Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ett enkelt förslag i all välmening

written by jacob, on Dec 21, 2010 3:30:18 AM.

Genom datalagringsdirektivet kommer vi medborgare att bli spårade varthän vi går med våra mobiltelefoner. Vilka intressen vi har kommer att följas genom loggning av vilka webbplatser vi besöker och vår epost kommer att registreras. Det är ju fint att överheten visar ett sådant intresse för våra enkla liv.

Vad jag förstår så skulle all denna registrering av information inte kunnat förhindra den nyligen skedda sprängningen i Stockholm, skotten mot invandrare i Malmö eller flygplanskapningarna den 11 september, men man vet aldrig. En dag kanske man lyckas förhindra något riktigt hemskt. Kanske till och med så hemskt att vi små medborgare i våra enkla liv behöver besparas all information om det hemska.

Nu var det inte den eventuella nyttan av redan föreslagen övervakning jag tänkte tala om, utan den konkreta nyttan av att bygga ett annat övervakningssystem. Biltrafiken är nämligen väldigt undermåligt övervakad och folk kan köra sina bilar på ett synnerligen vårdslöst sätt, med väldigt liten risk för konsekvenser. Mitt förslag går ut på att alla nya bilar och motorcyklar förses med en elektronikmodul som innehåller

 • en GPS-mottagare
 • en smartkortläsare
 • solid-state-minne nog för att logga ett års körning
 • transponder som identifierar fordonet när det passerar en kontrollstation

Nya körkort utfärdas som har ett chip, likt senaste modellen av kreditkort. För att kunna starta bilen krävs att man satt in körkortet i läsaren och angivit sin PIN-kod. Med GPS-mottagarens registrering kan man avgöra var bilen har befunnit sig i varje ögonblick och med modern GIS-teknik kan man avgöra vad hastighetsbegränsningen på platsen varit. Med lämplig tid mellan registreringarna, t.ex. en minut kan man avgöra medelhastigheten under denna tid, och med hänsyn taget till felmarginalen i GPS-systemet kan man avgöra om fordonet hållit hastighetsbegränsningarna. Bilprovningen läser av och nollställer utrustningen en gång om året. De samlade fortkörningsböterna för hela året skickas sedan till respektive körkortsinnehavare som framfört fordonet vid fortkörningstillfället.

Systemet har många fördelar. Det blir svårare att stjäla bilar utan att samtidigt stjäla en identitet (man kan tänka sig att bilägare lägger in en lista av av accepterade körkort i sin bils modul). Det blir lättare för polisen att se precis var en bil har varit. Den som är misstänkt för brott kan få sin körjournal utlämnad som resultat av husrannsakan. Bilar som nyttjats till rån och andra grova brott kan lättare analyseras för var de har varit (om inte annat så måste buset se till att förstöra loggen innan de använder en stulen bil).

Transpondersystemet gör att man lättare kan spåra fordon i trafiken. Dels skulle man kunna ta bort de dyra och klumpiga kamerorna i biltullarna, dels skulle man kunna få rapporter om efterlysta fordon i realtid.

Ett sådant här system skulle inte vara speciellt dyrt att införa. I volym skulle elektronikmodulen troligen kosta c:a 500 kr/bil, installerad och klar. Basstationer för transponrar kan till en början monteras i existerande hastighetskameror längs vägarna. All infrastruktur med nätverk och elektricitet finns redan. Systemet kan kompletteras med fler kontrollstationer efter hand. Om några år, när det bara finns ett fåtal bilar utan övervakningsmodul kan man helt sluta med fartkameror och hastighetskontroller längs vägarna.

Samhällseffekterna skulle bli en extrem dämpning av farten på vägarna, med motsvarande minskning av antalet döda i trafiken. Organiserad brottslighet skulle få betydande problem eftersom man hela tiden kan knyta en viss person till ett fordon som nyttjats i en brottslig gärning. Hells Angels och andra brottssyndikat skulle få betydande problem i sin verksamhet. Naturligtvis skulle det bli en och annan negativ konsekvens. Man skulle få ta spårvagnen eller en taxi till älskarinnan, men det är kanske något en romantiker får offra på framstegens altare.

Den som känner mig kanske undrar vad det är för vansinnigt övervakningsförslag jag kommer med. Är det satir? Är det allvarligt menat?

Faktum är att det är hälften av varje. Det jag vill visa på är att det finns konkret övervakning som faktiskt skulle producera mycket större samhällsnytta än vad datalagringslagen någonsin kommer att göra, samtidigt som den skulle åstadkomma mindre skada än nämnda lag. Det skulle dessutom vara billigare. Integritetskyddet är bättre än vid registrering av telefonsamtal och internettrafik, för fordonet behåller informationen tills dess att myndigheterna kräver ut den.

Slutsatsen av det hela blir att datalagringsdirektivet och den svenska datalagringslagen inte har kommit till med tanke på bästa nytta och största effekt, utan är resultatet av ett slumpmässigt politiskt hugskott.

Comments

 • Absolut ett väldigt bra och konkret förslag som så gott som alla förstår konsekvenserna av - på ett pedagogiskt sätt, om de funderar lite. Dessutom bör det kanske både kunna förenklas och kompletteras. Alla parkeringar bör exempelvis kunna registeras, så att avgifterna helt automatiskt betalas via autogiro en gång i månaden, samtidigt med eventuella parkeringsböter. Alla lapplisor skulle t.ex. lämpligen kunna ersättas med motsvarande automatsystem (t.ex. rörliga kameror med registering så fort en bil rör sig osv...) vid varje parkeringsplats osv... osv...

  Comment by Uno Hansson — Dec 21, 2010 10:36:06 PM | # - re

 • Ok, det låter kanske lite dyrt med "riktiga" kameror vid varje plats, det är kanske enklare att varje bil skickar ut sin identitet minutvis när den står still, och sekundvis - tillsammans med gps-info (eller motsvarande) när den rör sig inom p-platsområdet.

  Comment by Uno Hansson — Dec 21, 2010 10:45:51 PM | # - re

 • Någon menar kanske att det krävs minnesutrymme och datorkraft för att helt simpelt registrera varje minut om bilen t.ex. parkeras hela dygn. Men ett dygn är ju bara 1440 minuter, så ett minnesytrymme med två byte (65536) plus engångsinfo räcker gott och väl med lämplig hård och mjukvara.

  Comment by Uno Hansson — Dec 21, 2010 11:03:32 PM | # - re

 • Förresten, det påstås ju globalt sett, redan finnas bortåt 3 miljarder mobiltelefoner. Då bör det kanske vara minst lika enkelt och effektivt att det i ett plomberat utrymme i varje bil finns den enklaste, billigaste och lämpligt avskalade mobiltelefonen, som hela tiden meddelar sin position och identitet. Den övriga infrastrukturen finns ju redan, eller kan kompetteras allt eftersom...

  Comment by Uno Hansson — Dec 21, 2010 11:28:40 PM | # - re

 • Ta det vidare. Vad händer när politikerna efter detta upptäcker att det gett rätt liten effekt eftersom de flesta olyckor beror på tokiga beteenden, tänk bara på talesättet att en olycka sällan kommer ensam, eller att älgar och liknande faktiskt struntar i lagar och regler.

  Till detta skall också givetvis läggas öppenhet, reglerna har ju bara kommit till för att komma åt "de onda". Vi med rent mjöl har ju inget att dölja. Därmed finns ju ingen anledning att förneka oss alla övervakningens medel och resultat, alltså att vi alla kan följa även politiker och diplomaters alla steg och rörelser i trafiken. Men om nu övervakaren förnekar oss denna tillgång med argument om integritet, då har förhållandet blivit det omvända, då kan vi fråga övervakaren: Vad har du att dölja? Således bör vi misstro övervakaren som mest när denne säger sig värna om vår integritet samtidigt som denne vill införa övervakning.

  Comment by Magnus — Dec 22, 2010 2:09:14 AM | # - re

Leave a Reply