Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for June 2011

Bitcoin - en paradox

written by jacob, on Jun 9, 2011 12:30:41 AM.

Rick Falkvinge har entusiastiskt bloggat om Bitcoins förträffligheter och hur digitala betalningsmedel kommer att förändra världen. Rick har rätt i det han säger om Bitcoin. Om världen kan anamma en valuta som är anonym, som inte kontrolleras av en enskild statsmakt och som har negligerbara transaktionskostnader - då skulle våra liv förenklas betydligt. Jag tror inte att Bitcoin har den potentialen.

För det första så är anonymiteten inte så stark som hävdats. Alla Bitcoin-transaktioner kan spåras till den ursprungliga genereringen av pengarna. Genom en normal beteendeanalys kan man med relativ enkelhet fastställa vem som ligger bakom en viss transaktion.

För det andra så ska alla Bitcoin-transaktioner loggas på många ställen, och den loggen ska sparas (och vara tillgänglig) för evigt. Det är inte en skalbar lösning. Antalet kreditkortstransaktioner i USA uppgår till över 100 miljarder per år. Att ersätta bara några procent av dessa med Bitcoin skulle effektivt döda systemet. Eftersom skalbarheten är begränsad så kommer det med automatik minska attraktionen. Kan jag använda systemet över allt är jag mycket mer benägen att anamma det än om det bara fungerar på några få utvalda platser.

För det tredje är systemet starkt deflationistiskt. Penningmängden kan inte öka obegränsat och därför måste Bitcoin öka i värde efter hand som fler och fler anammar det. Låt oss för ett ögonblick leka med tanken att alla indier fick för sig att använda Bitcoin. En miljard nya användare ska dela på en penningmängd som är avpassad för 100 000. Om tillgång - efterfrågan-sambanden är linjära skulle det innebära en värdeökning för Bitcoin med en faktor 1000. Nu är de inte linjära utan snarare exponetiella, så det kanske skulle ge en värdeökning mot andra valutor med en faktor 100 000. Det är en enorm deflation som världen aldrig tidigare har skådat. Ekonomier i deflation upplever en starkt minskad konsumtion - folk håller på sina pengar så länge de kan, så att de får mer för dem. Med normala valutor fixar man detta med stimulanspaket. Regering/riksbank trycker massor av nya pengar som man betalar ut i nya stödåtgärder. Det startar konsumtion och driver på inflationen. Under inflation vill folk spendera sina pengar så fort de kan, så att de får så mycket de kan för pengarna. Med Bitcoin har man inga möjligheter att skapa inflation, för penningmängden är per definition begränsad.

Med Bitcoin som väl fungerande valuta skulle ingen vettig människa vilja ha dollar och andra valutor, där myndigheterna kan påverka värdet på pengarna. Att äga pengar som ständigt ökar i värde är en mycket bättre affär än att äga pengar som ständigt förlorar i värde. (Deflationen kommer att fortsätta även om alla i hela världen använder Bitcoin, så länge som världens befolkning växer och välståndet ökar.) Om ingen vill ha de gamla valutorna så blir de värdelösa.

Det är här som paradoxen ligger. Bitcoin är bitvis ett så bra och lockande system att alla enskilda människor skulle vilja använda det. Samtidigt så har det sådana brister i andra aspekter att det inte kan fungera som storskalig valuta. Det gör att det inte är ett reellt hot mot USD och EUR. Därför finns det en chans att ledningarna i världens största nationer inte kommer att använda alla sina legala och illegala maktmedel för att stoppa Bitcoin. Hade Bitcoin varit tekniskt fulländat och med en mindre deflationistisk design skulle hotet ha varit så stort att inga medel skulle skys för att stoppa kryptografiska betalningsmedel. Kina äger en stor del av USA:s statsskuld. De kan inte acceptera att dollarn blir värdelös. En stor del av USA:s makt i världen bygger på att dollarn är den främsta transaktionsvalutan, oavsett om det handlar om olja, hollywoodfilm eller knark. USA kommer inte att acceptera att deras roll som världens ledare holkas ur utan motåtgärd. Därför så är bristerna i Bitcoin potentiellt dess räddning. Så länge det inte blir för användbart kan det tolereras av nationella regeringar. Den dag kryptografisk valuta blir fulländad så kan vi räkna med massiva ingripanden för “folkets bästa”.