Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 2

written by jacob, on Jun 10, 2010 11:00:06 AM.

Mitt första inlägg i serien om det ruttna patentsystemet genererade en del debatt, vilket jag tycker är mycket glädjande. De här artiklarna är till för att öka vår förståelse av problemen med patentsystemet. De som argumenterar för patent är inte dumma och de har en del synpunkter som vi inte nog har beaktat när vi argumenterar för att helt avveckla patenten.

Det viktigaste området där vi är svaga i vår argumentation är att det faktiskt finns områden där patent gör nytta idag. På samma sätt som det går att skjuta mygg med luftvärnskanon så erbjuder patentsystemet ett skydd för företag som gör stora investeringar i produktutveckling och processutveckling, där resultatet är enkelt och billigt att kopiera. Det här är inte så vanligt som patentförespråkarna vill göra gällande, men det är inte heller så ovanligt som de flesta patentmotståndare tror. Om man ska ha en trovärdig politik måste man erbjuda ett skydd för sådana här investeringar även i ett patentfritt samhälle.

Observera att jag ännu inte nämnt ordet uppfinning. Det är nämligen så att att patent bara ska skydda uppfinningar, men i praktiken så är det en fiktion för att skydda investeringar. Det här är problemets kärna. En idé är egentligen inte skyddsvärd, hur bra den än är, för det produceras jättebra idéer jämt och ständigt. De finns i överflöd. (Patentlobbyns retorik hävdar att detta inte är sant, men de beror på att de är patentadvokater och saknar fantasi och kreativitet.) Själv måste jag lägga band på mig för att inte spruta ur mig nya idéer på produkter och förbättringar av existerande. Därför så är det som är skyddsvärt inte idén utan investeringen av tid och pengar som gjorts, och den risk som företaget tagit när produkten utvecklats.

Om det nu vore så att alla patent skyddade idéer som har krävt stora investeringar så skulle det inte vara några problem, men i praktiken så är huvuddelen av alla patent som registreras skydd för triviala idéer som inte krävt några resurser att tala om. Hur stor andel av patenten som är triviala kan jag inte säga, men det är minst 80% och ganska säkert mindre än 99%. I bästa fall går det alltså 5 skitpatent på ett vettigt och i sämsta fall går det 99 usla patent på ett meningsfyllt. Det här är urusel verkningsgrad. Det är som att 80-99% av kunderna skulle planka på spårvagnen eller att 80-99% av sedlarna du får i handen är förfalskade. Systemet är i grunden ruttet.

Slutsatsen är alltså att patenten skyddar något helt annat än vad de påstås skydda, och att det därför finns allför många som åker snålskjuts på något som är skapat med goda intentioner. Men om vi bara demonterar patentsystemet så riskerar vi att kasta ut barnet med badvattnet. Därför måste vi börja med att reformera patentsystemet. Det vi lär oss längs vägen kommer förhoppningsvis att leda till en lösning där patenten försvinner och ersätts av av något som premierar investering i produktutveckling.

Comments

 • Återigen tack Jacob för en bra informationsblogg om patentsystemet.

  Comment by Daniel B — Jun 10, 2010 3:03:10 PM | # - re

 • @ Jacob Jag håller med om ditt sätt att skilja mellan ide och patent (som ju är ett skydd för investeraren). Det är också min uppfattning att det finns en magnitud fler idéer än vad det finns folk som vill satsa på dom.

  Visst håller jag med om att patentsystemet har brister och folk som utnyttjar systemet destruktivt.

  Den stora mängden konstruktionspatent, som du kallar skitpatent är en sådan del. Dessa tynger systemet helt klart. Däremot är deras skada ur utvecklingssynpunkt väldigt begränsad. Den som vill kan lätt gå runt patenten. Du skall också vara medveten om att dessa patent kostar företagen enormt mycket pengar i handläggning etc.

  Man kan höja kraven på uppfinningshöjd och jag tycker nog att 1/5 del borde gå att skala bort. Sedan tror jag att det i och med internet och informationsspridningen kommer att bli allt svårare att få patent, eftersom så många idéer publiceras på internet och att de därigenom inte blir patenterbara. Det är som jag ser det här som problemen blir besvärande och inte piratpartiets kamp mot väderkvarnar. Problemet består i att idéerna så att säga förbrukas och den som sedan vill förverkliga ide`n kan inte längre skydda sin investering för illojal konkurrens.

  Alternativa system som i en marknadsekonomi allokerar kapital till tekniska riskprojekt?

  Det är väldiga krav som ställs på systemet. T.ex

  1. Det måste vara generellt - annars hamnar man i en centralstyrning
  1. Det måste prioritera just industriella projekt - annars går stimulansen till områden med minst risk.

  3 Det måste stimulera till offentliggörande av framstegen och motverka hemlighållande

  1. Det måste finnas konkurrens både bland bidragsgivare och aktörer
  2. Det måste vara stabilt över tiden eftersom utvecklingstiden är så lång

  Comment by rutros — Jun 10, 2010 10:18:29 PM | # - re

 • The book "Patent Failure" by Bessen and Meurer analyzes this problem. The conclusion is that the costs of the patent systems exceeds the value of patents in most businesses.

  Patents lawyers and patent offices like patents because they get their income from patents. But unfortunately they are also considered experts in the economics of patents, which they are not.

  But because of the huge amounts of money they get from businesses often just patenting for defensive purposes, they have great lobbying power.

  Comment by Anonymous Coward — Jun 11, 2010 3:36:53 AM | # - re

 • As the author states : " Our focus is on the American patent system and some of the problem we identify with the American patent system are unique”

  Then he thinks that the American system will spread to the rest of the world. Sure we will take a fight about this.

  In most American analysis, the stimulus regarding allocation of capital is not considered. The reason is that in the US there have been, a up to now an excess of risk capital. (Financed by dollar loans from the rest of the world). The US bank system has loan more than 5 times the individual investment. However this is now reduced to more normal 2-3 times as in the rest of the world.

  If you really analyse the cost of patent system you find that in the US, there are 33000 patent lawers. Of course a lot of people, but compared to the 3-4 million that are working with R&D is that marginal. I think the lobbying power comes from the companies who benefit from patents rather from law firms

  Comment by Rutros — Jun 11, 2010 10:06:35 AM | # - re

Leave a Reply