Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 7

written by jacob, on Jun 17, 2010 3:54:00 PM.

Tidigare i den här serien har jag använt patent SE520343 som kan slås upp hosNordiskaPatent som exempel. Jag har framhållit att patentet inte har tillräcklig uppfinningshöjd, och några kommentatorer har sagt att det med stor sannolikhet finns "prior art".

För just det här patentet fanns det möjlighet att lämna en invändning inom 9 månader från att det beviljades, utan annan kostnad än för eget arbete. Det är nämligen ett svenskt patent och inte ett Europapatent.

För ett Europapatent kostar det 705 Euro att lämna in en invändning. Det är en bidragande orsak till att det registreras få svenska patent och många Europapatent med Sverige som designationsland. Inom främst IT-området så är det många som på ideell basis utvecklar produkter och tjänster som konkurrerar med kommersiella aktörer. De har inga pengar att spendera på invändningar. Likadant är det för små startupföretag som bygger på ny teknologi. De har extremt ont om kapital och har inte råd att driva invändningar mot alla försök att patentera sådant som företaget har utvecklat.

Om man anser att ett patent felaktigt har beviljats så finns det möjlighet att i Sverige få det prövat i allmän domstol och hos EPO få det prövat i "Board of Appeal". Dock så är det extremt kostsamt, eftersom man måste anlita juridiska ombud och det i båda fallen handlar om en regelrätt domstolsförhandling. Om man förlorar i svensk domstol riskerar man dessutom att få betala patenthavarens omostnader. Hur det är i EPO vet jag inte. I vilket fall så är det här något man tillgriper först när man har fått ett krav från patenhavaren att antingen upphöra med utnyttjandet av patentet, eller att betala mer än man har råd med i licens. Även om man har rätt är risken därför stor att man sitter i en rävsax. Att försvara sig kostar för mycket och att betala licenskostnaden är också för dyrt.

Både de här faktorerna gör att patentsystemet blir extremt orättfärdigt. Den som har finansiella muskler kan köpa sig rätt medan den som är fattig får ta smällen och leta efter något annat att ägna sig åt.

En brådskande reform är att göra det helt gratis att lämna invändningar mot patent i alla sammanhang, såväl svenska som EPO- och internationella patent. För upphävande av beviljade patent bör det finnas en en billigare och enklare procedur i de fall där det är uppenbart att granskarna missat "prior art".

Comments

  • Inga kommentarer än? skumt...
    keep up the good work jacob!

    Comment by takeo — Jun 19, 2010 12:37:28 PM | # - re

Leave a Reply