Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Moget

written by jacob, on Jan 2, 2011 1:51:08 AM.

2011 startade med en god nyhet. Rick Falkvinge lämnar posten som partiledare.

Jag har all respekt för Rick och jag har sett många prov på skarpa analyser och en fenomenal förmåga att gripa tillfällen i flykten. Tyvärr har det kombinerats med en för stor ivrighet i vissa lägen och en medial framtoning som stöter bort många potentiella väljare. Därför är det bra att vi får en ny partiledare.

Att vi får en ny partiledare utan att det uppstått ett internt krig för att avsätta den gamla är nog ett exempel på Ricks skarpa analyser och ett tecken på mognad.

Nu är det styrelsens sak att visa sin mognad. Kommer man att fatta ett beslut om ny partiledare på måndag utan att höra medlemmarnas åsikter, eller kommer man att ha någon form av rådslag innan beslutet? Kommer man att utse en vice partiledare direkt, eller kommer det att finnas ett längre sökmoment för att hitta rätt kandidat?

Själv tror jag att det inte finns några bra alternativ till Anna Troberg som partiledare. Anna har erfarenhet från jobbet som vice partiledare och hon har det lugn och den organisationsförmåga som krävs för att Piratpartiet ska stabiliseras som organisation. Anna har dessutom en trygg utstrålning som talare och intervjuoffer i morgonsofforna. Det ger oss möjlighet att nå grupper som inte har lyssnat på oss tidigare.

När det gäller posten som vice partiledare blir det nog kärvare. Styrelsen bör nog lägga rejält med energi för att hitta rätt kandidat. Det finns ett antal villiga personer, men det är tveksamt om någon av dessa är lämpad. Sedan finns det några lämpade personer, men frågan är om någon av dem är villig.

Comments

 • Det är troligen bland de lämpade men ovilliga som de bästa namnen hittas. Jag dristar mig att citera Platon:

  “Pengar eller ära förmår inte goda människor att regera. De vill inte öppet kräva lön för det och därigenom bli legohjon, ej heller vill de i hemlighet skaffa sig vinning av sitt ämbete och därigenom bli tjuvar. De är inte heller ärelystna. De måste alltså tvingas till det genom hotelse om straff. Detta tycks vara anledningen varför det anses som en skam att villigt åtaga sig regeringen i stället för att tvingas till det. Det svåraste straff som kan drabba dem är att de annars kommer att själva regeras av sämre folk, om de inte vill ta regeringen i egen hand. Det är av fruktan för detta, som de goda åtaga sig regeringen.”

  Comment by Magnus — Jan 2, 2011 2:39:41 AM | # - re

 • Det var en otroligt dålig nyhet. Man byter inte general när “kriget” precis har börjat. Nu måste våra motståndare jubla.

  Anna skriver bra, men hon saknar den glöd, utstrålning och övertygelse Rick har. Jag kan inte heller se någon annan inom PP som har Rick’s förmåga att entusiasmera.

  Däremot kan jag se att finns alldeles för många kappvändare, ordbajare och protokoll-absolutister, som gärna skulle vilja göra politisk karriär, och ha det som vilket annat jobb som helst.

  Då blir PP som vilket annat nonsens-parti som helst, som vänder kappan i den riktning som vinden för tillfället blåser.

  Comment by Dennis Nilsson — Jan 2, 2011 7:54:50 AM | # - re

 • Jag tror inte det finns något bättre tillfälle än nu att byta partiledare.

  Och jag instämmer i bloggpostens analys av Rick; han har varit och kommer förhoppningsvis att fortsätta vara en enorm tillgång för PP, och jag tycker definitivt att det är alldeles för tidigt att döma ut Anna.

  Jag tror och hoppas att hon kommer att skapa nytändning i vinter, något som vi är i desperat behov av.

  Comment by Christer — Jan 2, 2011 12:41:29 PM | # - re

Leave a Reply