Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for April 2011

En bra styrelse för Piratpartiet

written by jacob, on Apr 28, 2011 8:15:00 PM.

Jag skrev ett blogginlägg i måndags, med avsikt att publicera det torsdag kväll. Jag argumenterade för hur viktigt styrelsevalet var och hur viktigt det är att inte människor sitter med flera roller i över- och underordnade organisationer. Resonemanget är överspelat nu, men min lista på styrelsekandidater är så när som på en person oförändrad.

Jag vill ha en stark, självständig och representativ styrelse. Det kräver styrelsemedlemmar som är beredda att arbeta, har initiativförmåga och som inte har allt för starka band till personer i ledningen.

Sammankallande

Marit Deldén har gjort ett bra jobb som sammankallande, men hon sitter i partiledningen. Av den anledningen föredrar jag Mattias Bjärnemalm som sammankallande. Han är kompetent och har en självständighet från partiledningen som jag tror är nödvändig för att styrelsen ska fungera riktigt bra. Formellt ska sammankallande ingå i partiledningen, men jag ser det mest som en sambandsfunktion mellan styrelse och ledning. Marit sitter dessutom på ett styrelsemandat redan. Om hon blir vald till sammankallande kommer det inte att återbesättas på det här medlemsmötet.

Ordinarie val

Rick Falkvinge

Rick har valt att lämna partiledningen men har fortfarande ambitioner att vara med och styra Piratpartiet. Jag tycker vi kan visa den respekt för partiets grundare som det innebär att välja in honom i styrelsen.

JP Anderson

JP är en självständig person och han blir den ende representanten från Västra Distriktet i mitt förslag.

Emil Isberg

Emil är en av Piratpartiets mest aktiva medlemmar. Han har sjävständiga åsikter och en skarp analysförmåga.

Henrik Brändén

Jag känner inte Henrik närmre, men det jag har sett får honom att framstå som eftertänksam och erfaren. Att han varit aktiv Socialdemokrat gör att han har insikter om det politiska livet som få av oss har.

Emma Nyström

Jag vet ingenting om Emma, men hon har nominerats av Opassande och det duger som rekommendation för mig.

Fyllnadsval

De flesta kandidaterna faller bort på grund av att de redan har listats. Christoffer Willenfort sitter redan som suppleant och blir kvar i styrelsen oavsett om han blir vald nu. Han har skött sitt uppdrag med all heder, så jag hoppas att vi får välja om honom nästa år.

Anders S Lindbäck

Anders och jag har bekämpat mjukvarupatent tillsammans långt innan Piratpartiet grundades. Jag är glad att han har kandiderat till fyllnadsvalet. Jag tror han är precis den lugna och strukturerade människotyp som gör att styresearbetet kommer att flyta mycket bättre.

Torbjörn Wester

Torbjörn, som bloggar som Infallsvinkel har drivit en aktiv kampanj för att bli invald i styrelsen. Normalt är jag lite skeptisk till den nivån av entusiasm, men i Torbjörns fall tror jag att han drivs av en genuin vilja att förändra styrelsen.

Sammanfattninsgvis tror jag att det här blir en bra styrelse för partiet. Vi har fortfarande inte en fullständig separering mellan partiledning och styrelse, men vi är på god väg. En majoritet av ledamöterna kommer att kunna fatta beslut utan att behöva ta hänsyn till allt för nära relationer till personer i ledningen. Det är så styrelser fungerar bäst. Det finns massor av empirisk forskning som visar att så är fallet.

Det är mycket nu

written by jacob, on Apr 14, 2011 1:46:57 AM.

Jag är mitt inne i en tung period av valförberedelser. Valsedlarna är igenom sin period av inlämningsstrul. Alla kandidatförklaringar är på plats och tryckavgiften inbetald. Flygblad och affischer har gått till tryck. Det var mycket jobb med fotograferande och bildbehandling för 14 olika affischer. Reslutatet blev bra och jag tror det är många som kommer att vilja sprida dem. Vi trycker ganska stora upplagor, för det kostar nästan inget mer att trycka 500 stycken jämfört med 250.

Nästa projekt är valwebbsajt. Jag ska försöka hitta en stund på fredag att sätta ihop textmaterialet. Sedan har Mica lovat att göra det vackert. Samtidigt jagar jag våra rikskändisar för att få ned dem till VG-regionen för torgmöten och intervjuer. Det ger lite av samma känsla som att mjölka getter.

Ett annat projekt jag har lanserat är att aktivera bloggare att skriva debattartiklar. Jag skrev till 60 bloggare och har fått bra respons från några. Hade hoppats på mer, för bloggare är vana att skriva. Att klämma ur sig en debattartikel eller insändare de närmsta 3 veckorna borde vara en baggis för alla. Själv ska jag försöka hitta en dag då jag inte gör annat än skriver debattartiklar. Jag borde kunna få ihop 5-6 stycken av god kvalitet.

Debattartiklarna är vår möjlighet till framgång. Vi har ett attraktivt valmanifest. Ju fler som vet något om det, ju fler röster får vi. Jag tror vi kommer att behöva 25 000 röster för att komma in. Det kommer inte att räcka med flygblad och affischer för att övertyga så många om vår förträfflighet. Vi måste synas i massmedia.

Jag söker fortfarande folk som vill göra en valvideo.

De små, små detaljerna

written by jacob, on Apr 2, 2011 11:31:00 PM.

Om man skriver om Povel Rammel så avslöjar man sin ålder. Han var ganska gammal när han dog för 4 år sedan. I vilket fall, så var han en lysande ordsmed, med en förmåga att vrida och vända på formuleringar. I en av hans kupletter är refrängen “Det är det så, små detaljerna som gör det”. Eller, rättare sagt så är det en refräng till refrängen. Hela stycket är lite smått irriterande, men på ett sätt så att man aldrig glömmer det, även om det var 35 år sedan man hörde stycket sist.

Det var detta stycke jag osökt kom att tänka på när jag idag surfade in på Piratpartiets forum och såg det nyupplagda protokollet för styrelsemötet den 21 mars. I protokollet står det

Styrelsen beslutar
ATT: Godkänna valplattformen för regionval i Västra Götaland
- med de förändringar som Jakob (sic)- föreslår, alltså
1) inget ställningstagande om nolltaxa
2) inget ställningstagande om trängselskatt som sådan

Det skiljer sig nämligen i några små detaljer från det förhandsbesked jag fick från styrelsens sammankallande dagen efter mötet:
Vi har beslutat att godkänna att ni ska få ställa upp i omval med den kandidatursbas som ni presenterat för oss. Vi har även beslutat att godkänna ert valmanifest.

I 12 dagar har alltså arbetat med fel förutsättningar. Jag har jobbat på formuleringar som gör att ställningstaganden för nolltaxa och mot trängselskatter ska fungera och bilda en logisk enhet. Det var inte lätt, men det gick. Ur mitt perspektiv så handlar det om ett par dagars förlorat arbete, vilket är som kupletten, lite småirriterande.

Ur Piratpartiets perspektiv så finns det en oerhört viktig lektion att lära. Den här gången gick det bra, för det ingick inte i min plan att sprida budskapet omedelbart. Det manifest som jag har spridit som godkänt av styrelsen har funnits gömt i en tråd på Väst-delen av Piratpartiets forum, och det har presenterats i sin helhet på 2 bloggar. Ingen större skada skedd.

Men tänk nu för ett ögonblick att jag hade planerat en presskonferens till i fredags och gått ut med ett besked att Piratpartiet för första gången tydligt tar ställning i en fördelningsfråga. Det är nämligen vad vi gör med skrivningen i det omodifierade manifestet. En rådgivande omröstning förordade det alternativet med 18 röster mot 16.

Det hade inte gått att backa från ett sådant publikt ställningstagande och saken hade utöst ännu en kris i partiet. Det är till och med så att jag, om jag hade önskat det, med enkelhet skulle kunna utösa en kris om saken. Jag behöver bara dröja med att uppmärksamma styrelseprotokollet i 2 dagar så har beställningar av trycksaker gått så långt att vi inte längre kan backa.

Nu har jag ingen önskan om att skapa kriser, tvärt om så är kandidaturen i VG-regionen en av många ansträngningar för att göra Piratpartiet stabilare och mindre kriskänsligt. Jag kommer i morgon att omarbeta trycksakerna och ställa om argumentationen kring vårt valmanifest. Jag kommer också att informera kandidater och funktionärer om förändringarna.

Lektionen vi ska ta med oss är att i vissa lägen måste vi vara extra skärpta och noggranna i våra beslut och våra kommunikationer. Att ställa upp i val är inte ett rutinbeslut. Det är något som förtjänar extra uppmärksamhet. Jag har en analogi från min militära karriär. När man apterar en krutstubin på en sprägkapsel, när man kastar handgranat eller när man bedriver skjutövning med nyinryckta, då är man i en situation som kräver extra uppmärksamhet och extra noggrannhet. En liten detalj, som att man vänder apteringstången fel eller är otydlig i det man säger kan få enormt stora konsekvenser.