Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Med bocken som trädgårdsmästare

written by jacob, on Mar 22, 2010 11:55:00 PM.

Flera bloggare har rapporterat om frågor som ställts i samband med EU-kommissionens "stake holders meeting" angående ACTA-avtalet, och visst är det intressant det som sagts där. Men ännu mer värt att reflektera över är att det över huvud taget hålls ett speciellt möte för personer, företag och organisationer som förväntas ha ett större intresse i frågan än vanliga medborgare.

Vid sådana här möten framförs synpunkter under de officiella sessionerna och dessa protokollförs noga. Genom att det är de speciellt intresserade parterna som finns där så genererar det en uppsättning synpunkter som stödjer den åtgärd som diskuteras. Andra synpunkter kommer aldrig fram, för det finns ingen "non-stake holders meeting" där alla som på generella principer eller med livserfarenhet i bagaget kan såga hål i förslaget. Det finns inte heller någon djävulens advokat som har i uppgift att genomskåda bristande resonemang och upptäcka konsekvenser som ingen tänkt på.

Så långt är en stake holders meeting bara en kass idé. När man sedan lägger på vad som händer i fikapauserna och på kvällen efter mötet så hittar man det verkliga hotet mot demokratin. Sådana här möten ger dem med ett speciellt intresse i en fråga (i allmänhet lobbyorganisationer) tillfällen att knyta direktkontakter med komissionen, dess tjänstemän och andra parter som deltar i mötet. Dessa andra parter är ofta representanter för nationella regeringar inom EU och en och annan parlamentariker. Det säger sig självt att kommissionen kommer att lyssna mer på vad representanten för IFPI säger, än vad faster Agda i Borås har för synpunkter, eftersom kommissionärer och tjänstemän har träffat IFPI's representant ett flertal gånger och känner vederbörande väl. Faster Agda vet de inte ens existerar. Likväl har faster Agda ett intresse i vad som händer med ACTA som är minst lika stort som IFPI's. Med en kommission som såg sig som allmänhetens tjänare så vore det här inget problem, men kommissionen ser sig som något helt annat - en självständig maktorganisation som vinner mer inflytande och makt genom att gynna lobbyorganisationerna.

Det enda hopp vi har som medborgare är att parlamentet fortsätter att visa kommissionen var skåpet ska stå.

I want to be a stakeholder in the ACTA agreement. I hold the stake while the parliament wields the mallet.