Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for November 2011

En liten fundering om drogpolitik

written by jacob, on Nov 17, 2011 8:48:34 PM.

Tack till HAX för inspiration.

Jag har länge funderat över hur bra eller dåligt Sveriges drogpolitik egentligen fungerar. Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik om narkotikamissbruk, vilket alltid gör debatten skev. Det vi vet från officiell statistik är att år 2010 rökte 14% av befolkningen i Sverige tobak. Genom information om skadeverkningar och minskad acceptans för rökning på arbetsplatser har vi kommit ned från siffror på upp emot 30% av befolkningen för 25 år sedan.

Det är därför mycket intressant när tidningen Faktum, som säljs av hemlösa i Göteborg och Malmö, presenterar en undersökning där de frågar alla tobakshandlare i Göteborg och Malmö hur många paket med långa rullpapper för cigaretter de säljer. Det är väldigt ovanligt att dessa papper används för att rulla tobak. Allt utom någon procent går till att rulla cannabis. Vi vet det för man frågade samtidigt hur mycket lös tobak som butikerna sålde.

I Göteborg säljs c:a 65 000 papper per dag, vilket är ungefär ett per var 6:e innevånare. Om vi gissar att en del av köparna är festknarkare och bara röker några gånger i månaden, medan det finns storrökare som drar i sig ett 10-tal jointar per dag, kan vi få ett tal mellan tummen och pekfingret på 3 jointar per person och dag.

Det innebär att minst 5% av Göteborgs befolkning röker cannabis. I Malmö är det dubbelt upp. En mindre befolkning konsumerar mer cigarettpapper.

Enligt Wikipedia låg priset på marijuana mellan 50 och 120 kr/g år 2007, med ringa prisförändringar sedan dess. Med ett normalpris på 80 kr/g så kostar en joint c:a 30 kr. Kostnaden för en tobaksbaserad cigarett är c:a 3 kr, varav hälften är tobaksskatt och ytterligare 25% av priset är moms. Ändå så tjänar Philip Morris rejält med pengar.

Eftersom det inte är dyrare att producera cannabis än tobak (hampa växer som ogräs), så finns det enorma vinster i producentled, grossistverksamhet och detaljhandel. De kriminella nätverk som ägnar sig åt handel med cannabis tjänar många gånger mer än tobakshandlaren som säljer cigaretter och papper till jointar. En gissning i underkant är att grossistverksamheten drar in 25% av försäljningspriset i ren vinst. Det blir knappt en halv miljon kr per dag bara i Göteborg, eller strax under 200 miljoner kronor om året.

Vem tjänar dessa pengar? En stor del går till de kriminella motorcykegängen, medan en del går till Albanligan och andra etniska gäng. Det finns säkert några distributörer som håller så låg profil att de inte syns i media. Sammanlagt är det någonstans mellan 5 och 10 kriminella organisationer som tjänar pengar på grossistverksamheten enbart i Göteborg. Alla har obeskattad mångmiljonomsättning.

Ovanpå det finns det en grupp langare som lever på att sälja cannabis, ett producentled som tillverkar narkotikan och ett distributionsled som för den hit.

Svensk narkotikapolitik subventionerar kriminella med någon miljard kronor varje år, även om man bara räknar cannabis. Undra på att det är så svårt att bli av med Bandidos och Hells Angels.

Om vi dessutom jämför antalet missbrukare av billig, laglig tobak och dyr, olaglig cannabis, så ser vi att det bara skiljer en faktor 1,5-3. Sammantaget innebär det ett misslyckande för rådande narkotikapolitik. Kriminaliseringen syftar till att göra narkotikan så otillgänglig att folk inte börjar knarka, men siffrorna visar att tillgången är så god att cannabis kan konkurrera med cigaretter i popularitet.

Erfharenhet från andra länder visar att det inte sker någon nämnvärd ökning av bruket av cannabis om man legaliserar innehav för eget bruk och gör det möjligt att handla kontrollerad, beskattad vara. Att göra så rycker undan den största inkomstkällan för kriminella gäng, vilket är till gagn för samhället. För det är väl ingen som på allvar tror att polis och tull skulle kunna stoppa eller ens minska floden av narkotika som kommer hit?

Att få upp problemen med missbruk i dagen skulle ge oss möjligheter att bättre och effektivare hjälpa dem som fastnat i sitt missbruk, på samma sätt som vi erbjuder rökavvänjningskurer och behandlingshem för alkoholister idag.

Sverige behöver en humanare drogpolitik.

Bevara internet - gör din röst hörd

written by jacob, on Nov 17, 2011 9:57:00 AM.

Det ligger ett förslag i den Amerikanska kongressen, med den passande akronymen SOPA. Om det blir lag ska nätoperatörer och ISP:er stänga av trafiken till användare och andra operatörer om upphovsrättshavare anmäler misstanke om upphovsrättsintrång. Ett stort antal sajter på nätet protesterar mot detta i dag genom att tidvis stänga ned sina tjänster. Bloggare i hela världen protesterar, för om förslaget blir lag är det det största hotet mot ett fritt och använbart internet som hittills har funnits. Mer detaljer finns i Piratpartiets analys.

Om du vill protestera själv, rekommenderar jag att skriva på organisationen Avaaz protestlista. När jag själv skrev på i morse var det 350 000 namn på listan, med en strid ström av ny tillkommande.

Ett stort grattis till Erik Josefsson

written by jacob, on Nov 12, 2011 11:49:56 PM.

FSCONS, som är en årlig konferens för fri programvara har utsett Erik Josefsson som mottagare av årets Nordic Free Software Award. Erik jobbar med internetfrågor för den Gröna Gruppen i EU-parlamentet. Att han gör det beror på Piratpartiets framgångar i senaste EU-valet.

Erik har förtjänat priset många gånger om. Enligt min mening var han den viktigaste personen bakom parlamentets förkastande av förslaget som skulle givit oss obegränsade patent på mjukvara inom EU. Han ger också den gröna gruppen mer makt i parlamenetet genom att med fri programvara analysera floden av dokument och upptäcka de viktiga förslagen (som ibland är väl dolda i andra frågor). Han arbetar dessutom för att man som politiker eller tjänsteman i parlamentet ska kunna använda fri programvara som arbetsverktyg. De som inte använder fri programvara är hänvisade till en illa fungerande och föråldrad Windows-miljö.

Ett stort grattis till Erik. Det är en välförtjänt utmärkelse och ett fint erkännande från rörelsen för fri programvara.

Juholt har inget val

written by jacob, on Nov 12, 2011 12:09:58 AM.

Håkan Juholt har åter igen vägrat stå på samma sida som SD i en TV-debatt. Har nu funderat på varför?

Jag tror att det är för att likheten mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna skulle bli allt för tydlig.

SD har kopierat sossarnas partiprogram från Erlanders tid som statsminister. Det är folkhemssocialism som den såg ut när Sverige precis lämnat bondesamhället. Håkan Juholt har profilerat sig på att återvända till socialdemokratins rötter och därmed närmar man sig med hög hastighet den position som SD har mutat in. Att stå på samma sida i en politisk debatt och säga samma sak skulle bli allt för tydligt. Man kan däremot stå på andra sidan och säga samma sak. Det gör de etablerade partierna hela tiden utan att väljarna genomskådar det hela.

Socialdemokraterna var för visso ett parti som stod på invandrarnas sida för inte så länge sedan, men det har kommit en del utspel på sista tiden som gör att man undrar. Distansen till SD har krympt även där.

SD är en skicklig fiende och jag tror Juholt måste ta till tuffare vapen än att vägra stå på samma sida i en TV-studio för att differentiera sig från Åkesson. Varför inte gå ytterigare några decennier tillbaka i tiden och lyfta fram medborgerliga rättigheter och folkbildning som ideal? Bristen på de förstnämnda börjar bli akut och kunskap är det enda som biter på xenofobi.

Att inte få som man vill

written by jacob, on Nov 6, 2011 9:12:16 PM.

Piratpartiet håller just nu medlemsmöte och omröstningar pågår. Den viktigaste omröstningsomgången är i full gång när jag skriver det här. Tidigare omgångar har sållat bort alternativ som jag personligen föredrar, så nu måste jag värdera varje motion/proposition mot avslag. Det är ett tufft jobb att funder över om det i föregående omgång vinnande förslaget är bättre än nuvarande ordning.

Det blir extra tufft av att man inte bara kan ta hänsyn till förslagens inneboende värde, utan också måste funder på dynamiska effekter. Om alla förslag faller så kommer det att ta musten ur förslagsställarna. De har ansträngt sig och föreslagit något som de anser är bra för Piratpartiet. Många gånger har det gått mycket möda och arbete i att producera förslaget. Därför måste det utvärderas efter andra kriterier än hur bra förslaget egentligen är. Om det inte orsakar skada så bör det godkännas, för det sänder signaler om att Piratpartiet är ett lyhört och förändringsbenäget parti.< /p>

Tyvärr har jag inte höga förväntningar på resultatet av omröstningen, för jag tror nämligen att medlemskåren redan är konservativ. Man ser mer till etablerade dogmer än till vad som levererar resultat i form av politiskt inflytande och möjlighet att förändra värden en liten bit i den egna riktningen.