Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Patent och illojal konkurrens

written by jacob, on Aug 19, 2010 2:14:41 PM.

Piratpartiet har en medlem som energiskt argumenterar för att vi ska ändra vår syn på patent, och endast kräva att systemet ska reformeras - inte avskaffas. Han använder sig av pseudonymen Rutros och hans främsta argument är att patent hindrar illojal konkurrens. Det är ett relevant argument och jag tänkte diskutera det i det här inlägget.

Den strikta definitionen på illojal konkurrens är att en medarbetare eller en grupp medarbetare i ett företag lämnar det och tar med sig kunder och/eller företagshemligheter, antingen för att gå till en konkurrent eller för att starta egen verksamhet. I vissa branscher är det väldigt vanligt att man gör så.

Idag har vi en väldigt svag lagstiftning när det gäller att hindra medarbetare från att ta med sig ett företags mest värdefulla immateriella tillgångar till en ny anställning och därför utgör patent ett skydd för tekniska uppfinningar. Däremot saknas skydd mot att en medarbetare tar med sig kunder och uppdrag, beroende på att lagar som reglerar anställning sätter möjligheten att skriva konkurrensbegränsande avtal ur spel. Det saknas balans i lagstiftningen - något som jag själv har upplevt, både ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Jag har kunnat ta med mig ett konsultuppdrag hos en kund och utan konsekvens kunnat lämna min anställning. Jag har haft anställda som skickats ut på konsultuppdrag och sedan rekryterats av min kund. Det har i samtliga fall satt den ursprungliga arbetsgivaren i en problematisk sits.

Det är därför befogat att ändra lagstiftningen kring anställningar, så att arbetsgivaren i mycket högre grad är skyddad mot illojal konkurrens. Det är ganska enkelt. Det krävs bara att man explicit gör konkurrensbegränsande klausuler, inom rimliga gränser, giltiga i anställningsavtal. Det skulle med lätthet täcka det område som idag skyddas av patent.

Jag kan i och för sig tänka mig att Rutros inkluderar en annan form av konkurrens i sin definition av illojal konkurrens. Det är när ett annat företag plagierar en produkt som som ett företag har lagt ned stora resurser på att ta fram. Här tror jag att Rutros överskattar värdet av ett sådant skydd. Den som har lagt ned resurserna på att utveckla en produkt har en kunskapsmängd som är mycket större än den som kopierar. Han har också ettFirst-mover advantage som nästan alltid väger upp nackdelen av att ha behövt göra en stor investering.

Man måste också överväga de darwinistiska effekterna av patentskydd. Med skyddet så överlever långsamma och klumpiga företag som har en stor stab av advokater och där man skapar nya produkter i sävlig takt. Utan patenskyddet får vi adaptiva och snabbfotade företag som direkt reagerar på förändringar i marknaden och på vad konkurrenterna åstadkommer. Rutros skulle kanske inte våga investera i långa projekt i en sådan miljö, men jag är övertygad om att det finns så mycket kapital som måste investeras att det inte skulle ske någon större förändring i tillgången på riskvilliga pengar.

Comments

 • Halvt relaterat som <a href="centreforeuropeanreform.blogspot.com/2010/07/is-china-being-beastly-to-foreign.html">lästips om patent och Kina på Centre of European Reform</a>. Nu vi alltså se reella effekter av det som <a href="wiki.ffii.org/Martin041109En">David Martin varnade för 2004</a> om vi inte fixar en bättre "accountability" inom patent-etablissemanget kring patentens ekonomiska konsekvenser.

  Comment by steelneck — Aug 19, 2010 3:17:27 PM | # - re

 • Borde vi inte fråga oss om "illojal konkurrens" verkligen är värt att stoppa, innan vi diskuterar hur det skall stoppas? Jag diskuterade det där med lojalitet mot företag för ett tag sedan, och när man konstaterar att många företag inte visar någon som helst lojalitet som sina anställda så är det verkligen relevant att fråga om anställda har en skyldighet att visa lojalitet mot sitt företag?

  Om ett företag utan betänkligheter kan lägga ned en verksamhet och flytta till ett annat land där verksamheten kan bedrivas något billigare, varför skulle inte en anställd byta arbetsgivare för att få lite högre lön? Om företag får ställa krav på att en person inte får jobba med "konkurrerande" verksamhet efter slutförd anställning, bör du inte företaget betala den f.d. anställde lön under den tiden som han förhindras att ta ett annat jobb? Att ställa krav på lojalitet är ett tveeggat svärd, och precis som det där med respekt så är det något som måste förtjänas.

  Comment by Patrik — Aug 19, 2010 3:52:17 PM | # - re

 • @Patrik: När ett företag lägger ned och flyttar jobben så följer man ingångna avtal. Anställda har uppsägningstid och är man kollektivanställd så måste företaget vidta diverse åtgärder för att underlätta för de anställda att hitta nya jobb. Att tvinga ett företag att stanna på en plats är inte genomförbart, för då uppstår det ett nytt företag i lågprislandet som konkurrerar ut det som stannat kvar.

  Illojal konkurrens är inget jätteproblem, men i de fall som det skapar problem så skulle det vara väldigt enkelt att korrigera det hela med en försiktig justering av arbetsrätten.

  Comment by jacob — Aug 19, 2010 4:23:06 PM | # - re

 • Det är helt korrekt att jag avser brott mot Pariskonventionen.

  "Pariskonventionen för industriellt rättsskydd är ett av de första immaterialrättsliga traktaten. Det skrevs under i Paris 20 mars 1883 och omfattar 2006 omkring 160 länder.

  Konventionen omfattar skydd för patent, varumärken och mönster och mot illojal konkurrens. Huvudprincipen är nationell behandling vilket innebär att ett land ska ge samma rättsskydd till utländska företag och medborgare inom unionen, som de ger till inhemska.

  Konventionen innefattar även en företrädesrätt som innebär att en utländsk sökande av en registrering av ett patent eller varumärke ska få samma registreringsdatum som i hemlandet om ansökningen sker inom 12 månader efter den första registreringen."

  Man får alltså inte använda andras varumärken etc

  Ja, att time to market inte räcker till i dessa dyra långa projekt t.ex ett läkemedel är väl alla överens om. Men detta att våra pensions pengar skulle fortsätta att investeras och förloras i dessa projekt har jag svårt att tro på.

  Det är rätt kul att vi ser lika på Darwinism. Det är faktiskt mitt huvudargument också.

  De stora företagen dominerar genom sina skal fördelar i produktion och marknadsföring, inte genom patentportföljer. De är sävliga och tröga. De kan ju slå ihjäl varje nykomling genom lägre priser om de får chansen att kopiera den mindre konkurrentens produkter. Så varför anstränga sig och ta risker med något oprövat. . Jag håller med om att dessa företag är ett problem och skall angripas just genom innovationer som de inte kan kopiera.

  Den andra av Steelnecks referenser är intressant. Det handlar om ett USA företag som lever på att gräva fram prior art och att göra juridiska riskbedömningar. Det finns inga dock 683 patent på en ethernet plug. Jag har kollat i databasen. Möjligen har han multiplicerat varje patent med antalet länder patentet beviljats i !!!! Hans avkortade citat av första kraven är ägnat åt att förvilla. Tack för referensen det var kul att se hur den typen av företag marknadsför sig.

  Comment by rutros — Aug 22, 2010 12:52:27 AM | # - re

 • Är lite konfunderad över vad som egentligen avses i Steelnecks första referens.

  Om det skulle vara patentrelaterat så skulle det handla om att Kina kräver någon slags "tvångslicensiering" . Det står dock inte.

  Jag tror snarare att det handlar om att Kina vill få tillgång till leverantörens företagshemligheter (Know How). Att denna tolkning är den riktiga tyder det faktum på att man som motmedel väljer att lägga produktionen av vissa komponenter till andra länder.

  Det finns ju som bekant två vägar för ett företag att skydda sig från att bli kopierad.

  Att skaffa sig patent och tala om hur man gör

  eller

  Att hålla allt hemligt

  Det senare alternativet är det som återstår om piratpartiets politik genomförs och jag tycker att hemlig alternativet är dåligt eftersom det bromsar utvecklingen.

  Problemet för det teknikutmanande småföretaget är att det inte kan hålla tekniken hemlig. Det måste nämligen redovisa sin teknik för diverse investerare. Dessa i sin tur måste göra en sannolikhet bedömning om, och hur länge tekniken kan hållas hemlig. I praktiken är det omöjligt och man satsar hellre på mindre riskfyllda investeringar.

  Jag pratar nu inte om lättfotade "modebranscher" utan om tung industriell utveckling, där patent används idag.

  Comment by rutros — Aug 23, 2010 7:30:11 PM | # - re

 • @Rutros: Det är mycket roligare att debattera patent med dig än vad jag håller på med nu. Tyvärr tar arbete plus valsedelsdistribution plus lokalt kampanjande all min tillgängliga tid, så det dröjer nog innan jag kommer med ytterligare kommentarer i min patentserie.

  Comment by jacob — Aug 27, 2010 1:07:18 AM | # - re

 • Helt korrekt prioritering!!

  Comment by rutros — Aug 30, 2010 11:45:03 PM | # - re

Leave a Reply