Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 1

written by jacob, on Jun 2, 2010 7:18:49 PM.

HAX hade vänligheten nog att för någon vecka sedan länka till mitt föredrag på IPC-forum i höstas. Det är en rätt bra föreläsning med både en hård nedkokning av viktiga fakta runt patentsystemet och förslag på hur vi konkret kan åtgärda problemen om vi får en vågmästarställning i riksdagen. Tyvärr är bildkvaliteten på inspelningen ganska usel, och det är lite död-tid i början på videon.

Det faktum att någon uppmärksammade föredraget så långt efteråt har inspirerat mig att utveckla mina resonemang om patentsystemet i en serie blogginlägg. Hur lång serien blir har jag inte bestämt än, men det blir minst 5 inlägg. Jag tänkte börja med lite fakta om hur patentsystemet i Europa är reglerat.

Det finns två fördrag som reglerar patentlagstiftningen i de flesta europeiska länder. Det ena är den Europeiska Patentkonventionen (EPC) och det andra är TRIPS. De är båda relativt lättlästa texter, så den som vill kunna argumentera om patentlagstiftning bör läsa dem.

EPC är en mellanstatlig konvention som står utanför EUs kontroll och inrättar en fristående europeisk patentorganisation (EPO) som granskar patentansökningar. En av EPO granskad och godkänd ansökan kan sedan designeras i ett eller flera av EPCs medlemsländer. När man har designerat sitt patent räcker det med att betala en registerhållningsavgift i landet för att upprätthålla patentet i upp till 20 år. Registerhållningsavgiften bestäms av respektive medlemsland.

TRIPS är ett handelsavtal mellan medlemsländer i World Trade Organisation (WTO). Det omfattar såväl patent som upphovsrätt och varumärkesrätt och ställer vissa minimikrav på lagstiftningen i länder som skrivit under avtalet.

De här avtalen gör att Sverige inte kan avskaffa patent i lagstiftningen, eftersom vi har förbundit oss att tillhandahålla dem. I teorin är det möjligt att säga upp avtalen, men konsekvenserna av ett sådant handlande skulle vara förödande för Sverige. Om Piratpartiet skulle driva det som fråga skulle övriga partier kunna mangla söder oss med argument om att vi skulle föröda Sveriges välstånd. De skulle dessutom troligtvis ha rätt. Vi är en exportberoende nation, och att lämna EPC och TRIPS skulle direkt leda till höga tullar på svenska varor.

Det gör att vi måste ändra vår lagstiftning inom ramen för vad avtalen tillåter, tills dess vi kan övertyga världen om att EPC och TRIPS måste reformeras. Glädjande nog så finns det manöverutrymme. Vi har en viss frihet att sätta taxor för patent och vi kan påverka svensk praxis för patentgranskning. Eventuellt kan det gå att påverka EPO, men den senaste tidens utveckling inger inte mycket hopp. Mer om det i ett senare inlägg.

EU är alltså inte alls inblandat i patentlagstiftningen, även om man för några år sedan ville reglera den genom ett direktiv. Det var då den stora striden om mjukvarupatent stod, och den ledde till att det inte blev något direktiv alls. Troligen är ett direktiv den möjlighet som finns för att riva upp och förändra EPC, men vi har i dagsläget en alltför storindustri-orienterad kommission och inte tillräckligt stöd i parlamentet för att med framgång driva frågan där. Återkom när Piratpartiet har inflytande i minst 5 av Europas parlament. Just nu är det bra att kommissionen är bränd och inte aktivt driver patentfrågan.

I nästa version av Piratpartiets principprogram bör vi förtydliga att vi har förstått situationen och klargöra att medan det långsiktiga målet är att avskaffa patentsystemet som helhet, så har vi ett kortsiktigare mål att reformera systemet, för att minska dess skadeverkningar.

Comments

 • Perfekt längd på detta! Jag var rädd att behöva läsa kilometervis med text, men med denna uppdelning bevarades mitt intresse och det blir lättare att ta åt sig informationen.

  Comment by pipe — Jun 2, 2010 9:13:24 PM | # - re

 • Tack för bra översikt, ser fram emot fortsättningen!

  Comment by OlofB — Jun 2, 2010 10:56:17 PM | # - re

 • Tack, bra att någon kunnig förklarar om patent. Ser också fram emot fortsättningen.

  Comment by DanielB — Jun 3, 2010 10:07:31 AM | # - re

 • Patent har både en positiv och en negativ sida. Det positiva är att riskerna för den som investerar i ny teknik minskar om patent finns. Tack vare den lägre risken har mängder av ny teknik och företag kunnat bildas. Det rör sig om 40 000 anställda och ca 80 miljarder.

  Systemet medför också att all ny teknik offentliggörs inom 18 månader, vilket kraftigt ökar teknikspridningen.

  Systemet kan dock också missbrukas och försena utvecklingen om patenträttsinnehavarna inte kommer överens. På vissa nya områden som mjukvarupatent och affärsideér inte är inte utvecklingsinsatserna och risk så omfattande att patent behövs för att skydda investeringarna.

  Så länge som det svenska piratpartiet (i motsats till internationella piratpartier) driver kravet på att av libertianska motiv avskaffa hela patenträtten och därmed försena den riskfyllda tekniska utvecklingen är inte partiets politik ett seriöst alternativ.

  Det är helt riktigt att patenträttens utvecklingen numera regleras av internationella traktat och att partiets politik därmed för tanken till att jaga väderkvarnar, men fortfarande är det så att patentlagstiftningen är nationell. Det innebär att länderna nationellt bestämmer vad som är patenterbart eller inte.

  Comment by rutros — Jun 3, 2010 10:15:03 AM | # - re

 • Hur menar du att EU-kommissionen är "bränd"?
  Bra artikel i övrigt.

  @rutros: Ditt antagande att en avskaffad patenträtt skulle minska teknisk informationsspridning på ett sätt som skulle försena den tekniska utvecklingen är absurt. Se bara på den fria mjukvaran, där har du ett lysande bevis för att ditt resonemang inte håller en sekund.

  Comment by Christer — Jun 4, 2010 8:43:21 AM | # - re

 • @ Christer
  Förstår inte riktigt din point.
  Vad gäller mjukvara så är det ett mycket speciellt investeringscase. Tack vare den låga investeringskostnaden/risken så blir inte den delen hindrande för teknikutvecklingen. Sedan så har man ju upphovsrätten att falla tillbaka på.

  Däremot tycker jag att det är helt klart att hemlig source code faktiskt har försenat utvecklingen. Microsoft har ju ännu idag inte någon riktigt effektiv konkurrent! Jag kan lista ytterligare åtskilliga fall inom mjukvara/algoritm området där hemlighetsmakeriet faktiskt försenar utvecklingen.

  Min poäng är alltså att också på mjukvaruområdet försenar hemlighetsmakeri utvecklingen liksom för all övrig teknik. Patent främjar öppenheten och därmed också teknikutvecklingen.

  Comment by rutros — Jun 4, 2010 3:30:28 PM | # - re

 • @rutros: Jag förstår inte på vilket sätt patent skulle främja öppenhet. Jag förstår nog själva tanken, att man skulle våga vara öppen om man känner sig trygg med att åtnjuta något slags skydd. Men det lär knappast finns någon substans i den tanken, det går bra att vara öppen utan patent. Och patentet erbjuder ändå inte något särskilt starkt skydd, det är i praktiken ändå bara finansiella muskler som gäller.

  Comment by Christer — Jun 4, 2010 9:43:01 PM | # - re

 • Helt enkelt för att alternativet till patent är att hålla hur man burit sig åt hemligt. En förutsättning för att kunna ta ut ett tillräckligt högt pris för produkten, som kan betala för nedlagda kostnader, är nämligen att den är unik och således inte kan kopieras. (hemlig algorim etc). Varför skall ett företag frivilligt berätta för sina konkurrenter vad de håller på och utvecklar. Ok det kan finnas undantag som gör det av marknadsskäl eller för att skrämmas.

  Om du har en annan konkurrensfördel så håller jag med om att öppenhet är helt ok. Det är precis därför som marknadsledarna, som har skalfördelar i produktion och marknad faktiskt är motståndare till patent. Han kan äga ett varumärke t.ex. Den enda som kan hota hans position är att en utmanare kan sälja något som han inte kan kopiera. Det är inte de stora företagen som gynnas mest av patent, utan de små.

  Jag vet att det är en utbredd myt att de små inte kan hävda sin rätt, och något ligger i det. Men verkligheten är främst en annan. För att kunna förverkliga din produkt, måste kapital tillföras av någon. Det handlar ibland om år och om 100 tals miljoner. Det är givet att med dessa investerare bakom sig så kan en hel del försvaras.

  Jag tror att skälet till att jag i motsatts till dig inte anser att detta är principiellt bevärande är att patent är en rättighet som tillkommer den som söker patentet och inte uppfinnaren. Uppfinnaren har dock alltid rätt att få sitt namn på dokumentet. Idag är minst 90% av alla uppfinnare anställda i företag, som exploaterar uppfinningen. Den resterande delen lider av små finansiella resurser och jag tycker förvisso att deras ställning bör stärkas. Jag kan dock lista hundratals startup företag och deras investerare som tror på att de kan försvara sina patent. Om du har sett på svenska draknästet så finner du exempel efter exempel på vilken vikt som läggs på patentets skydd för illojal konkurrens. I åtskilliga fall villkoras satsningen av att patent beviljas.

  Du tar gärna utvecklingen av fri mjukvara som exempel. Jag håller med om att det är ett bra exempel på att öppenhet kan fungera ibland. Skälet är dock att just mjukvaruutveckling kan ske med mycket små investeringar och enkla utvecklingshjälpmedel samt att produkten i relativt primitivt skick kan lanseras på marknaden. Så är inte förhållandet i övrig industri.

  Comment by rutros — Jun 5, 2010 1:00:57 AM | # - re

 • Jag tror inte att det stämmer att man måste ha fördel av att ha en "unik" produkt för att klara sig i konkurrensen, även om större investeringar krävs. Om mitt antagande är korrekt så stämmer det inte heller att alternativet till patent är att hålla hemligt. Tänk Gnosjö.

  Jag tror alltså snarare att öppenhet och det (möjligen inte helt frivilliga) samarbete som följer därav är till större nytta för alla parter, än att försöka smussla och/eller begränsa. Samarbete har helt enkelt en otäckt stark tendens att leda framåt...

  Och att investerare kräver patent för att investera beror nog mer på att det är ett konkret krav de kan ställa än att det skulle finnas någon reell nytta med det. Med andra ord, de låter sig styras av enkel psykologi snarare än reell rationalism. Vilket är ganska ironiskt i sammanhanget... och vilket i så fall är det enda argumentet för patenten. Dvs att nötterna som håller i pengarna kräver dem. Men å andra sidan är det ett rätt svagt argument för om inga patent finns blir ju det kravet svårställt.

  Comment by Christer — Jun 5, 2010 11:58:43 PM | # - re

 • Problemet är att det är svårt att generalisera. Gör tankeexperimentet - Producera ett standardkylskåp och ta upp konkurrensen med Electrolux och Bosch. Eller kanske ett kullager mot SKF. Om ditt resonemang är riktigt skulle allt hamna i Kina, som ju kan producera billigast. Du måste ha en konkurrensfördel för att kunna utmana. Jag håller inte alls med dig.

  Ett företag som heter Creative Antibiotics (ny typ av antibiotika) har sedan 2000 återkommit till sina ägare med begäran vartannat år. Just nu 45 millioner. Intäkter väntas om 5-6 år. Ge mig ett enda skäl varför jag skall skicka in mer pengar om inte de har ett patent och skydd för illojal konkurrens att falla tillbaka på. I valet mellan att investera 100 tals millioner under en tioårsperiod för att på marknaden mötas av en konkurrent som skickar ut en kopia på marknaden inom 6 månader för 1 million i investering så väljer jag att avstå. Kalla mig gärna nöt, men så dum skulle jag inte vara. Är du?

  Comment by rutros — Jun 6, 2010 4:51:32 PM | # - re

 • Nu var det investerarna jag kallade nötter men du kanske är investerare, vad vet jag?

  Visst måste man ha något att konkurrera med och Kina har ju låga priser som är en stor fördel. Men det finns å andra sidan många företag som är verksamma inom områden som inte har något unikt att komma med; om Gnosjö inte duger så finns det massor med företag som tillverkar kartonger, hundburar, hundleksaker, hundmat, fjärrkontroller, bara för att ta några exempel som poppar upp spontant. Allt detta tillverkas faktiskt inte i Kina eller andra lågprisländer.

  När det gäller läkemedelsföretagen har patentsystemet skapat en sjuk skevhet som du beskriver ganska väl, som dessutom spätts på av att staten subventionerar deras forskning.

  Vad som behöver hända är att forskningen måste flytta till universiteten och högskolorna där den hör hemma, så att kostnaden för forskningen inte ligger hos företagen. Då kan de i och för sig inte tjäna pengar på att ha ensamrätt på någon särskild substans, men heller inte låta hela generationer afrikaner dö i AIDS för att de inte har råd med deras patentmediciner.

  Som det ser ut nu förstår jag att investerare som tittar på medicinsk industri resonerar som de gör men som sagt den industrin är så sjuk så den behöver göras något drastiskt åt i alla fall, med eller utan patent.

  Comment by Christer — Jun 7, 2010 8:50:58 PM | # - re

 • Jag håller med Rutros att det finns investeringar som behöver skyddas av anledningen att den som gör den initiala utvecklingen lägger ned stora resurser, som den som kommer härnäst kan nyttja. Om det sker utan att tvåan lägger ned några pengar på det så har man en obalanserad situation där utvecklingsarbete inte lönar sig. River man patentsystemet så måste man hitta på någon form av lagstiftning som skyddar den här typen av investeringar. Annars kommer utvecklingstempot på vissa områden att sänkas betydligt.

  Comment by jacob — Jun 10, 2010 9:42:32 AM | # - re

 • @ christer. Ja, jag är investerare och det är du också. Det är bland annat dina pensionspengar som utgör riskkapitalet.

  Nja. Du blandar ihop med lokalproduktion, där företag lever på att de kan skräddarsy en lösning. Det är inte här som den stora tunga utvecklingen sker och patent används också sällan.

  Patentsystemet har inte alls skapat någon skevhet i läkemedelsproduktionen. Problemet ligget i marknadsekonomin. Som bekant bygger den på att industrin tar fram de produkter som marknaden är beredd att betala för. Finns ingen betalande kund utvecklas inte någon medicin. Om nu u-länderna inte har råd att betala för medicinen så utvecklas den inte. Patenten har medfört att kapital har tillfört till högriskabla läkemedelsprojekt, vilka inte skulle ha utvecklats i ett rent marknadsekonomiskt system. (endast 3-5% av läkemedelspatenten leder till färdigt läkemedel)

  Det är således tack vare patentsystemet som det över huvudtaget finns AIDS läkemedel. Vad du sedan påpekar är något helt annat. Om dessa läkemedel har utvecklats och betalats i den rika världen, skall de då också utan ekonomiska bidrag ges till U-länder? Detta är det naturligtvis helt legitimt att tycka, men det har mycket lite med själva patenten att göra. Utan patent tas inte läkemedlen fram över huvud taget ens i den rika världen.

  Det du förespråkar är en socialisering av läkemedelsindustrin. Jag tycker nog att historien entydigt visar att marknadsekonomi är effektivast. Däremot är det helt klart att finns det ingen betalande kund så blir det inga läkemedel. Därför behövs ett kompletterande finansieringssystem för sällsynta sjukdomar och rena u-lands sjukdomar eller till och med för områden där riskerna blir för höga (ny antibiotika)

  Comment by rutros — Jun 10, 2010 9:38:59 PM | # - re

Leave a Reply