Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

En märklighet i upphovsrättslagen

written by jacob, on Dec 2, 2010 2:23:56 AM.

När jag läste på i upphovsrättslagen hittade jag följande mening: Den som för sitt enskilda bruk framställer exemplar i digital form av en offentliggjord sammanställning i digital form skall under de förutsättningar som nyss nämnts inte dömas till ansvar..

En CD eller DVD som innehåller mer än ett verk är en sammanställning i digital form. Om CD:n eller DVD:n har funnits till försäljning vid något tillfälle är den offentliggjord. Inte annat jag kan se så gör det här att nedladdning av sådant material undgår ansvar. (Jag gissar att det fortfarande är otillåtet, men man kan inte dömas till fängelse, böter eller skadestånd.)

Det vore intressant om någon använde detta till sitt försvar i ett fildelningsmål.

Comments

 • Det är 53 § om straffansvar för brott som du citerar. Med "sammanställning" avses i lagen inte ett upphovsrättsligt skyddat verk i vanlig mening, utan vad vi i dagligt tal kallar en databas. Skydd för databaser infördes 1997 i flera länder till följd av en WIPO-konferens i december 1996. Databaser hade tidigare inget uttalat skydd, men i Sverige hade vi sedan lagens tillkomst 1960 redan det så kallade katalogskyddet i 49 §, och detta befanns duga också för digitala databaser. Dock gjordes några tillägg i lagen, bland annat för att databaserna i likhet med datorprogram inte skulle få kopieras för enskilt bruk. När denna begränsning infördes för datorprogram, så valde man att endast göra överträdelser av bestämmelsen skadeståndsgrundande, men ej åtalbara, och så har det förblivit trots att lagen har blivit betydligt strängare för andra slags skyddade alster.

  Nu innebär det dock knappast något användbart kryphål, för bestämmelsen gäller endast sammanställningen som sådan, inte eventuella verk eller andra alster som ingår i sammanställningen. Som framgår av en mening i 49 §:

  "Är ett sådant arbete eller en del av det föremål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande."

  De båda rättigheterna regleras alltså oberoende av varandra. Rätten till sammanställningen gäller i 15 år efter det att den framställdes (eller gjordes tillgänglig för allmänheten), medan upphovsrätten till verken i vanlig ordning gäller i 70 år efter upphovsmannens död. På samma sätt kan man bara kräva skadestånd för kopiering av sammanställningen för enskilt bruk, men både åtala och kräva skadestånd för sådan kopiering av text, bild eller musik som inte ryms inom undantaget i 12 § (privat bruk).

  Om en zoolog sammanställer enkla data i tabellform om all världens djurarter och ger ut den på CD, då är det en sammanställning som troligen bara skyddas enligt 49 § och inte som "verk", och då kan man inte åtala eller bestraffa den som bara kopierar skivan för enskilt bruk. Det är alltså ett väldigt speciellt slag av skyddade alster det handlar om.

  Comment by Anders Andersson — Dec 2, 2010 3:41:14 AM | # - re

Leave a Reply