Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Nya kvastar

written by jacob, on Jan 11, 2011 3:07:00 AM.

Anna Troberg har efter helgens ledningsmöte presenterat Piratpartiets nya ledningsgrupp. Jag höll först på att skriva “sin nya ledningsgrupp”, men det vore nog inkorrekt. Det sätt som gruppen presenteras på visar på en ny stil och modell. Det är starkt fokus på hur gruppen ska fungera för att skapa framgång för Piratpartiet och hur gruppen ska arbeta och kommunicera. Anna Troberg har inte satt sig själv i en central position i gruppens arbete och jag tror det är rätt. Ledningsgruppen ska kunna sköta partiets inre angelägenheter utan större inblandning från partiledaren, som därmed blir fri att representera partiet utåt. Det kommer att bli mer än nog av interna frågor för Anna utan att hon drar dem till sig.

Jag gillar de nya ansiktena i ledningsgruppen. Emma och Marit har jag haft hyfsat mycket kontakt med och jag är övertygad om att de kommer att uträtta mycket gott i sina nya roller.

Valet att inte tillsätta en vice partiledare just nu tycker jag, som jag har sagt tidigare, är mycket klokt. Det får gärna ta ett par månader - det viktigaste är att vi får en person som ledning, styrelse och medlemmarna hyser förtroende för. Det är ett jätteviktigt val, för det är den personen som ska träda in om partiledaren inte längre kan fullgöra sina uppgifter eller om partiledaren en dag förlorar styrelsens förtroende.

Det för oss in på ämnet arbetsbeskrivningar, som är en del av resultatet av helgens möte. Själv avskyr jag arbetsbeskrivningar med hela mitt hjärta, för jag upplever dem som begränsande, men jag har en förståelse för att andra upplever dem som en trygghet. På det hela är nog arbetsbeskrivningarna ganska bra, men jag har synpunkter på några av dem.

I vice partiledarens roll finns inte beskrivet uppgiften att ta över om om partiledaren inte längre finns tillgänglig. Eftersom jag betraktar det som rollens viktigaste uppgift ser jag det som en miss som bör rättas.

I rollerna för valkretsledare och kommunledare finns ett antal kvantifierade mål. Det är bra, även om det är tufft, att sätta upp mål för publicering av insändare och debattartiklar. Det är bra att ha kvantifierade mål för ökning av aktivister. Däremot så visar det brist på insikt i vardagen för VL och KL att tro att de ska kunna påverka medlemstalen i någon större utsträckning. Antalet aktivister är kopplat till hur den lokala organisationen fungerar men antalet medlemmar är i första hand kopplat till hur Piratpartiet framstår på ett nationellt plan. Jag tycker dessutom att det borde vara ett uttalat mål för alla DL att ha en aktiv VL i varje valkrets och för varje VL att ha en aktiv KL i varje kommun. Det är nog viktigare än att öka numerären med några procent per år.

Jag gillar den operativa planen som har upprättats. Den kan säkert förfinas en del, men den är ett jättebra dokument för att visa hur vi ska utvecklas till nästa val. Den visar på ett långsiktigt och utvecklande ledarskap för den innehåller information om vad som ska göras i varje period och när det måste vara klart, men den säger inget om hur det ska ske. Den säger inget om hur vår politik ska se ut. Det är något vi kommer att få komma överens om under resans gång.

Daniel Svensson skriver om “en lugn, varm och skön magkänsla” efter att ha deltagit på helgens partiledningsmöte. Det bådar gott för framtiden.

Comments

 • Tack för de varma orden :) Håller med Daniel att det kändes bra efter mötet och att jag tror vi kan jobba bra tillsammans hela gruppen.

  Angående DL/VL/KL kan jag hålla med om att det är ett bra mål, att ha aktiva VL/KL i alla valkretsar och kommuner. Det gör att aktivitet ökar. Nu var jag inte med på de diskussionerna (vi jobbade i lite olika grupper under dagen) så det kan vara att de tänker att för att nå de andra mätbara målen så kommer sådana saker få prioritet ändå även om man inte skriver ut dem. För att nå 5% ökning av exempelvis aktivister så behöver man aktiva i valkretsarna och samma med kommunerna.

  /Marit

  Comment by Leffelini — Jan 11, 2011 9:28:19 AM | # - re

 • Självklart bör vi ha aktiva VL och KL! Min ursäkt till att det inte kom in i dokumentet är att vi inte pratade om just det under den stund vi diskuterade dokumentet. Vilken tur att det är ett levande dokument vi har. :)

  Angående kvantifierade mål så ser jag inte det som en belastning utan mer som att peka ut en färdriktning. Att i dokumentet skriva att vi bör satsa på att öka medlemsantalet är ett sätt att påtala att vi behöver fler aktiva för att orka genomföra två valkampanjer under 2014. Kanske bör vi bara formulera om texten så att innebörden når mottagarna?

  Comment by Daniel Svensson — Jan 11, 2011 1:17:26 PM | # - re

 • Slog mig en sak till. På ledningsmötet hade vi en generell diskussion om hur viktigt det är att funktionärer och förtroendevalda i partiet är aktiva ELLER ställer sin plats till förfogande om man inte kan, vill eller orkar lösa uppgiften. Det är i vissa fall en svår balans gällande aktivitetsnivå men i andra fall är det mycket lätt. Alla måste vi ta ansvar för att säga ifrån om vi inte löser uppgiften.

  Diskussionen handlade även om att vi måste vara tydliga med vad som förväntas av en person FÖRE de tillsätts och det är där vikten av våra arbetsbeskrivningar kommer in.

  Comment by Daniel Svensson — Jan 11, 2011 2:07:58 PM | # - re

Leave a Reply