Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Årsmötet över

written by jacob, on Apr 25, 2010 9:35:00 PM.

Jag bävade inför årsmötet. Det jag såg av höstens medlemsmöte gjorde mig mycket orolig, med alla ordningfrågor, pajkastning och oändliga diskussioner om petitesser. Floden av motioner gjorde mig också rädd att det skulle urarta till ren holmgång.

Tack och lov så infriades inga av mina farhågor. Det har bara varit enstaka tvivelaktiga ordningsfrågor. Debatterna runt motioner har varit sakliga och måttfulla. Presidiet har gjort ett hästjobb med att hålla mötet rullande, och bara gjort enstaka misstag. (Stor applåd!)

När det gäller besluten i sak, har det rått ganska stor enighet. Det är få beslut där det har varit jämt mellan förslagen. I nästan alla fall har jag befunnit mig på majoritetens sida. Personligen hade jag gärna sett att Olof Bjarnassons förslag om att skriva in ett starkare skydd för mänskliga rättigheter i principprogrammet hade vunnit bifall. I övriga fall där jag stod på den förlorade sidan bryr jag mig inte så mycket, men just när det gäller mänskliga rättigheter tycker jag att Piratpartiet med hög och klar röst ska ta ställning.

En annan faktor som har varit jättebra är att årsmötet har varit välbesökt. Jag tror inte en enda omröstning har haft under 100 deltagare och i första omgången av styrelsevalet var det c:a 500 personer som röstade. Fler än någonsin!

Några viktiga beslut på årsmötet

 • Vi har fått en ny styrelse. Farmor Gun's förslag vann med förkrossande majoritet över valberedningens. Det är tydligt att medlemmarna ser det som viktigare att ha Christian Engsröm i styrelsen än att vi undviker en eventuell jävssituation, som var valberedningens farhåga. Jag hoppas att vi kan lägga det här bakom oss snabbt, med ännu en lärdom i bagaget.
 • Vi har fått nya stadgar. Organisationsgruppens förslag har accepterats med 83% av avgivna röster.
 • Inga andra voteringar som skulle ha ändrat stadgan har uppnått erforderliga 75% av avgivna röster.
 • Det har småpillats i principprogrammet. Inga av de stora förändringarna, som att tillåta narkotika eller att göra sig av med kravet på avskaffande av patent, har accepterats.
 • Mötet har lagt ett antal uppgifter på styrelsen. Hur lokalt partistöd ska hanteras har blivit reglerat, organisationsgruppen blir permanent, partiets infrastruktur ska flyttas till fri mjukvara, styrelsen ska ta fram ett styrdokument för partiets forum, hemsidan ska handikappanpassas, styrelsen ska föra röstningsprotokoll på sina möten och publicera dessa, styrelsen ska producera riktlinjer för framtida valberedningar för ökad öppenhet.
 • Vågmästarstrategin har fått en ny formulering.
 • Inga av de motioner som syftat till att begränsa styrelsens beslutskraft vad avser riksdagslistor, uppförandekoder eller förhandlingsmandat vid en eventuell regeringsförhanding, har fått medlemmarnas gillande.
 • Mötet har beslutat att styra verksamheten enbart med verksamhetsplanen och har inte fastställt någon budget.

Något som kan bli problematiskt är motion C25 Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val. Den accepterades av mötet med liten marginal. Problemet är att den är extremt luddigt formulerad, och hänvisar till principprogrammet. En fri tolkning skulle vara att styrelse och funktionärer inte får använda någon form av kvotering vid skapande av valsedlar eller tillsättande av tjänstemän. En striktare tolkning är att kvotering bör undvikas och en bokstavlig tolkning är att eftersom principprogrammet inte säger något om särbehandling vid tillsättande av tjänster och val, så har motionen ingen effekt. Det här beslutet bör rivas upp vid nästa medlemsmöte och ersättas med ett som inte kan misstolkas.

Äntligen slut på den inåtvända fasen

Genom vettiga beslut på årsmötet går vi stärkta in i valrörelsen. Vi kan lägga allt fokus på att kommunicera utåt. Det kommer att behövas, för trots att vi har en större kärna i partiet idag än för ett år sedan, så kan vi inte räkna med den draghjälp som TPB-domen gav oss i EU-valet. Vi måste skapa vår egen uppmärksamhet och lyfta över 4% i opinionsundersökningarna ganska snart. Lyckas vi med det har vi en chans att bli vågmästare.

Comments

 • Håller med om att det är bra att den inåtvända fasen är över. Dessvärre blev det inte en manifestation i direktdemokrati. För att fungera krävs kunniga väljare som tar sig tid att sätta sig in i frågorna och individuellt ta ställning.

  Nu återstår för piratpartiet valarbetare att övertyga svenska folket att det är bra att försvåra och ofta omöjliggöra verksamheten i våra främsta tekniska uppstarts bolag. Det är många arbetstillfällen och teknikprojekt som inte längre går att finansiera.

  Comment by Hannes — Apr 26, 2010 9:51:29 AM | #

 • Hej Jacob!

  Du må tro jag blev förvånad när jag läste att jag lagt en motion i ditt inlägg - för det hade jag inget minne av! :)

  Sedan drog jag till minnes att jag hjälpte farmorgun lägga in denna motion för någon månad sedan. Jag skrev också detta invid motionstexten, fast det verkar ha försvunnit under vägens gång - det har ju varit forumflytt och omstuvande inför/under årsmötet.

  MR är en fråga som PP verkar rygga lite inför - men kanske har denna motion hjälpt att få igång diskussionen och kan bli något i framtiden.

  Vi ses på lördag!

  Comment by OlofB — Apr 26, 2010 2:06:05 PM | #

 • @Hannes: Att avskaffa patent är inte något som man gör på en mandatperiod. Det måste göras i steg, där man utvärderar resultatet av varje steg. Det första steget är att göra det svårare, dyrare och mindre lönsamt att patentera sådant som är uppenbart för en på området yrkesskicklig person.

  @Olof: Jag blir alltid uppmuntrad av dina kommentarer. Jag tror att motionen innehöll lite för mycket text för att den skulle vinna bifall. Jag misstänker att många Piratpartister tar mänskliga rättigheter för givet. Själv ser jag det som en stor och viktig profilfråga för partiet. Andra partier har en läpparnas bekännelse till MR, men visar i praktisk handling att det bara är tomma ord. Jag tror vi skulle vinna mycket på att vara benhårda på det här området.

  Comment by jacob — Apr 26, 2010 5:53:50 PM | #

 • Jacob:

  Jag tillhör, och har längte tillhört, de inom Piratpartiet som ställer sig skeptiska till någon formulering om att Piratpartiet står för MR. Detta då partiet inte har någon formulering om vad vi menar med MR och hela MR-området är brett, omtvistat, stat-centriskt, inkonsekvent och på det hela taget mest består av en enorm mängd olika internationella avtal som kompromissats fram av mer eller mindre suspekta stater som alla sett till sina egna intressen.

  Med det sagt skulle jag mer än gärna välkomna en debatt inom Piratpartiet om hur vi ser på mänskliga rättigheter och hur försvaret av mänskliga rättigheter kan kopplas till idén om kunskapssamhället.

  Och om det sedan leder till att vi faktiskt enas kring en egen definition av MR som partiet kan ställa sig bakom skulle jag vara den förste att glädjas över den utvecklingen.

  Men vi är inte där idag.

  Comment by Mab — May 11, 2010 11:55:43 AM | #