Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 10

written by jacob, on Jul 2, 2010 12:48:02 AM.

I mitt förra inlägg i den här serien beskrev jag hur patent bidrar till att storföretag gynnas på bekostnad av mindre företag. Samma mekanismer gynnar rika nationer på utvecklingsländernas bekostnad.

TRIPS kräver att samtliga medlemsländer skyddar patent på lika villkor för inhemska och utländska sökande. Tyvärr är det rätt sällsynt att uppfinningar skapas i U-länder, eftersom det inte finns tillräcklig infrastruktur för att kunna gå från idé till produkt. I de få fall där det händer så kan man fortfarande inte ta patent på sin uppfinning, för det finns inte inhemska patentbyråer som kan hjälpa dig formulera patentet. För övrigt så har du troligen inte de ekonomiska resurserna som krävs för att söka patent till att börja med.

Under de senaste 100 åren så har vi sett ett antal länder gå från att vara fattiga till att vara välmående. Japan har gått från att vara utarmat efter andra världskriget till att vara en av jordens rikaste nationer. SIngapore, Korea och Kina har följt i Japans fotspår. Indien, Indonesien och i viss mån Brasilien har kommit en bra bit på väg. I samtliga fall har man kunnat plagiera teknik från rikare länder, eftersom det inte har funnits några nationella skydd för patent i dessa länder under den tid som deras ekonomier har byggts upp. Det har framför allt gjort att man har kunnat tillfredställa inhemsk efterfrågan till rimliga priser, men har även givit möjlighet till export, speciellt i skedet då man går från att vara billig massproducent till att producera attraktiva kvalitetsvaror. Denna väg är nu stängd, i och med TRIPS-avtalet. I-länderna hotar med tullmurar och andra handelshinder om något land skulle få för sig att lämna TRIPS för att slippa patentskydd.

Situationen är inte bra för vare sig I-länder eller U-länder. De enda som vinner på den är patentinnehavarna. På grund av de usla ekonomiska förhållandena i U-länderna flyr folk därifrån. De som ger sig iväg är de bäst utbildade och de människor som har störst initiativkraft. Till Sverige får vi läkare, ingenjörer och lärare från Irak, Kenya och Thailand. Här får de jobb som diskare eller truckförare, om de får något jobb alls.

Ska vi få en hållbar lösning på flyktingproblemet så måste de sociala och politiska förhållandena i de länder som folk flyr ifrån bli drägliga. Dagens patentsystem stänger den enda väg till ekonomisk utveckling som vi har lyckats hitta, och permanentar därmed problemen. Naturligtvis finns det massor av länder som har andra problem som måste lösas innan de skulle kunna påbörja en utveckling mot välstånd, men samtidigt så finns det en stor grupp länder som har alla förutsättningar utom friheten att plagiera.

Ett annat problem som är knutet till välståndsutveckling är tillgången till mediciner, speciellt mot HIV/AIDS. Läkemedelsbolag i I-länder har utvecklat utmärkta bromsmediciner, vilka man säljer till höga priser över hela världen. I U-länderna har man inte råd att betala vad bolagen kräver i ersättning och inte heller kan man plagiera medicinerna, eftersom det finns patent registrerade i varje land. Det här har fått förödande effekter.

Jag bodde under åren 1970-1973 i Zambia i det inre av Afrika. Min far jobbade som biståndsarbetare och jag gick i skola. På den tiden hade man en bruttonationalprodukt per capita på c:a $1000 i dagens penningvärde. Trots diktatur och misskötsel av landets resurser steg BNP per capita under 1970- och början av 1980-talet till c:a $1500. Sedan dess har en AIDS-epidemi härjat landet. I vissa områden är 30% av befolkningen smittad! Trots att landet har haft en vettig regering som gjort mycket för att utveckla landet så har BNP per capita fallit och ligger idag på samma nivå som för 40 år sedan.

Stora företag har som enda mål att gynna sina aktieägare och dagens patentsystem ger dem alltför mäktiga vapen att göra det - även på bekostnad av stora och uppenbara samhällsintressen. Ska vi kunna förbättra världen måste TRIPS rivas upp och ersättas med något som ger U-länderna en möjlighet att skapa välstånd.

Comments

 • Klockren argumentation som mycket tydligt visar hur bred PPs "enda" fråga är, samtidigt en suverän konstruktiv argumentation speglad mot SD som tvärt emot dem visar på en smaklig väg framåt.

  Comment by steelneck — Jul 2, 2010 1:29:36 AM | # - re

 • Hur får man människor att satsa pengar på en teknisk ide i ett U-land om konkurrenterna där kan kopiera detsamma utan att behövt betala för dyrbar tekniskt utveckling?

  Vilken mekanism att allokera 100 tals miljarder till tekniska riskprojekt skall ersätta dagens patentsystem?

  Tips: Indien införde för några år sedan patent på läkemedelssubstanser för att få fart på den inhemska produktionen av original läkemedel:

  Ps Patent varar bara i 20 år. Av världens enligt WHO 319 viktigaste läkemedel är endast 17 under patent!

  Comment by rutros — Jul 2, 2010 3:53:59 PM | # - re

 • Kan inte låta bli att kommentera snacket om att Japan, China och de andra skulle ha fått sitt välstånd på grund av avsaknaden av patent.

  Det är helt enkelt inte sant.

  Beviset är att deras välståndsökning till största delen beror på att de exporterar sina produkter till västvärlden, där produkterna givetvis inte går att sälja om de bryter mot upphovsrätten. Man har varit duktiga på att skaffa licenser. Japans patentverk bildades 1885 och Singapore var ju brittisk koloni, men det är ju bara fakta.....

  Comment by rutros — Jul 2, 2010 4:17:58 PM | # - re

 • Ps Indien patent law 1911 osv

  Comment by rutros — Jul 2, 2010 4:23:09 PM | # - re

 • ps Upptäckte just att Brasilien var en av grundarna av Paris konventionen, som ju utgör starten av de modena Patent systemet. Detta skedde 1880!!!!!

  Comment by rutros — Jul 2, 2010 4:30:52 PM | # - re

 • Baserat på Jacobs exempel undrar jag om inte patentsystemet är en förutsättning för välståndsökningen, tvärtemot vad Jacob påstår. Många IP förespråkare hävdar det.

  Jag tillhör dock inte dem. Det enda säkra sambandet mellan välståndsökning och regelverken tycks gälla stark äganderättslagstiftning.

  Däremot är sambandet mellan snabb teknisk utveckling och patentlagstiftning solklar.

  Comment by rutros — Jul 3, 2010 9:46:14 AM | # - re

 • @rutros: Nu försöker du blanda bort korten rejält.

  1. Det finns mycket få idéer i U-länder idag som får finansiering på grund av de skyddas av lokala patent. Det finns helt enkelt ingen lokal uppfinningsverksamhet att skydda. Den kommer först efter plagieringsstadiet.
  2. Din kunskap om Japans historia är bristfällig. Efter Shogun-väldets fall så hade man en progressiv, civil demokratisk regering som i rask takt kopierade hela västvärldens industriella system, inklusive patentväsendet. Makten flyttades sedermera till militären och Japan fick en planekonomisk militärdiktatur som i praktiken suspenderade patent. Hela Japans industri var samlad i en handfull jättelika företag som på pappret var privatägda, men som i praktiken var en integrerad del i det militärindustriella komplexet. Vid andra världskrigets slut fanns det därför inget fungerande skydd för patent i Japan och det dröjde till slutet på 1960-talet innan man på grund av påtryckningar från inhemska företag och från USA anpassade sin tillämpning av patentsystemet så att det gav ett verkligt skydd. Det fanns länge regler och praxis som gjorde att det var extremt besvärligt för utländska företag att skaffa patent i Japan.
  3. Att Kina och Japan, med flera länder har skapat sitt välstånd i en miljö där plagiering har varit möjlig är inte något som jag har plockat ur luften. Flera forskare som intevjuats i EPO-studien (och som verkar vara pro-patent) talar om saken.
  4. Att Indien ändrar sin lagstiftning och erbjuder möjlighet till patent på läkemedel (dock med kraftiga begränsningar jämfört med I-länderna) är ett tecken på att man har kommit så långt på vägen att det nu finns ett behov av att skydda inhemska investeringar. Patent blir då den naturliga vägen, eftersom ingen har presenterat ett bättre alternativ, och eftersom infrastrukturen redan finns på plats.

  Comment by jacob — Jul 3, 2010 2:18:46 PM | # - re

 • Beträffande Japan så fanns informationen på Japanska patentverkets hemsida. Det må vara att min kunskap om vad som hände före andra världskriget är bristfällig.

  Men vad som hänt de sista 50 åren är jag väl insatt i. Japans välstånd ökade efter andra världskriget, då landet byggdes upp av export. Då denna skedde till länder som hade patentlagstiftning (I-Länder) respekterades lagstiftningen. China har idag också en exportledd välståndsökning. Givetvis respekteras IP i de länder som tar emot exporten. Nu har China det snabbast ökande patentsökandet i världen och tillväxten skall bli mer inhemskt styrd anses det.

  Jag själv talat med åtskilliga japaner om hur det japanska "undret " uppstod. Det var ingalunda baserat på pirat utan framgångsrika köp av licenser, som vidareutvecklades.

  Ditt påstående att Japans tillväxt under de sista 60 åren skulle bero på att man skulle brutit mot Paris konventionen är du minst sagt ensam om.

  Självklart plagieras teknik. Mänskligheten bygger på det. Men du försöket blanda bort korten genom att antyda att all teknik ligger under patentskydd och så är inte alls fallet. Självklart kan man bygga ett fungerande kylskåp utan att inkräkta på något patent.

  Lite kuriosa. Thailand fick en patent administation 1963 och hör och häpna den Thaländska kungen uppfann och fick patent på ett system att åstadkomma artificiellt regn!

  Lite kuriosa till: För ett 10- tal år sedan var jag inbjuden till Los Alamos USA för att licensiera en miljövänlig CO2 baserad tvätt. Vet du vem som som var där samtidigt-- En Kinesisk delegation, som för övrigt köpte licensen

  Och som sagt Brasilien som du nämnde var med från början. Hur förklarar du det?

  Du blandar alltså argument som gäller kopiering av teknik men kopiering av patentskyddad teknik. Det är inte snyggt!

  Comment by Rutros — Jul 3, 2010 7:14:20 PM | # - re

 • "Det finns mycket få idéer i U-länder idag som får finansiering på grund av de skyddas av lokala patent. Det finns helt enkelt ingen lokal uppfinningsverksamhet att skydda. Den kommer först efter plagieringsstadiet. " Så är det nog. Jag ställer mig dock bakom den majoritet av forskare som hävdar att det är brist på kapital som är det stora problemet i U-länderna. Numera är ju både kunskap, utbildning och idéer internationella. Det är det enorma inflödet av kapital till Kina (och tidigare Japan) via exporten ,som sätter fart på utvecklingen.

  Eller som Atta sa i sin utredning om medicinpatenten "Det är inte patent som hindrar folk från att få vård, utan fattigdom"

  Comment by rutros — Jul 3, 2010 7:37:10 PM | # - re

Leave a Reply