarka för att man ska ha lyckats. Dvs en dikotomi lyckas/misslyckas ( eller binärt tänk om man så vill). Om kriminaliseringen hindrar fler än noll personer från att börja knarka skulle jag vilja hävda att man uppnått en delvis framgång. Vilket alltså bottnar i en utgångspunkt i att framgång mäts längs en skala och inte binärt.

  Comment by Mab — Nov 18, 2011 4:31:38 AM | # - re

  • Min tes är att tillgången på cannabis är så stor att politiken som syftar till att begränsa tillgången har misslyckats. Alla som vill använda cannabis kan enkelt göra det. Jag anser att siffrorna för hur många som brukar cannabis jämfört med hur många som brukar tobak visar det på ett tydligt sätt. Det är inte en tiopotens färre cannabisbrukare, vlket det borde vara om politiken för att strypa tillgången fungerade.

   Utfallet i Nederländerna, där man delvis avkriminaliserat cannabis visar att färre människor där brukar cannabis, men att de som gör det använder större mängder. Brkuket av cannabis där är inte ett stort samhällsproblem. Den finansiering av kriminella nätverk som handeln ger i Sverige är ett stort samhällsproblem. Därav slutsatsen att narkotikapolitiken har misslyckats.

   Comment by jacob — Nov 18, 2011 11:50:11 AM | # - re

Leave a Reply