Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 8

written by jacob, on Jun 21, 2010 3:48:16 PM.

I mitt senaste inlägg om Det Ruttna Patentsystemet så avslutade jag min behandling av processen för att få ett patent beviljat. I en kommentar till ett av inläggen så lämnade Rutros en länk till en utredning för EPO's räkning angående framtiden för patentsystemet. Den gjordes inför Alain Pompidou's tillträde som president för EPO och publicerades 2005. I utredningen gjordes 150 intervjuer med människor i och kring patentsystemet, såväl patentkramare som kritiker. Jag har hittills bara hunnit läsa 10 intervjuer, men vad jag finner väldigt intressant är att jag får medhåll för någon av mina kritiska synpunkter i varje intervju jag hittills läst, och då har jag bara haft med en person som vill minska eller avveckla patentsystemet i mitt urval.

Det jag har läst är framför allt intervjuer med höga chefer inom patentsystemet, professorer inom immaterialrätt och en redaktör för en immaterialrättslig tidskrift. De flesta formulerar sig i termer om att patentsystemet är föråldrat, och att om det ska få acceptans hos allmänheten måste det reformeras. Några dristar sig faktiskt till att ifrågasätta om patentsystemet verkligen kan finnas kvar. Det är tyvärr lite dåligt med kreativiteten kring vad som skulle kunna ersätta patentsystemet och väldigt dåligt med analys av samhällskonsekvenserna av patent. Det kan naturligtvis bero på att fokus i intervjuerna har varit snävt, men det kan också vara så att experterna inte förmår lyfta blicken från mekaniken i patentsystemet till de makroskopiska konsekvenserna av hur systemet fungerar - något som jag har tänkt behandla i nästa inlägg i den här serien.

Det är i vilket fall glädjande att det finns en medvetenhet om problemen i patentkretsar. Jag ska läsa fler intervjuer och se om det finns några guldkorn att vaska fram.

Comments

 • Som allting i samhället handlar också patentsystemet om balans.

  Hela tiden måste samhällets regler ses över för att bevara balansen.

  Det råder ingen tvekan om att mjukvara- och affärside´patent har rubbat balansen.

  Det är heller ingen tvekan om att systemet har missbrukats av folk som satt i system att överutnyttja systemet med hjälp av juridik och tolkningar. Det har lett till att patentsystemet i USA har börjat betraktas som ett upphovsrättsligt case, vilket det inte alls är internationellt. Det handlar om konkurrens lagstiftning precis som varumärken.

  Det som gör det så svårt är att så mycket är samtidigt bra och dåligt.

  När Jacob t.ex kritiserar långa handläggningstider så är det utan tvekan ett problem för ett företag som har foten på gasen.

  För den lille mannen med den unika uppfinningen är det i stället en fördel. Hur hänger det ihop? Jo i praktiken så ligger ide`n långt före den praktiska möjligheten att marknadsföra densamma. Det är regel snarare än undantag att det är de sista 10 åren av patentens livslängd som är de ekonomiskt värdefulla. Den sökande kan efter det att sökproceduren avklarats skjuta de höga kostnaderna framför sig i åratal. Japanerna har insett detta och startar inte sin granskning förrän efter 6år! På så sätt blir systemet effektivare eftersom mycket hinner bli inaktuellt på 6år och kan direktavskrivas.

  Lösning: Låt den som har bråttom få tillgång till en snabb granskning.

  Observera att jag nu pratar om genombrottspatenten inte de onödiga konstruktionspatenten.

  Ser man på de kritiserade patenttrollen så är ett beteende rent destruktivt. Man vill tjäna pengar utan att själva utveckla något (rent seeking). Deras uppkomst har dock med att den enskilde inte kan hävda sig mot ekonomiskt starka storföretag att göra. Trollen utjämnar oddsen, (och tar betalt för risken att förlora processen) och den lille kan få igen sina utvecklingskostnader.

  Ser vi på de stora skadestånden i USA så skall de vara avskräckande. Man vill inte att domstolarna skall överhopas av stämningar, men också att inte den ekonomiskt starka skall kunna köra över den svagare genom att betrakta skadeståndet som en acceptabel kostnad.

  När Jacob driver ett i och för sig rimligt krav att man skall kunna ogiltigförklara patent på ett billigt sätt utan ekonomiska konsekvenser för den klagande, så innebär det att antalet processer ökar väsentligt i domstolarna. ( Den amerikanska lagstiftningen är t.ex obönhörlig vad gäller okynnesstämningar, vilket Håkan Lans fick erfara). Det innebär också att ett storföretag kan tvinga en nyskapare på knä genom ständiga domstolsförhandlingar.

  Det är med andra ord väldigt lätt att angripa systemet genom att endast se den ena vågskålen och inte den andra.

  Patentsystemet är helt neutralt vad gäller vad som skall uppfinnas Det skall: dels göra att industriella nyskapande högriskprojekt kan finansieras.

  och dels gör att informationen om hur man bär sig åt görs allmänt tillgänglig för att undvika dubbelarbete för mänskligheten.

  och dels skänka ryktbarhet åt nyskaparna

  Det är lätt att förstå varför man uppfann patentsystemet.

  Comment by rutos — Jun 22, 2010 12:10:33 AM | # - re

 • Fick in en liten insändare i idag ( 25 Juni) i den "världstäckande" prassel tidningen GP. ( hittas nog inte i nätupplagan)

  "Läkemedelspatent orsakar död och förintelse".

  Från Partiets info:blad om Patent.

  Ha en trevlig helg alla.

  Comment by AquaVera Björkö — Jun 25, 2010 10:58:14 AM | # - re

 • @AquaVera: Jag läste den tidigare idag. Way to go!

  Comment by jacob — Jun 25, 2010 4:47:52 PM | # - re

Leave a Reply