Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Lönsamhetskalkyl på kameraövervakning i hemtjänsten

written by jacob, on Sep 6, 2010 9:34:30 PM.

Låt oss säga att vi har ett distrikt med 120 äldre som behöver tittas till en gång varje kväll, förutom eventuellt arbete med mat, städning och annat som måste göras på dagtid. Det tar troligen en patrull 12 minuter att köra bil, hitta parkering, parkera, ta sig in i bostaden, göra kollen, registrera, ta sig ut till bilen för förflyttning till nästa vårdtagare. I allmänhet har hemtjänsten patruller med 2 personer. Låt oss också säga att vi behöver köra bil 500 meter för varje besök.

Patrullen kan då hinna med 40 hembesök på ett arbetspass och i vårt distrikt behöver vi därför 3 patruller. Den totala kostnaden för en kontroll per dygn blir då c:a 160 000 kr/månad, eller c:a 1300 kr per vårdtagare. Personalkostnaden är 156 000 kr och bilkostnaden är c:a 5 000 kr. Om vi rationaliserar och skickar hemtjänstpersonalen på ensampass nattetid (det tycker fack och arbetarskydd är en extremt dålig idé) kan vi komma ned i c:a 700 kr per vårdtagare och månad.

Om vi i stället lägger 100 kr per vårdtagare och månad på ett internetabonnemang och ytterligare 30 kr/månad i avskrivning på utrustning, så kan vi titta till samtliga vårdtagare ett par gånger per kväll och ändå bara nyttja ett par timmar av en persons arbetstid varje natt. Vi måste naturligtvis ha en jourpatrull, men den kan arbeta med andra uppgifter tills den behöver rycka ut (i exemplet med hembesök måste man också ha reservkapacitet för att kunna hantera att vårdtagaren behöver hjälp). Totalkostnaden för övervakningen blir därmed c:a 200 kr per vårdtagare och månad.

Lågt räknat har vi därför sparat 500 kr per vårdtagare och månad, samtidigt som vi erbjuder en bättre tjänst (dubbla antalet kontroller att allt är i sin ordning). För 500 kr per månad kan man leverera c:a 2 timmar andra tjänster, som t.ex. hjälp med duschning eller en extra städning.

På samma sätt som tekniken har ändrat förutsättningarna för musikdistribution så har den ändrat förutsättningarna för tillsyn av gamla i hemmen. De ekonomiska realiteterna gör att det är lönlöst att kämpa emot. Det vi måste kämpa för är att tillsynen sker på värdiga villkor som tar hänsyn till att även relativt hjälplösa personer har rätt till ett privatliv.

Comments

  • En mycket relevant invändning, tyvärr också svårt att bemöta i varje enskilt fall. På samma sätt som japanerna allt oftare använder robotar inom äldrevården...

    Comment by Markus "LAKE" Berglund — Sep 6, 2010 10:51:21 PM | # - re

Leave a Reply