Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 4

written by jacob, on Jun 12, 2010 7:31:00 PM.

I mitt förra inlägg använde jag patent SE520343 som kan slås upp hosNordiskaPatent som exempel. Jag ska fortsätta med det, för det illustrerar på många sätt vad som är fel med patentsystemet.

Patentet handlar alltså om hur man genom så kallad grenprediktion, kan få en dator att på ett effektivare sätt köra program som ska exekvera väldigt länge. Kärnan är att man reserverar ett utrymme i en instruktion där man kan fylla i vilken väg av 2 möjliga som man förväntar sig att datorn ska ta. När jag läste patentbeskrivningen så var det uppenbart för mig att man beskrev en effektiv lösning på problemet, och det är vad dagens artikel handlar om. Det är nämligen så att ett patent måste ha en viss uppfinningshöjd. Det får inte vara "uppenbart för en fackman" att man kan lösa problemet som patentet avser lösa på det beskrivna sättet. Jag är inte fackman när det gäller att designa mikroprocessorer och styrprogram för telefonväxlar, och ändå är lösningen uppenbar för mig när jag ser problembeskrivningen. Det här gäller inte bara exemplet, utan många andra patent - både sådana som ligger i närheten av mitt fackområde och sådant som är på helt främmande områden.

Problemet är naturligtvis att den genomsnittlige fackmannen på ett område gravt underskattas i patentsystemet. I vårt exempel så har man patenterat något som jag betraktar som normal, daglig ingenjörskonst. Ungefär som att konstruera en bro, eller skriva ett bokföringsprogram. En anledning att fackmannen underskattas kan vara att patentgranskarna är de som ska avgöra om ansökan är uppenbar för en genomsnittlig fackman. För det första så är patentgranskare inte fackmän. De är generalister, med specialkunskaper om hur patentansökningar formuleras. De är också som yrkesgrupp under genomsnittet för det fack de är utbildade inom. De som är över genomsnittet får de roliga utvecklingsjobben. Patentgranskarna är säkert inte medvetna om att de är under genomsnittet. Det finns en mycket intressant studie som visar att den som saknar förmåga på ett område också felbedömer hur de presterar i förhållande till andra. Konsekvensen blir att massor av triviala patent släpps igenom.

Jag skrev i mitt förra inlägg att det troligen skulle ta mig 2-3 dagar att analysera konsekvenserna av de olika patentkraven. Jag tror att jag på samma tid skulle kunna konstruera en simulering som löser problemet. Tidsvinsten med att läsa patentet är därmed noll och samhällsnyttan med det här patentet är därför också noll.

Jag betvivlar att Ericsson någonsin har byggt en produkt som baserar sig på patentet, så för dem så är det mest en fråga om att skydda sig i kampen med andra telekomutvecklare. Det gör att ingen annan kan komma och hävda att man gör intrång, och det ger ytterligare en pusselbit i portföljen av patent som man kan korslicensiera om man blir angripen.

Slutsatsen är att om man ska få upp kraven på uppfinningshöjd till rimliga nivåer så måste man för granskning anlita flera fackmän som är aktiva inom sitt specialområde och som når upp till att vara genomsnittliga. Det kan man inte göra med nuvarande ansökningsavgifter, och därför måste dessa höjas kraftigt.

Comments

 • Patentsystemet har sitt existensberättigande i vissa fall men det är sånt här som jag tycker visar att systemet har drivit iväg alldeles för långt åt fel håll. I det företag jag jobbar på så är de mesta patent man hör om av den karaktär att de är gjorda för att hindra konkurrenter, alternativt korslicenser. Väldigt få patent är av verklig uppfinningshöjd. Många av de småsaker som vi nu tar patent på tycker jag man skulle strunta i. Att man ändå tar patent är mycket för att det ser bra ut i statistiken och att det just är "bra att ha" för byteshandel.

  Comment by Slasher — Jun 13, 2010 5:32:29 PM | # - re

 • Det är säkert en helt korrekt observation att när dessa nya mjukvarupatent dyker upp på patentverken så får handläggarna svårigheter. Däremot tycker jag att nog att granskarna blir mer och mer specialiserade de också, men det tar tid att komma i kapp.

  Rent matematiskt har ansökningsavgifterna väldigt liten betydelse för finansieringen. De stora pengarna kommer från de stigande årsavgifterna. Som exempel kan jag nämna att årsavgiften för år 10 är 2900 SEK och ansökningsavgiften är 3000 SEK.

  Det finns dock ett problem med höga avgifter för småföretag och enskilda. I USA har man lägre avgifter för små företag - något att ta efter?

  För att höja ribban för uppfinningshöjd skulle kanske en teknikpanel vara ett verktyg om ett nytt teknikområde dyker upp.

  Jag har själv föreslagit att granskaren skall göra en bedömning om första patentkravet verkligen utgör ett skydd eller om det lätt kan kringgås. I det senare fallet skall patentet inte beviljas. Det skulle rensa ut en hel del.

  Comment by rutros — Jun 13, 2010 7:31:56 PM | # - re

 • Nu börjar jag undra lite här när du skrev att detta patent kom ca 1998. Som assemblerprogrammerare vet jag att processorer med pipeline har haft liknande saker sedan urminnes tider, och efter att jag tittade lite på de olika metoderna som det har lösts på hittar jag t ex denna: "The Burroughs B4900, a cacheless, microprogrammed machine, released in ~1982 was pipelined and used branch prediction. The B4900 branch prediction history state was stored back into the in-memory instructions during program execution."

  IBM hade redan på 50-talet en bit i instruktionen som användes till "grenprediktion", dock programmerades den manuellt.

  Nu handlar ju dina artiklar inte specifikt om problem med just detta patent, men det är ändå lite skrämmande tycker jag.

  Comment by pipe — Jun 13, 2010 7:41:15 PM | # - re

 • @pipe Hehe, jo, jag tror att om man letar i gamla böcker och är djupt insatt så har det mesta gjorts, på ett eller annat sätt. Men det är väl därför man har fikonspråket. De gånger jag läst patentskrifter låter det alltid som något otroligt banalt och självklart som man tycker att det redan fungerar. Med fikonspråket kan man ju alltid tyda om det så att det inte är riktigt samma som det stod i den gamla boken från 1956.

  Comment by Slasher — Jun 13, 2010 10:40:25 PM | # - re

 • Jag skulle vilja påstå att grundproblemet ligger i ansvarsbiten, lite åt samma håll som "vem övervakar övervakaren", alltså något med samma grund som själva maktdelningen i samhället. Om det inte straffar sig att göra fel, så finns inga verkliga incitament att undvika felen (tex. höja kompetensribban rejält). I fallet med patentverken så kan det tom. vara så att det finns en hel del incitament att tvärt om bevilja sådant som inte borde beviljas. Detta både vad gäller verkets egna kostnader och rent personliga saker som att slippa besvär, ha det enklare på jobbet, till ren å skär vänskapskorruption, kanske då i synnerhet gentemot de riktigt stora företagen och de fiiina kostymerna. Lägg därtill uppenbara brister vad gäller ansvarsutkrävandet.

  Att felaktigt beviljade patent kan vara riktigt skadligt för samhället tror jag att alla kan skriva under på, men hur ofta får patentverk och enskilda patentgranskare faktiskt bära detta ansvar på ett avgörande sätt de gånger det sker? I stort sett aldrig tror jag, jag har då aldrig hört talas om det, och om jag inte har fel så innebär ju detta att glidningarna närmast blir förutbestämda.

  Amerikanarna har ett bra uttryck inom politiken: "checks and balances". Balances i fallet med patent handlar ju om en avvägning mellan att bevilja en tids monopol eller att samhället får vara utan tekniken, produkterna och kunnandet, ett sorts socialt kontrakt där samhället beviljar i utbyte mot något. Oftast är avvägningarna tätt sammanflätade med syftena. "But there is no check to it"..

  Dessutom blir ofta kritiker som i regel talar om konsekver slagna i huvudet med just de där syftena. Något vi ser titt som tätt inom andra områden, gärna då i sammanhang som barnporr, trafficing och liknande. Stackars artister som inte får betalt eller i detta fall den stackars ensamma uppfinnaren, geniet som skall mota arbetslöshetsspöket osv.. Kritiker som fullt och fast ställer upp på syftet, men som ser problem med konsekvenserna blir genast stigmatiserade som motståndare till syftet.

  Mycket av problematiken kring patent skulle lösa sig per automatik om det fanns verkningsfulla "checks" som skapade incitament för ansvarstagande gentemot samhället så att det där sociala kontraktet (syftet) upprätthålls. Framförallt på det europeiska planet tror jag att det är akut när EPO i en störtflod beviljar patent på sådant där precis allt vad som påstås vara nytt endast utgörs av datorprogram, alltså beräkningar. Detta trots regelverket de har att hålla sig till. Men det finns också gott om andra exempel, själv kommer jag ihåg något som Volvo fått beviljat (det har troligen gått ut idag) där det "nya" bara utgjordes av att vika en plåt 90 grader. Det var ett stötdämparfäste som precis varenda mopedskruvande tonåring kommer på själv, eller varenda unge som skruvat med Meccano (yngre har nog svårt att relatera till det.. gubbe som man är).

  Kom på nåt bra kring ansvarsbiten så kommer resten att sortera ut sig själv, då kommer alla karriärkåta eller positionskramande människor inom systemet närmast slå knut på sig själv för att fixa problemet.

  Comment by steelneck — Jun 14, 2010 2:03:32 AM | # - re

 • @Steelneck Kan bara hålla med om att system skall vara i balans. Det är därför patentsystemet hålls hyfsat i schack genom balansen mellan nyskapare och kopierare. Det är just bristen på balans som givit oss den orimliga upphovsrätten, där lobbyn får härja fritt.

  Kan dock inte dela din analys att patentverken är den stora boven. I USA är det definitivt inte så. Om man inte är nöjd överklagar man direkt till en nämnd och först efter ytterligare domstol prövning vet man vad som gäller. Patentverket ville t.ex aldrig godkänna mjukvarupatenten.

  I Europa har vi 9 månaders prövotid, där man lätt kan invända innan patentet godkänns. Denna möjlighet används rätt flitigt (ca 5 upprivna patent i månaden). Sedan finns även här domstol.

  Det är alltså domstolarna som i slutändan avgör hur patentlagen skall tolkas och inte patentverkens handläggare. Din hypotes att de skulle agera fritt stämmer inte. Det är lagen som skall skrivas om och göras tydlig. Sedan är det så att just uppfinningshöjd är subjektiv.

  Jag tycker också att det beviljas alldeles för mycket triviala patent.

  Jag erinrar mig att en patent handläggare sa till mig en gång att patentkrav med siffror kan man lätt bevilja, för deras skyddsomfång är så ringa att de inte gör någon större skada. Jfr plåten. Handläggarna lägger sitt mesta krut på skjuta ner de generella patenten. I princip kan man hålla med om prioriteringen, men även om alla dessa konstruktions patent kanske inte direkt hindrar utvecklingen och konkurrensen, så är de likväl ett pain in the ass för många och bör därför reduceras kraftigt.

  @pipe o steelneck Just på mjukvaru sidan finns ett problem, som leder till det ni påpekar. Mjukvarupatent är inte godkända/var tidigare inte godkända. Detta innebär att patent dataregistret inte under en lång följd av år har uppdaterats med teknikutvecklingen. Det är ju främst från patent dataregistret som handläggaren hämtar sin information och argumentation. Systemet hackar betänkligt om man plötsligt släpper på fördämningarna på ett gammalt teknikområde. Det här måste åtgärdas om mjukvarupatenten skulle släppas fria.

  Comment by rutros — Jun 14, 2010 3:21:58 PM | # - re

 • Du missar helt min poäng rutros. Ett patentverk kan, draget till sin spets, i princip godkänna perpetuum mobile på löpande band utan att någon varken får sparken eller hamnar i fängelse. Patentverken behöver inte ta ansvar för sina handlingar. De som får stå där med svartepetter är de som måste dra saken till domstol, och sådana processer är ingen liten sak. Jag får uppfattningen att du talar om domstolsprocesser som om det var lika simpelt som att lägga ett brev på lådan.

  5 Upprivna patent i månaden, det säger ju i allt egentligen. I min värld skulle det motsvaras av 5 sparkade handläggare och kanske i något fall nån tjänsteman som får skaka galler.

  Comment by steelneck — Jun 16, 2010 12:23:55 AM | # - re

 • Företag som inte bygger/utvecklar deras patenterade uppfinningar inom viss tid, blir av med sin patent och får en straffavgift. skulle det vara något=? kanske blir av med några troll.

  Comment by takeo — Jun 17, 2010 10:21:45 PM | # - re

Leave a Reply