Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Apple mot HTC, patentsystemet i funktion

written by jacob, on Jun 15, 2010 8:22:50 PM.

Martin Ekdahl rapporterar om att HTC nu stämmer Apple för patentintrång med sin iPhone. Apple har tidigare stämt HTC. Jag tänkte att jag skulle göra en paus i min serie om "Det Ruttna Patentsystemet" för att kommendera saken.

Det här är precis så som patentsystemet är tänkt att fungera. Två jätteföretag pucklar på varandra med sina patentportföljer. Efter ett par år av osäkerhet kommer de troligtvis att korslicensiera sina patent och den ena parten kommer att få betala ett hemligt belopp till den andra som kompensation för att man har en svagare portfölj. Det finns en minimal sannolikhet att Apple har en så stark sits att man kan däcka HTC och hindra dem från att använda den teknologi som Apple har patenterat. Bland annat har Apple lyckats skydda gesten man gör för att zooma på iPhone/iPod. Det senare scenariot vore naturligtvis jackpot för Apple, men en katastrof för den som vill ha en läcker telefon som man kan köra vilka appar man vill på, utan att Steve Jobs agerar filter.

Det som är värt att fundera över är om patenten har varit samhällsnyttiga i det här fallet. Hade Apple avstått från att utveckla iPhone om de inte kunnat få patent? Hade Apple lagt mer resurser på att utveckla sin iPhone vidare om det hade gått lättare för konkurrenterna att komma ikapp? Kommer patenten att på något sätt påverka HTC, eller kommer resultatet bara att bestå av ett antal miljoner i advokatkostnader, och sedan business as usual? Här visar patentsystemet upp sig från sin allra bästa sida, så i ljuset av vad vi ser ska vi ställa frågan: Är det här gott nog?

Comments

  • Tidigare stämde Nokia Apple för patentintrång, varefter Apple stämde Nokia osv Det vi ser nu är mycket märkligt. Man använder systemet till något det egentligen inte är avsett för. De handlar inte om att skydda för illojal konkurrens utan det är branschens sätt att fördela de totala FoU kostnaderna. Grovt räknat har den som har största patentportföljen också gjort de största FoU investeringarna och får ersättning av dem som investerat mindre. I bästa fall uppstår en standard som medför att ingen konkurrent ställs utanför. Vi har fått en fungerande konkurrens till gagn för konsumenterna.

    Patenten i sig driver i detta fallet inte utvecklingen som på andra områden. Drivkraften på IT området är främst en extrem kostnadsreduktion på halvledarsidan. Kostnaden per beräkningsenhet sjunker kraftigt hela tiden. Varje ny produktgeneration på marknaden blir därigenom billigare än den föregående(med samma prestanda) och det tar en viss tid innan marginalen blivit normal. Dessa "övervinster" plöjs ner i FoU, som ger oss många nya funktioner. Sedan är det så att eftersom funktionerna är mjukvara baserades så blir utvecklingen relativt billig.

    Enligt min uppfattning är det som just nu utspelas i IT branschen unikt och saknar bäring på övrig teknik. Branschens vinstförutsättning skapas i Intels och de andra komponent företagens laboratorier. Sedan är det givetvis så att de individuella företagen kan lyckas bättre eller sämre beroende på snabbhet,kreativitet, skalfördelar, design,marknadsföring etc

    Skall vi vara nöjda eller inte? Ja som svensk är jag ganska tillfreds med att Ericsson kommer ut med vinst på uppåt 9 miljarder i licensintäkter. Det bekostar många FoU jobb.

    Comment by Rutros — Jun 15, 2010 11:34:58 PM | # - re

Leave a Reply