Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for August 2010

Patent och illojal konkurrens

written by jacob, on Aug 19, 2010 2:14:41 PM.

Piratpartiet har en medlem som energiskt argumenterar för att vi ska ändra vår syn på patent, och endast kräva att systemet ska reformeras - inte avskaffas. Han använder sig av pseudonymen Rutros och hans främsta argument är att patent hindrar illojal konkurrens. Det är ett relevant argument och jag tänkte diskutera det i det här inlägget.

Den strikta definitionen på illojal konkurrens är att en medarbetare eller en grupp medarbetare i ett företag lämnar det och tar med sig kunder och/eller företagshemligheter, antingen för att gå till en konkurrent eller för att starta egen verksamhet. I vissa branscher är det väldigt vanligt att man gör så.

Idag har vi en väldigt svag lagstiftning när det gäller att hindra medarbetare från att ta med sig ett företags mest värdefulla immateriella tillgångar till en ny anställning och därför utgör patent ett skydd för tekniska uppfinningar. Däremot saknas skydd mot att en medarbetare tar med sig kunder och uppdrag, beroende på att lagar som reglerar anställning sätter möjligheten att skriva konkurrensbegränsande avtal ur spel. Det saknas balans i lagstiftningen - något som jag själv har upplevt, både ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Jag har kunnat ta med mig ett konsultuppdrag hos en kund och utan konsekvens kunnat lämna min anställning. Jag har haft anställda som skickats ut på konsultuppdrag och sedan rekryterats av min kund. Det har i samtliga fall satt den ursprungliga arbetsgivaren i en problematisk sits.

Det är därför befogat att ändra lagstiftningen kring anställningar, så att arbetsgivaren i mycket högre grad är skyddad mot illojal konkurrens. Det är ganska enkelt. Det krävs bara att man explicit gör konkurrensbegränsande klausuler, inom rimliga gränser, giltiga i anställningsavtal. Det skulle med lätthet täcka det område som idag skyddas av patent.

Jag kan i och för sig tänka mig att Rutros inkluderar en annan form av konkurrens i sin definition av illojal konkurrens. Det är när ett annat företag plagierar en produkt som som ett företag har lagt ned stora resurser på att ta fram. Här tror jag att Rutros överskattar värdet av ett sådant skydd. Den som har lagt ned resurserna på att utveckla en produkt har en kunskapsmängd som är mycket större än den som kopierar. Han har också ettFirst-mover advantage som nästan alltid väger upp nackdelen av att ha behövt göra en stor investering.

Man måste också överväga de darwinistiska effekterna av patentskydd. Med skyddet så överlever långsamma och klumpiga företag som har en stor stab av advokater och där man skapar nya produkter i sävlig takt. Utan patenskyddet får vi adaptiva och snabbfotade företag som direkt reagerar på förändringar i marknaden och på vad konkurrenterna åstadkommer. Rutros skulle kanske inte våga investera i långa projekt i en sådan miljö, men jag är övertygad om att det finns så mycket kapital som måste investeras att det inte skulle ske någon större förändring i tillgången på riskvilliga pengar.

Vem fan är Lars Gustafsson

written by jacob, on Aug 19, 2010 1:07:00 AM.

Helt plötsligt skriver alla tidningar om att en Lars Gustafsson har lämnat Piratpartiet. Triggern verkar ha varit att LG är kolumnist i Expressen och någon form av inne-person bland kulturjournalister. Själv har jag aldrig hört talas om LG, trots att jag betraktar mig som ganska väl bevandrad i svensk litteratur. Wikipedia har naturligtvis en artikel, så nu är jag inte längre okunnig om vem LG är. Däremot så är jag forfarande okunnig om varför det anses vara en viktig nyhet att han har lämnat Piratpartiet.

Lars Gustafsson har så vitt jag förstår aldrig varit i internationell tjänst med svenska militära förband. Han har troligen inte heller vistats i en krigszon. Jag tvivlar också på att han har analyserat det material som Wikileaks har publicerat, och som han hävdar är orsaken till människors död.

Lars Gustafsson har inte gjort sin hemläxa och han motiverar ett pathos-agerande med ett logos-argument. Om man läser Wikipedia-artikeln om Lars Gustafsson så borde han vara en person som står över ett sådant agerande, och kanske är det därför som ett större antal tidningsredaktörer har valt att publicera hans utträde utan att kritiskt granska hans argument. Han har i så fall levt på tidigare uppbyggd ethos.

Jag tror det var Winston Churchill som sade att "den som ger upp ett stycke av sin frihet för ett stycke säkerhet, förtjänar vare sig frihet eller säkerhet". Som medborgare i en demokrati som skickar trupp till Afganistan har vi rätt att veta vad som händer där. Vi har till och med en moralisk skyldighet att ta reda på vad som görs i Afganistan i våra namn. Vi har en moralisk skyldighet att styra vårt land så att människorna i Afganistan får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och leva drägliga liv. Om vi ska kunna leva upp till den skyldigheten måste vi få veta vad som händer. Det är så viktigt att det faktiskt står över vissa individers personliga säkerhet, för det handlar om vårt gemensamma ansvar och vår gemensamma frihet att fatta beslut om hur världen ska styras.

I en demokrati måste militära operationer anpassas till demokratins krav, för om man anpassar demokratin till de miltära operationerna så har man inte längre en demokrati - man har fascism med ett skådespel som visar upp en demokratisk kuliss. Som filosof borde Lars Gustafsson ha tänkt igenom de här frågeställningarna innan han i affekt publicerade sitt avståndstagande från Piratpartiet. Det är tydligt att han inte ägnat dem en tanke.

I en verklig demokrati publicerar myndigheterna alla de dokument som har hemligstämplats och sedan läckts till Wikileaks. I en verklig demokrati ställs krigsbrottslingar som utfört dokumenterade brott mot folkrätten inför rätta. I en verklig demokrati sluter alla partier upp bakom en organisation vars mål är att göra sanningen tillgänglig för medborgarna. I en verklig demokrati sätter politikerna militären på plats när de vill jaga organisationen som publicerar deras felsteg och smutsiga hemligheter.

Julian Assange har genom Wikileaks tagit på sig en oerhört svår uppgift och har hanterat den med bravur. Han har visat en fantastisk mängd civilkurage, och det gör mig oerhört stolt att tillhöra en organisation som har modet att ställa upp på samma sida och aktivt försvara det öppna samhället. Piratpartiet är det enda politiska parti i Sverige som aktivt verkar för våra mest grundläggande medborgerliga rättigheter.

Enade vi stå, söndrade vi falla

written by jacob, on Aug 17, 2010 10:24:33 PM.

Piratpartiet och Wikileaks har annonserat ett samarbete, där Wikileaks driver vissa av sina servrar hos Piratpartiet. Det är ett oerhört viktigt steg för att skydda sanningen och för att garantera att medborgarna kontrollerar staten, och inte vice versa.

Jag skrev för två veckor sedan om Wikileaks och varför de står Piratpartiet så nära. Jag har egentligen inget att tillägga.

Mörkermän på marsch

written by jacob, on Aug 3, 2010 8:10:00 PM.

Satamaran rapporterar om att den republikanska kongressledamoten Rogers yrkar på dödsstaff för menige Bradley Manning om han fälls för att ha lämnat ut material till Wikileaks. Samtidigt skriver förre presidentrådgivaren Marc Thiessen i sin kolumn i Washington Post att USA borde jaga Julian Assange, Wikileaks grundare, med medel som ligger långt utanför folkrätten. Han vill att USA ska utföra aktioner utanför sitt eget territorium, t.ex. på Island eller i Sverige.

Dessa båda herrar sitter allför nära USA:s maktcentrum för att deras uttalanden ska kunna avfärdas som verkningslösa hot från fascistiska extremister, och jag känner ett starkt obehag inför det hela.

I lördags höll jag ett tal på vårt torgmöte i Göteborg, om just Wikileaks, och hur viktig deras informationsspridning är för det öppna samhället och för vår demokrati. Jag återger det här, både som video och som text.


Nyligen så släppte Wikileaks 90 000 hemligstämplade dokument om kriget i Afganistan. Dokument som någon källa inom USA:s krigsorganisation valt att lämna ut för att världen ska få veta. Några av dokumenten beskriver övergrepp och dödande av oskyldiga människor som aldrig rapporterats av amerikanska myndigheter. Huvuddelen av dokumenten är krigsdagböcker och rapporter från rutinmässiga uppdrag. Tillsammans ger de en bild av vad som händer i Afganistan – en bild som både amerikanska och svenska regeringen vill undanhålla oss medborgare.

Det är nämligen så att kriget i Afganistan inte går speciellt bra, och de tror att de kan fixa till saken innan vi medborgare hinner fatta vad som pågår. Det kommer att misslyckas, för kriget i Afganistan utkämpas med kulor och krut, i stället för att föras som ett krig om människors hjärtan. När USA försöker hålla kontroll över hela landet borde man i stället skapa zoner där man verkligen kan erbjuda säkerhet, ekonomiska framsteg och utbildning. Afganer i allmänhet vill ha det samma som vi – bra jobb, en vettig inkomst, skolor åt barnen och fungerande sjukvård. Talibanerna kan inte erbjuda detta, medan USA skulle kunna ersätta en stor del av sin militära insats med hjälp till utveckling i de fredligare delarna av landet.

Jag har egen erfarenhet från FN-tjänst på Cypern och i Libanon. Speciellt i Libanon garanterades vår egen säkerhet av att vi var en viktig del av ekonomin. Vi var vänliga och trevliga och handlade alla sorters varor av lokalbefolkningen. I gengäld så varnade de oss för risker och arbetade aktivt för att element som inte gillade oss skulle hindras från att angripa oss.

USA's president vill inte erkänna att han saknar kontroll över situationen och insikt i hur man trappar ned en konflikt. I Sverige så saknar såväl moderater som socialdemokrater förståelse för att kriget i Afganistan inte går att vinna med nuvarande metoder. Man ställer sig solidariskt på storebror USA:s sida och hoppas på det bästa.

Det är därför som Wikileaks avslöjanden är så viktiga. Det är därför som Piratpartiet aktivt stödjer Wikileaks. Det är därför som Piratpartiet står berett att tillhandahålla servrar och internetanslutning om amerikanska myndigheter skulle lyckas stänga ned Wikileaks.

Vi medborgare måste få veta vad som verkligen händer, utan filtrering genom militära talesmän och fyrstjärniga generaler. Vi medborgare måste skapa oss en egen bild av vad som händer i Afganistan. Det är vi medborgare som är ansvariga för vilken regering vi har och därigenom vilken politik vi för i Afganistan. Som medborgare måste vi ha beslutsunderlag för vilken regering vi väljer.

Piratpartiet värnar om det öppna samhället, både ord och i handling. Piratpartiet agerar för öppenhet i politiken, både i Sverige och i EU-parlamentet. Piratpartiet värnar om meddelarskyddet, som hotas av FRA-lagen, datalagringsdirektivet och ACTA-överenskommelsen.

Vill du leva i ett fritt och öppet samhälle – stöd Wikileaks och rösta på Piratpartiet.