Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for June 2010

Det ruttna patentsystemet, del 1

written by jacob, on Jun 2, 2010 7:18:49 PM.

HAX hade vänligheten nog att för någon vecka sedan länka till mitt föredrag på IPC-forum i höstas. Det är en rätt bra föreläsning med både en hård nedkokning av viktiga fakta runt patentsystemet och förslag på hur vi konkret kan åtgärda problemen om vi får en vågmästarställning i riksdagen. Tyvärr är bildkvaliteten på inspelningen ganska usel, och det är lite död-tid i början på videon.

Det faktum att någon uppmärksammade föredraget så långt efteråt har inspirerat mig att utveckla mina resonemang om patentsystemet i en serie blogginlägg. Hur lång serien blir har jag inte bestämt än, men det blir minst 5 inlägg. Jag tänkte börja med lite fakta om hur patentsystemet i Europa är reglerat.

Det finns två fördrag som reglerar patentlagstiftningen i de flesta europeiska länder. Det ena är den Europeiska Patentkonventionen (EPC) och det andra är TRIPS. De är båda relativt lättlästa texter, så den som vill kunna argumentera om patentlagstiftning bör läsa dem.

EPC är en mellanstatlig konvention som står utanför EUs kontroll och inrättar en fristående europeisk patentorganisation (EPO) som granskar patentansökningar. En av EPO granskad och godkänd ansökan kan sedan designeras i ett eller flera av EPCs medlemsländer. När man har designerat sitt patent räcker det med att betala en registerhållningsavgift i landet för att upprätthålla patentet i upp till 20 år. Registerhållningsavgiften bestäms av respektive medlemsland.

TRIPS är ett handelsavtal mellan medlemsländer i World Trade Organisation (WTO). Det omfattar såväl patent som upphovsrätt och varumärkesrätt och ställer vissa minimikrav på lagstiftningen i länder som skrivit under avtalet.

De här avtalen gör att Sverige inte kan avskaffa patent i lagstiftningen, eftersom vi har förbundit oss att tillhandahålla dem. I teorin är det möjligt att säga upp avtalen, men konsekvenserna av ett sådant handlande skulle vara förödande för Sverige. Om Piratpartiet skulle driva det som fråga skulle övriga partier kunna mangla söder oss med argument om att vi skulle föröda Sveriges välstånd. De skulle dessutom troligtvis ha rätt. Vi är en exportberoende nation, och att lämna EPC och TRIPS skulle direkt leda till höga tullar på svenska varor.

Det gör att vi måste ändra vår lagstiftning inom ramen för vad avtalen tillåter, tills dess vi kan övertyga världen om att EPC och TRIPS måste reformeras. Glädjande nog så finns det manöverutrymme. Vi har en viss frihet att sätta taxor för patent och vi kan påverka svensk praxis för patentgranskning. Eventuellt kan det gå att påverka EPO, men den senaste tidens utveckling inger inte mycket hopp. Mer om det i ett senare inlägg.

EU är alltså inte alls inblandat i patentlagstiftningen, även om man för några år sedan ville reglera den genom ett direktiv. Det var då den stora striden om mjukvarupatent stod, och den ledde till att det inte blev något direktiv alls. Troligen är ett direktiv den möjlighet som finns för att riva upp och förändra EPC, men vi har i dagsläget en alltför storindustri-orienterad kommission och inte tillräckligt stöd i parlamentet för att med framgång driva frågan där. Återkom när Piratpartiet har inflytande i minst 5 av Europas parlament. Just nu är det bra att kommissionen är bränd och inte aktivt driver patentfrågan.

I nästa version av Piratpartiets principprogram bör vi förtydliga att vi har förstått situationen och klargöra att medan det långsiktiga målet är att avskaffa patentsystemet som helhet, så har vi ett kortsiktigare mål att reformera systemet, för att minska dess skadeverkningar.