Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

En osmaklig konsultation

written by jacob, on Jan 24, 2011 11:22:25 PM.

EU-kommissionen har bjudit in till konsultation rörande kommissionens rapport om effekten av IPRED. La Quadrature du Net skriver om saken och beskriver problem med rapporten.

Själv blir jag förfärad när jag läser det som kallas rapport. Det finns nämligen inte minsta tillstymmelse till belägg för de påståenden som presenteras. Man säger att IPRED har haft goda effekter, utan att dra upp någon som helst statistik. Man jämför lagstiftning i olika länder utan att ens nämna vilka länder man jämför. Man blandar glatt kommersiell kopiering av varor med kommersiell och privat kopiering av information. Man gör ingen skillnad på patent och upphovsrätt.

Det hela är en osmaklig partsinlaga för dem som anser att kommersiella rättigheter går före mänskliga rättigheter. Jag vill därför uppmana alla att delta i konsultationen och lämna informerad kritik av rapporten. Den är inte svår att läsa. Medan underlaget enbart finns på engelska så finns rapporten på ett flertal språk, inklusive svenska.

Läs den och fundera efter varje mening. Vad finns det för bevis för det som sägs? I vems intresse sägs saken? Vad skulle en ändring av lagstiftningen i den riktning som antyds få för konsekvenser?

Rapporten vill få oss att tro att ansvar för mellanhänder är bra när det gäller Internet Service Providers. Det motsvarar att posten skulle hållas ansvarig för narkotikaförsändelser, med en skyldighet att kontrollera innehållet i varje försändelse, eller att vägverket skulle ansvara för fortkörningar och vara skyldiga att mäta varje bils fart på varje vägsträcka i hela landet.

Det är ett allvarligt brott mot det öppna samhällets principer att lägga polisiära uppgifter på företag och civila organisationer. Brott ska utredas av polis och åklagare, för de är de enda som har formell kompetens att göra det. Trots att de är utbildade så räcker det inte till perfekt rättssäkerhet, men den är ändå många gånger bättre än vad vilken annan organisation klarar att åstadkomma.

Leave a Reply