Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

TPB-domen igen

written by jacob, on Dec 2, 2010 2:14:55 AM.

Jag läste igenom hovrättens dom i Pirate Bay-rättegången igen. Det är anmärkningsvärt hur lite hovrätten argumenterar för att medhjälpet till upphovsrättsbrott ska innebära skadeståndsskyldighet. Man konstaterar att det har förekommit annonser på TPB-webbsajten och därför är det att betrakta som kommersiellt utnyttjande av verken som åtalet rör. Därför kan man utdöma skadestånd. Av någon anledning så resonerar man inte heller om huruvida skadeståndet påverkas av att svaranden i den civilrättsliga skadeståndsdelen av målet aldrig har förfogat över verken. Faktum är att hovrätten inte ens gör någon skillnad på den straffrättsliga och den civilrättsliga delen av målet. Inte med ett enda ord behandlar man delarna som åtskilda.

I upphovsrättslagen §53 står det Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare. Hur jag än vrider och vänder på denna paragraf så kan jag inte få det till att TPB har utnyttjat verken. Man har eventuellt haft glädje av att andra har utnyttjat verken, men det är inte en aktiv handling och kan rimligtvis inte leda till skadeståndsskyldighet enligt föreskriften i upphovsrättslagen.

Comments

  • I just fallet TPB kan jag dela dina invändningar på grund av den långa och svaga kedjan av omständigheter, men om vi tänker oss ett enklare fall där gärningsmännen avsiktligt har "tillgängliggjort" ett fåtal vissa specifika verk utan att själva stå för framförandet eller överföringen, till exempel genom att hyra ut den lokal där framförandet har skett eller sprida reklamfinansierade programblad med uppgift om när och var de olika verken kommer att framföras, då menar jag att hovrätten nog dömer enligt etablerad praxis i upphovsrättsmål när den finner att detta tillgängliggörande är både straffbart och ersättningsgrundande. Att gärningsmännen inte personligen har stått i entrén och delat ut programbladen utan bara lämnat dem i ett fack för vem som helst att ta för sig av befriar dem förstås inte från ansvar. Sedan kan man diskutera hur allvarligt detta medansvar är.

    Att arrangörer och andra medhjälpare kan ses som delaktiga i upphovsrättsintrånget är knappast någon nyhet. Det är utmanglandet och nedpressandet av den komplexa fildelningsproceduren i lagstiftarens traditionella framförare-åhörare-modell som sträcker innebörden av de för juristerna välkända begreppen långt över bristningsgränsen.

    För övrigt finns det inte längre några bestämmelser i lagen som begränsar ersättningsplikten för utnyttjandet av verk till situationer där någon tjänar pengar på dem, utan i princip är varje offentligt framförande, antingen det sker ideellt eller mot betalning, underkastat upphovsmannens ensamrätt. Jag tror det fanns sådana särskiljande bestämmer till omkring 1995, men de togs bort då.

    Comment by Anders Andersson — Dec 2, 2010 4:19:07 AM | # - re

Leave a Reply