Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 3

written by jacob, on Jun 12, 2010 6:38:00 PM.

I del 2 av den här serien talade jag om hur de flesta patent åker snålskjuts på samhällets vilja att skydda vissa viktiga investeringar. Nu ska jag i ett antal inlägg beskriva hur patentsystemet fungerar och varför det går att åka snålskjuts.

En patentansökan består av två huvuddelar - en beskrivning och ett antal patentkrav. De senare är det som egentligen definierar vad man har skyddat, medan beskrivningen används när man behöver hjälp att tolka patentkraven. Beskrivningen är nästan alltid nödvändig för att någon annan ska kunna återskapa uppfinningen. Det beror på att patentkraven är skrivna på ett sådant sätt att patentet ska bli så heltäckande som möjligt. Jag har på måfå valt ut patent SE520343 för att illustera hur det kan se ut. Patentet kan enkelt slås upp på Internet, t.ex. hos Nordiska Patent. Så här ser de 2 första av sammanlagt 18 patentkrav ut:

1 . System för grenprediktion, kännetecknat av
 • organ för att under ett tidsintervall registrera antalet gånger, som en villkorlig greninstruktion i ett exekverande program tas respektive inte tas och
 • organ anslutna till de registrerande organen för att sätta en grenprediktionsbit i instruktionen eller en extra bit i instruktionsminnet till ett värde som beror på antalet gånger grenen i instruktionen eller inte togs under registreringstiden.
2. System enligt krav 1, kännetecknat av organ för att scanna det exekverade programmet efter ytterligare villkorliga greninstruktioner och påbörja registrering under ett nytt tidsintervall när det föregående tidsintervallet har förflutit.

Patentet avser ett sätt att få en mikroprocessor som kör program som ska vara igång väldigt länge (t.ex. i telefonväxlar) att utföra vissa val på ett snabbare och strömsnålare sätt. Det är fråga om ett patent på hårdvara och det är registrerat av Ericsson, med ansökan inlämnad 1998 och beviljad 2003. Patentkraven är rätt så begripliga, jämfört med de flesta patent jag har läst. Jag har arbetat med mikroprocessorer under många år och kan därför med möda räkna ut vad som menas. Jag är dock inte på det klara med vad som menas med "organ". Det är troligen ett sätt att generalisera beskrivningen och inte knyta den till en specifik hårdvara.

Det blir tuffare om man ska räkna ut vad alla 18 patentkraven innebär, och hur de relaterar till varandra, men jag skulle nog kunna göra det på 2-3 dagar. Patentadvokaterna som har formulerat ansökan har säkert lagt ned 10 gånger så lång tid på att räkna ut vilket fikonspråk som gör att det blir svårt att gå runt patentet, vilket gör att Ericsson med säkerhet har spenderat minst 200 000 kr enbart i advokatkostnader.

Registreringsavgiften är i det sammanhanget väldigt liten, det kostar 3 000 kr att ansöka om ett svenskt patent. Det går att söka svenskt patent utan att anlita en patentadvokat, men vill man söka ett Europeiskt patent måste man anlita ett registrerat ombud. I vilket fall, så är uppfinnare i allmänhet inte bevandrade i fikonspråket som används i patentkraven, så därför är det i praktiken obligatoriskt att lägga ut minst ett par hundra tusen kronor på juridisk hjälp.

Fikonspråket är i sammanhanget ett stort problem. Patentgranskare har väldigt lite tid på sig att granska ett patent (storleksordningen 15 timmar för all behandling av ett patent, inklusive överklaganden och liknande). Patentgranskare är i allmänhet mycket mindre erfarna än patentadvokater. Det är nämligen så att karriären går från att som nybakad ingenjör/jurist bli granskare, till att ta anställning på en patentbyrå och förhoppningsvis en dag bli partner i byrån. Det gör att massor av felaktigheter slipper igenom därför att granskarna inte har tid och kompetens att göra ett bra jobb.

Ännu värre är att patenten inte kan läsas av andra fackmän på området. Det finns ingen mekanism eller kontroll att ansökan faktiskt kan begripas av en genomsnittlig fackman och att vederbörande verkligen skulle kunna kopiera uppfinningen utifrån beskrivningen. Det är ju faktiskt det som är vad patenthavaren lämnar i utbyte mot sitt av det juridiska systemet skyddade monopol.

Den första bristen som gör att det går att registrera patent på icke skyddsvärda idéer är att vi ställer för låga krav på språkbruket i patenten. Vi borde kontrollera att ansökan är begriplig för ett representativt urval av fackmän.

Comments

 • "Patentsystemet har den vidare effekten att artificiellt stimulera forskning på patenterbara områden, medan det artificiellt lägger band på forskning inom icke patenterbara områden." (Murray Rothbard: Man, Economy, and State)

  Comment by Uno Hansson — Jun 12, 2010 9:22:00 PM | # - re

 • Detta verkar vara väldigt mjukvaru inriktatoch ligger väl i gråzonen, som nog borde skärpas. Jag delar din skepsis till denna typ av patent.

  En detalj i sammanhanget är att det endast är det första kravet som är intressant. Om detta inte är uppfyllt så faller alla övriga krav i kategorin.

  Organ är det som i engelsk litteratur kallas means. Dvs "resurser för" Precis som du säger så kan själva apparaten fysiskt se ut hur som helst.

  Beträffande begripligheten så finns väl en koll på att en genomsnittlig fackman förstår i och med att granskaren förstår det hela (eller tror sig förstå det hela) annars beviljas inte patentet. Sedan är det ju så att patentet är ett juridiskt dokument och skall som sådana vara väldigt entydigt skrivet.(kraven). Texten i övrigt brukar inte granskaren ha några synpunkter på.

  Jag har svårt att tro att det skulle bero på språket om skitpatent skulle beviljas. De flesta är dessvärre väldigt lätta att tolka! Jag tror att det snarare beror på att granskaren inte lyckas hitta prior art i sin litteraturdatabas.

  Jag kan inte förstå varför dessa höga kostnader upprepas om och om igen. Jag har självt sökt Europa patent för under 40 000 i ombudskostnader. Dom svenska ombuden brukar ha ungefär samma taxa i Sverige som i Europa. Flera hundra tusen för en ansökan är en skröna. Troligen tänker du på den totala kostnaden inkl årsavgifter.

  Comment by rutros — Jun 12, 2010 11:11:40 PM | # - re

 • @ Uno Förstår inte "artificiellt lägger band på forskningen..." Vad ? Hur?

  Comment by rutros — Jun 12, 2010 11:16:16 PM | # - re

 • @Uno: Murray Rothbard har fel. På ett patenterbart område sjunker innovationstakten. Det finns flera undersökningar av historiska förlopp som visar detta. Ett utmärkt exempel är ångmaskinens utveckling, där det fanns ett blockerande patent som fördröjde möjligheterna för andra att införa förbättringar.

  @Rutros: Jag använder patent inom datorområdet eftersom jag är på säker mark där. Vad jag har sett av mekaniska patent så är situationen liknande där. Att du lyckats komma billigt undan i dina egna patentansökningar är anekdotiskt och troligtvis en indikation att du är duktig på det du gör. Undersökningar som jag tyvärr inte längre har referenser till indikerar att snittkostnaden för ett patent ligger runt en halv miljon kronor. De flesta patent söks av storbolag och de är inte speciellt effektiva som organisationer betraktat.

  Min främsta invändning mot språket är att patentet inte fyller funktionen som kunskapsspridare. Speciellt som trenden är att beskrivningen av patentet blir mer knapphändig och mer fylld av fikonspråk. Sedan är det säkert många nya patentgranskare som i sin osäkerhet släpper igenom patent som de inte begriper.

  Comment by jacob — Jun 13, 2010 2:05:42 PM | # - re

 • Beträffande ångmaskinen så är påståendet definitivt falsk. Det patentsystem vi har nu över hela världen (Paris 1883) har inte de långa skyddstider, som myglet på 1700-talet gjorde möjligt.

  Du pratar nu om kostnaden för patent, men du skriver kostnaden för patentansökan i din text. Jag vill påstå att din hävdade ansökningskostnad är mer anekdotisk än mina faktiska fakturor. Men det är klart, att kan man inte själv tekniken bakom det man vill patentera utan begär att ombudet skall sätta sig in i allt detta så blir det dyrare. Varje land som du sedan vill skydda kostar runt 30 000 och jorden har många länder! I praktiken gör man inte så utan begränsar sig till en handfull nyckellängder. USA kostar lika mycket som Sverige!

  Hitintills har jag inte haft någon svårighet att förstå de patent jag har läst men självklart beror det på vilken bakgrund man har. Det finns forskning som visar just värdet av patentdatabasen. T.ex BENGT DOMEIJs doktors avhandling .

  Min bedömning är att den kris som du och andra IT människor upplever med patentsystemet har sin grund i att tekniken har vuxit så snabbt jämfört med andra områden. På ett nytt område finns i början otillräckliga referenser i registren för att klara ut var uppfinningshöjden bör ligga. Allt blir ju nytt per definition, så det kriteriet räcker inte. Det positiva är att det kommer att bli alt svårare att erhålla patent även här. De mjukvarupatent som du exemplifierar har inte en motsvarighet på andra teknik områden.

  På sätt och vis tycker jag att branschen via sin standardisering har lyckats neutralisera problematiken mycket bra. Tekniken går oerhört snabbt framåt. Drivkraften är främst kostnadsreduktion.Men en massa onödiga patent har det blivit.

  Comment by rutros — Jun 13, 2010 7:05:49 PM | # - re

Leave a Reply