Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Piratpartiet är för medborgarrätt och folkrätt

written by jacob, on May 31, 2010 11:15:00 PM.

XORBOT skriver att strikt tolkat så bryter Anna Troberg mot den kandidatförklaring som alla riksdagskandidater har skrivit under, när hon uttalar sig om bordningen av Ship to Gaza.

Jag håller inte med. I vårt principprogram står det:

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Jag tolkar paragrafen som att Pirapartiet tar ställning för de grundläggande rättigheter som fastställs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och i de traktat som styr folkrätten. Om så inte är fallet vill jag be om att bli utesluten ur partiet, för om vi inte är för mänskliga rättigheter har vi ingen moralisk värdegrund att stå på. Informationspolitiken kan inte hänga i luften. Den måste utgå från principen om alla människors lika värde och alla människors rätt att söka lyckan på sitt sätt.

Comments

 • När jag läste den texten utgick jag från att Sveriges grundlag inte gäller utomlands. Din (och förhoppningsvis andras) tolkning av texten är ju annars väldigt trevlig och uppmuntras självklart :)

  Jag utgår självklart från att piratpartiet inte är helt mentalsjukt och väljer gärna att tolka texten på det sättet.

  Hoppas att du inte blev helt arg för att jag skrev som jag skrev. Jag vill gärna poängtera att jag är primärt upprörd över att jag tvingades skriva på överrenskommelsen att inte yttra mig inom "andra" frågor.

  Comment by Kalle Vedin — May 31, 2010 11:26:41 PM | #

 • Nej, jag blev inte alls arg. Jag ville bara markera att piratpolitik utan ett mänskligt ansikte inte är ett alternativ för mig, och att som jag tolkar principprogrammet så är det fritt fram att vara radikat för mänskliga rättigheter och folkrätt. Om någon inte gillar det så får de ta strid med mig.

  Comment by jacob — Jun 1, 2010 12:45:20 AM | #

 • Tack för detta klargörande Jacob!

  Comment by OlofB — Jun 1, 2010 10:24:32 AM | #