Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Sverige säljer ut människor

written by jacob, on Jan 31, 2010 3:25:00 AM.

Jag var tillsammans med Olof Bjarnasson och Göran Widham under kvällen på en kurdisk fest arrangerad av Kurdistans Demokratiska parti i Iran (PDKI). De firar 64-årsdagen av den kurdiska republiken – Republik Mahabad. Jag ska inte närmare rapportera om deras kamp för att få styra sin egen vardag i de kurdiska områdena, för det har Göran gjort.

Alla deltagare på festen har släktingar och vänner i Kurdistan, som de håller kontakten med via epost, skype, webbsidor och andra internetbaserade kommunikationsformer. Försvarets Radioanstalt (FRA) har sedan 2 månader tillbaka möjlighet att avlyssna och kartlägga kurdernas kommunikation. Eftersom Kurdistan är ett storpolitiskt viktigt område så finns det ett starkt intresse för flera länders underättelsetjänster att samla så mycket information de kan om all politisk aktivtet i området. Mitt stalltips är att FRA redan har skaffat sig alla tillstånd för att avlyssna varje person som fanns på festen.

Det är ingen hemlighet att svenska underättelsetjänster idkar byteshandel med andra länders motsvarande organisationer och därför kan vi räkna med att omfattande information om kurder (som ofta är svenska medborgare) lämnas över till främmande makt. Vilken information som lämnas ut och vad som händer med den har jag som vanlig medborgare ingen möjlighet att få reda på och ingen möjlighet att styra och kontrollera. De demokratiska kontrollfunktionerna är satta ur spel för hemliga säkerhetspolitiska mål. Vi vet att FRA inte längre har någon större roll i bevakningen av Ryssland. Sovjetunionens fall tillsammans med kryptering av radiotrafik och överföring av trafik till landkabel gör att man har letat efter ny information att nyttja som handelsvara, och det är alltså där som våra flyktingar och invandrare kommer in.

Om det är som jag tror så säljer Sverige ut kurder, palestinier, afganer och andra människor vars enda brott är att de kommer från ställen i världen som är konflikthärdar. De har ofta flytt just på grund av att de varit ledande rättskaffens människor med höga demokratiska ideal och en vilja att förbättra människors förhållanden.

PDKI strävar efter att med fredliga medel göra om Iran till en federativ stat, med visst självstyre för kurder, azebadjaner och andra minoriteter inom landet. Den fundamentalistiska iranska regimen dömer regelbundet kurdiska aktivister till döden och avrättar dem. Irans grova brott mot mänskliga rättigheter är illa nog, men att Sverige som ska föreställa ett fritt samhälle kanske tillhandahåller underlagen för gripanden och domar känns ännu mer obehagligt.

Att det finns hemlig underättelseverksamhet mot andra stater kan jag acceptera, men att bedriva underättelseverksamhet mot enskilda som inte är misstänkta för brott eller förberedelse till brott hör över huvud taget inte hemma i en rättsstat. Skydda kurderna mot avlyssning. Skydda Sverige mot misstanken att vi bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Riv upp FRA-lagen!