Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for August 2011

En tuff nöt för åklagaren

written by jacob, on Aug 28, 2011 11:35:00 AM.

Som vi har sett från bland andra Anna Troberg så står en 15-årig pojke inför rätta i Göteborg på tisdag för upphovsrättsbrott. Han ska på en av skolan tillhandahållen laptop ha laddat ned ett 30-tal spelfilmer. Filmerna har upptäckts i samband med att skolans IT-ansvarige har hittat spår från virus i datorns nätverkskommunikation.

Det här gör åklagarens bevisläge ytterst vanskligt. Att det finns virus på maskinen gör det extremt troligt att den är “bottad”. Det innebär att det finns dold programvara på maskinen som gör att den kan kontrolleras via nätverket av en utomstående person. Bland annat skulle man kunna använda ett bot-nät för att dölja sina spår när man fildelar filmer. Det finns som bekant starka motiv för att göra så i dagens miljö, där upphovsrättsindustrin stämmer folk till höger och vänster.

Jag kan därför inte se att åklagaren bortom allt rimligt tvivel kan visa att 15-åringen har laddat ned filerna till datorn. Eventuella medgivanden från den åtalade har väldigt lite värde, eftersom han är så ung och kan ha gjort dessa under press.

Som försvarare för 15-åringen skulle jag förklara min klient “icke skyldig” och sedan låta åklagaren våndas med att bevisa att 15-åringen är den som har placerat filmerna på maskinen. Det borde vara en rätt underhållande dans.

Bitcoin and deflation

written by jacob, on Aug 21, 2011 11:21:14 PM.

Rick Falkvinge writes about bitcoin again. This time he claims that the deflationary character of bitcoin is not a problem. This shows that Rick understands even less of national economics and global economics than I do, and I don’t feel all that educated in the field.

We have already had a deflationary currency standard in the form of gold. It was abandoned because it failed to serve the wishes of national governments. In particular, it limited the money supply in a way that made national control over economic policy limited. It is debatable whether this was good or bad, but it was disliked by people on power all over the world and got abolished. One might argue that the great recession in the United States would never have happened if the government had been free to put in a huge stimulation package to boost the economy.

At any rate, Rick fails to see the downsides of deflation. If you have a loan denominated in bitcoin it will forever become more and more expensive. If the government takes out loans in bitcoin, it will grow by much more than the interest rate. If you house mortgage is in bitcoin, you may end up with the mortgage being worth more than your house, at which point it will be reclaimed by the lender.

The natural answer to these problems is of course “don’t do that”, but the matter is not quite that simple. As someone with a surplus of money, I would prefer to have it denominated in bitcoin, under the assumption that it is a stable and trustworthy currency. If everyone reasons like I do (the basis for all market theory), this means that there will be a shortage of money available in inflationary currencies and a surplus in bitcoin. Indeed, I would rather have my money in my mattress in bitcoin, than to be lending it to anyone. If I were to lend it, it would still be at a substantial risk premium.

One of the foundations of the capitalist world is that enterprises and private individuals can borrow capital at reasonable interest rates. If they can’t, then entrepreneurs can’t get their business ideas off the ground and young couples can’t invest in housing for their families. Humanity has so far not found a better system than the capitalist one, and it is not for want of looking. Therefore, a successful bitcoin currency is a threat to the (already tenuous) stability of the affluent economies of the world.

It is quite widely accepted by national economists that a currency should have a small amount of inflation to be most beneficial to the people who use it. The SEK has been a model for this view in the last 15 years. Before that it was mismanaged in various different ways by governments from both ends of the political spectrum, with nasty results following suit.

The reason I am discussing this subject at all is that bitcoin has many compelling traits and that I can imagine global mainsteam uptake. However, the deflationary aspects are reason enough for governments to ban the use of bitcoin as an alternative currency. The only way I see this not happening is that bitcoin catches on so quickly that the governments fail to react before popular demand makes a ban impossible.

Jag är tydligen farlig

written by jacob, on Aug 7, 2011 8:41:39 PM.

I sin vanlga stil har Beatrice Ask uttalat sig om åtgärder för att förhindra terrordåd, som det på Utøya i Norge. Hennes recept är att övervaka människor med extrema åsikter.

Jag tror att stackars Beatrice fick streck i betyget är hon läste logik på gymnasiet, om hon någonsin gjorde det. Om man skulle få betyg i vanligt enkelt bondförnuft är jag rädd att Beatrice också skulle få streck. Det är i och för sig sant att terrordåd begås av människor med extrema åsikter (eller i undantagsfall av sinnesjuka människor utan några speciella åsikter). Däremot är det inte sant att människor med extrema åsikter begår terrordåd. Att A implicerar B innebär inte att B implicerar A.

Faktum är att väldigt många människor hyser extrema åsikter. Det finns tiotusentals männskor i Sverige som är medlemmar i religiösa samfund som måste betraktas som extrema. Mormoner, Maranata, Hare Krishna, Jehovas Vittnen, Swedeborgare, Herrnhutare och Asatroende. Ovanpå detta har vi Wicca-rörelsen, hemliga ordenssällskap och djävulsdyrkare. Politiskt så finns det extremvänster, extremhöger, libertarianer, ultraliberaler och ultrafeminister, bara för att nämna några. Veganer, varghatare, trädkramare och pälsdjursaktivister är alla extrema på sitt sätt.

Själv har jag ett antal åsikter som säkert kan betraktas som extrema:

  • Jag vill stoppa allt fiske i Skagerak och Kattegatt i 5-10 år, så att torsk och annan fisk kan återhämta sig
  • Jag vill sätta en 10-knops hastighetsgräns för alla vatten innanför baslinjen, som inte är farled
  • Jag vill införa skatt på fula hus. Grannarna ska bestämma hur hög den ska vara
  • Jag vill införa valkungadöme i Sverige
  • Jag anser att USA är en fascistisk nation
  • Jag anser att det öppna samhället måste försvaras från dess fiender

Gör det här att jag måste övervakas? Är jag farlig och i så fall, för vem? Vem ska avgöra det? Hur många finns det som har mer extrema åsikter än jag? Ska all dessa övervakas? Hur ska vi ha råd med det, vi som inte ens har råd att låta polisen utreda stölder, bedrägerier och förskingring? Hur ska polisen klara ett så delikat uppdrag, när de inte klarar att förebygga våld i samband med fotbollsmatcher och midsommarfirande?

Nej du, Beatrice, du tänkte inte igenom saken. Du tror att allt kan bli bättre genom politiska åtgärder och mer övervakning. Det är ditt standardrecept för alla problem - men världen är full av problem som inte kan lösas. Det bästa vi kan göra för att slippa upprepningar av Utøya är att begränsa tillgången på stora vapenmagasin, för de behövs inte i legitim vapenanvändning - jakt och prickskytte. Det är nästan ingenting, men det är ganska lätt att inse att vår makt att göra något år försvinnade liten.

Du kan aldrig fånga alla vettvillingar innan de utför en attack. Att ens försöka fånga några genom extra övervakning är oerhört dyrt och du kommer att urholka medborgarnas trygghet på andra områden om du försöker. Att försöka skydda alla möjliga mål från en attack är lika ogörligt. Skolor, dagis, sjukhus, köpcentra, tåg, stationer eller gatumiljöer med mycket folk är lika goda måltavlor som flygplatser., ambassader eller myndigheter. Det finns helt enkelt för många för att alla ska kunna skyddas.

Det enda effektiva motmedel vi har är att få en potetiell angripare att inte utföra sin attack. Det gör man genom att under en kort tid sörja sina döda och sedan gå vidare, som om inget hade hänt. Det är så man tar bort drivkraften som gör att människor genomför terrordåd.

För ytterligare diskussion, läs gärna vad Bruce Schneier har att säga.

The Economist klandrar USA:s patentsystem

written by jacob, on Aug 3, 2011 6:18:00 PM.

The Economist är den mest inflytelserika veckotidningen som förmedlar nyheter från världen. Den är känd för sina skarpa analyser och väl genomarbetade reportage. Såväl politiska ledare som industrledare läser den och lyssnar på dess åsikter.

Det är därför anmärkningsvärt när en av deras redaktörer i ett ledarliknande blogginlägg framför skarp kritik mot det amerikanska patentsystemet, med en släg av sleven mot tillämpningen av upphovsrätt.

Opinionsbildningen mot patent har pågått i ett decennium vid det här laget, men det är först nu som vi ser tecken på att vi når main-stream.