Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 9

written by jacob, on Jun 28, 2010 12:29:24 AM.

Tidigare i den här serien har jag analyserat vad som är fel med patentsystemets regelverk och hur det hanteras av patenverk och domstolar. Att det är trasigt kan vem som helst se, och det finns en stor medvetenhet bland patentexpertisen om hur dåligt det är. Jag har sedan avsnitt 8 i den här artikelserien hunnit läsa ytterligare 10 intervjuer i EPOs framtidsundersökning, och bilden blir ännu tydligare. Alla talar om de problem jag har behandlat tidigare i min serie.

Tyvärr så är det inte bara mekaniken i patentsystemet som är ett problem. Patenten skapar problem på en makroekonomisk nivå, både mellan olika företag inom en nation och mellan nationer. Jag ska fokusera på problemet mellan företag i det här inlägget och sparar nationsproblemet till ett senare inlägg.

Ett grundläggande problem med det moderna industrisamhället är att det gynnar storföretag. Det finns en massa skalfördelar som helt enkelt gör det oerhört mycket mer lönsamt att göra vissa saker i stora företag. Volvo, med en årsproduktion på över 300 000 bilar anses vara för litet för att kunna uppnå lönsamhet på egna ben. Liknande skalfördelar uppnås i olika grad med kläder, hamburgare, mobiltelefoner... En av de faktorer som gör att det är mer lönsamt att vara stor är patentsystemet. Stora företag har egna patentavdelningar och de har en systematiserad process för att söka patent. Det är för ett stort företag en löpande, regelbunden affärskostnad som kan budgeteras och planeras. Till och med kostnaden för att slåss i domstol kan budgeteras till en stor del. Det är förutsägbart och nästan aldrig ett problem. Enstaka gånger kan det skapa överraskningar, och då blir det stora rubriker i tidningar som trycks på rosa papper.

För ett litet eller medelstort företag är patentkostnader en källa till osäkerhet. Kostnaderna för att söka patent måste noga analyseras och budgeteras. Resultatet måste följas upp av företagsledningen. Det blir snabbt ett av ledningens och styrelsens viktigaste fokusområden. Att råka ut för att någon kommer och kräver licenspengar, eller stämmer företaget för patentintrång är en affärsmässig katastrof. All energi i företaget kommer att fokuseras på att lösa krisen och det kommer inte att finnas några resurser över för att driva företagets utveckling framåt. Det här händer ständigt i det samhälle vi lever i idag, men det skapar inga rubriker, eftersom det inte går att mäta hur många arbetstillfällen som inte kom till för att direktör Pettersson spenderade 3 år med att slåss mot ett patent.

För att begripa patentsystemets skadeverkningar kan vi inte bara se på vad som händer, vi måste också studera det som inte händer.

Det är säkert en och annan som undrar över vad det är för fel med att gynna storföretag, men det är ett ämne som är stort nog för en egen serie blogginlägg. Om intresse finns kan jag tänka mig att skriva en sådan serie.

Den här ekonomiska skevheten uppkommer oberoende av det nuvarande patentsystemets brister, men naturligtvis förstärks effekten av att kraven på uppfinningshöjd är för låga, att granskningen är för dålig etc. För att kunna utvärdera om den nytta som patentsystemet genererar (ja, jag håller med kommentatorerna att det finns situationer där patent genererar en viss samhällsnytta) uppväger de skador som systemet åstadkommer, måste vi få bort de tekniska problemen. Först då kan vi med säkerhet säga om hela patentsystemet måste bort, eller om det går att rädda delar av det.

Comments

 • Vad det är för fel med att gynna storföretag kan man kanske undra, men visst är det väl även intressant att fundera på varför det verkar vara värt så mycket att missgynna mindre företag?

  Som du skriver är det ju en ganska stor börda att hålla på med patent för de lite mindre.

  Comment by Anonym fegis — Jun 28, 2010 12:56:45 AM | # - re

 • Patent är lösning på ett problem, nämligen problemet med illojal konkurrens (åka snålskjuts) för att på det sättet stimulera tekniska utvecklingen i en marknadsekonomi.

  Sedan är det så att systemet är långtifrån är problemfritt i sin tillämpning.

  Det är helt korrekt att skalfördelarna hos storföretagen är så stora att allt annat blir ganska ointressant. Det är dock en total missuppfattning att patent skulle vara en förutsättning för dessa företag. Sant är att de flesta tekniskt inriktade storföretagen har bildats och ibland fått en kraftig start på grund av skyddet för illojal konkurrens som patentet ger, men sedan tar skalfördelarna över. Kommer fortfarande ihåg mitt första besök hos patentchefen hos ett av våra största verkstadsföretag. Jag var uppfylld av en ny ide´ , men patentchefen läxade upp mig och sa: "Du skall veta att patent är ointressanta. De varar bara i 20 år. Ett varumärke däremot, varar för evigt." Naturligtvis hade han rätt. Med skalfördelarna (priset) i ryggen kan alla uppstickare slås ner om storföretaget bara fritt kan kopiera allt uppstickaren släpper ut på marknaden. Det är inte Microsoft och storföretagen som lobbar för stor patenträtt, tvärtom. Det är välgörande för debatten om att skrönan om de höga patentkostnaderna inte upprepas. (Finns knappast något etablerat företag, där patentkostnaden överstiger 0,5% av utvecklingskostnaden)

  Patenten gynnar det nyskapande utmanarföretaget, i betydligt mindre utsträckning intestorföretagen.

  Den frågan som bör ställas är om patent instrumentet tillräckligt effektivt för att skydda uppstickarna från marknadsledaren?

  Ja, för den ensamma uppstartaren är stödet för bräckligt helt klart och bör stärkas. Ser man däremot på hela bilden över processen så finns vissa förmildrade omständigheter. Inom den fysiska världen kostar det mycket stora pengar för att Utveckla, Producera och Marknadsföra en ny produkt. Innovatören måste söka en finansiär. Så har det fungerat redan på 1700-talet och James Watt. Det finns 100 tals företag både på börsen och utanför som ständigt visar att processen med patentets skydd för illojal konkurrens fungerar. Totalt allokeras uppåt 64 Miljarder på uppstartsföretag. Detta tyder på att det ingalunda är tvärstopp, men mer idéer måste fram om Sverige skall kunna behålla välståndet.
  Referenser:
  vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=20898
  vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24822
  vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=22710

  Comment by rutros — Jun 28, 2010 10:05:53 AM | # - re

 • @Rutros: Jag vill peka på vad jag säger i mitt inlägg en gång till. Att mäta de tillfällen då patenten utgör ett skydd mot illojal konkurrens är inte tillräckligt. Det hjälper inte hur stort värde det skyddet har, om utebliven utveckling på grund av patentsystemets skadeverkningar är större.

  Det är tydligt att det är så idag, och endast en revidering av patentsystemet kan visa om det går att få ned skadeverkningarna så lånt att de understiger värdet av patentsystemets nytta. Jag tvivlar på att det går att göra det inom rimlig tid, och då är det bättre att riva och bygga nytt.

  Comment by jacob — Jun 28, 2010 9:19:23 PM | # - re

 • Fair, vi vet uppsidan, lätt påvisad av historien, Läkemedel som givit 20 år ökad livslängd, SKF,Astra, Electrolux,Tetrapak osv. Lätt kvantifierbart.

  Var finns då exemplen på att tekniken skulle ha stoppats? Var finns den utblivna utvecklingen? Det vill säga att mänskligheten på grund av det tidsbegränsade monopolet har förhindrats skapa något nytt och bättre. Nej det finns inte. (Däremot kan man ju inte bygga vidare på något som är hemligt, vilket patentsystemet motverkar)

  Det som finns är exempel på att konkurrensens temporärt har fungerat sämre och det är det pris vi får betala för att någon skall våga riskera sina pengar och driva teknikutvecklingen vidare.

  Vi har haft en enorm teknisk utveckling de sista hundra åren. Vi kan lätt beräkna de enorma summor som tack vare skyddet för illojal konkurrens har investerats i teknisk utveckling över hela världen.

  USAs legala system har bland annat lett till att de har världens dyraste sjukvård. De har också världens dyraste patentsystem och inte ens där kan ekonomerna finna att patentsystemet är oekonomiskt (bortsett från mjukvara). Ta fram fakta från de 95% som ligger utanför USA. Var finns dom beräkningarna?

  Bygga upp nytt!?

  Om nu du är seriös så inser du väl att det är på sin plats att du åtminstone översiktligt redogör för det nya system, som skall ersätta det gamla så, att alla dessa miljarder satsas på riskfyllda tekniska projekt i fortsättningen också. Trots allt är det 97% av svenska befolkningen som skall övertygas. ( och de utländska piratpartierna också)

  Jag är personligen inte alls främmande för att diskutera och stödja ett alternativt system, men då måste det upp på bordet.

  Det enda jag har sett hitintills är förslag att socialisera och centralstyra all utveckling. Skall vi diskutera det?

  Comment by rutros — Jun 29, 2010 1:01:15 AM | # - re

Leave a Reply