Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Fokus på EU-parlamentet

written by jacob, on Oct 4, 2010 1:54:36 AM.

Christian Engström skriver om hur viktigt det är för Piratpartiet att bedriva en effektiv och lyckad politik i EU-parlamentet fram till nästa val. Det är nästan identiskt med vad jag har planerat att blogga om i en vecka.

Vi har haft en del framgångar i parlamentet under det gångna året, men på sistone så har det inte gått riktigt lika bra. Att Gallo-rapporten gick igenom i stället för de mer rimliga ändringsyrkandena beror på att vi är för svaga när det gäller samarbetet med den Gröna gruppen och på att de lobbyister som ska stötta parlamentarikerna i integritetsfrågor inte gör ett fullgott jobb. Det här går att ändra på, men det kräver två saker - dels att gruppdynamiken i den Gröna gruppen förändras så att man beter sig som en organisation och inte som en skock individer och dels att vi från Sverige samarbetar med och stödjer Christian och hans personal i arbetet. Det förstnämnda kan vi i Sverige inte påverka direkt, men det sistnämnda kan vi göra mycket åt.

Vi kan lära oss hur frågorna behandlas i parlamentet och idka lobbyism i form av epost och telefonsamtal till parlamentsledamöter samt svara på remisser från kommissionen. Vi kan hjälpa till med bevakning av rapportströmmen från parlamentets utskott och meddela när något av intresse händer. Vi kan analysera de intressantaste rapporterna och tala med politiker i Sverige om sakfrågorna redan innan de syns via de officiella kanalerna. Vi kan hjälpa till genom att våra synpunkter kommer in tidigt i rapportarbetet, så att vi slipper den extra ansträngningen och risken med att ta fram ändringsförslag och förhandla fram majoriteter för dem.

Det här är inte bara en ansträngning, det är något som kommer att ge dem som deltar värdefulla insikter och kontakter. Det kommer att stärka banden inom Piratpartiet och göra Piratpartiet till den enda folkrörelse som har en direktlänk mellan medlemmarna och våra folkvalda i Bryssel. Det är bara så här vi kan försvara våra platser i parlamentet i nästa EU-val. Om vi misslyckas med det behöver vi inte ens ställa upp i riksdagsvalet 3 månader senare, för det kommer att vara kört från början. Å andra sidan, om vi lyckas nå upp till samma resultat som i förra EU-valet kommer det att smitta av sig på riksdagsvalet.

Erik Josefsson är anställd av den Gröna gruppen som sakkunnig i internet- och integritetsfrågor. Han ägnar sig bland annat åt att övervaka vad som händer i de olika rapporterna från utskotten, så att Christian och andra MEP:ar i gruppen kan lägga sina krafter på rätt profilfrågor. Jag har påbörjat ett projekt där vi söker frivilliga till att följa vad som händer i några rapporter per person. De flesta rapporter kommer inte att innehålla något intressant ur vårt perspektiv, men i några kommer det att dyka upp förslag som berör piratfrågor. När så sker är tanken att vår läsare ska rapportera vad som händer och att en grupp börjar analysera rapporten vidare. Sedan avrapporteras resultatet till Bryssel, där Christian med personal gör urval av vilka frågor som ska drivas aktivt.

Min tanke är att vi ska bedriva det här som en pilotstudie under några veckor och sedan på bred front söka frivilliga till rapportövervakning. Problemet är väl lämpat för massiv parallellism.

Comments

  • Bra ide, fram för mer crowdsourcing!

    Comment by S — Oct 4, 2010 2:18:48 AM | # - re

Leave a Reply