Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for May 2010

Effektiv bojkott kräver arbete och planering

written by jacob, on Jun 1, 2010 12:32:41 AM.

När jag tidigare under kvällen var på demonstrationen i Brunnsparken, med anledningen av Israels bordning av Ship-to-Gaza-konvojen och dödande av fredliga biståndsvolontärer, var det flera talare som förordade en bojkott mot Israel.

Om en bojkott ska vara effektiv måste den vara heltäckande, och det var slående hur bristande talatrnas insikt om ämnet var. Det krävs organisation och systematik om man ska lyckas. Jag har redan min politiska aktivism utstakad, så jag kommer inte att ägna mig åt att organisera någon bojkott. Däremot kan jag ge några råd på vägen.

  • Grunden i en bojkott är att få allmänheten med sig. Begär av folk att de ska identifiera israeliska varor och avstå från att köpa dessa. Likaså bör allmänheten uppmanas att inte turista i Israel.
  • Nästa steg är att identifiera företag som har omfattande handel med Israel. Driv systematiska brevkampanjer för att få dessa företag att avstå från handel och investeringar. Allmänheten uppmanas sedan att bojkotta företag som inte lever upp till kraven. En webbsite med listor och uppdateringar är allt som krävs.
  • Israeliska fartyg och fartyg med destination Israel förklaras i blockad.
  • Israeliska flygplan och flygplan med destination Israel förvägras bränsle och service på flygplatser utanför Israel.
  • Trycket på företag som handlar med Israel ska inte bara komma genom bojkott av varor. Allmänheten bör uppmanas att inte äga aktier i företag som handlar med Israel och de bör uppmanas att välja fonder som inte investerar i Israel eller i bolag som handlar med Israel.
  • Precis som i fallet Sydafrika bör lagstiftning införas som gör det olagligt att investera i Israel så länge man förtrycker palestinierna.
  • USA lämnar varje år ett stort statligt bistånd till Israel. USA är världens mest skuldsatta nation. Genom att utöva påtryckningar på Kina, som äger en stor del av USAs statsskuld och genom att aktivt undvika investeringar som gynnar USA kan vi påverka amerikanerna att undanhålla sitt stöd till Israel så länge israelerna inte behandlar palestinierna på ett människovärdigt sätt.

Gaza - 22 år av blockad

written by jacob, on Jun 1, 2010 12:03:29 AM.

I nådens år 1988 var jag i FN-tjänst i Libanon. På den tiden var Gaza en relativt välmående liten enklav. Det fanns nästan inga israeliska bosättningar i området och gränsen mellan Israel och Gaza var i princip vidöppen. Intifadan hade pågått några månader, men det var mest något som hände på Västbanken. Många Gazabor var gästarbetare i Israel och en stor del av Israels elförsörjning kom från Gaza. Som rättroende jude kan man nämligen inte använda el som har producerats av judar under sabbaten. Gaza var lugnt. Gaza var välordnat. Gaza var allt annat än radikalt. Det var ingen slump att Yassir Arafat etablerade sig på Västbanken när han återvände till de ockuperade områdena.

Men under våren 1988 började Israel dra åt strypsnaran om Gaza. Man började kräva tillstånd för inresande till Gaza. Man började hindra palestinska gästarbetare från att komma in i Israel under helgerna. Det var de små stegens tyrrani och enligt min mening så är det dessa åtgärder som har framtvingat radikaliseringen av Gaza. Jag har tidigare talat om hur USA omedvetet har sått draktänder i Irak.

Israel är alltför kompetenta för att göra det omedvetet. Jag tror att ledande politiker och militärer i Israel med flit har framvingat en radikalisering av palestinierna i Gaza, för att de inte vill ha fred och för att de inte vill ha en lösning som ger palestinierna utrymme att leva och utvecklas. Jag vågar inte gissa varför de inte vill ha fred, för ISraels politiska struktur är mycket komplicerad. Det finns ultraortodoxa grupper som är undantagna från värnplikt, men som driver en mycket militant politik. Det finns stora grupper bosättare som lever på ockuperat område och som mycket aktivt gör allt för att sätta käppar i fredshjulet. Det finns militära ledare med sina egna agendor. Det finns ett civilt samhälle med inslag av såväl schizofreni som paranoia. Israel är på smalaste stället inte bredare än att man kan se från gränsen mot Västbanken ut till havet. Rädslan för att det finns illasinnade araber som vid första bästa tillfälle skulle driva in en kil där är ibland oerhört stark.

Resultatet är att man idag har en situation som man nätt och jämt kontrollerar. Vid den senaste inmarschen i Libanon så mötte man för första gången på effektivt motstånd från Hizbolla-milisen. Enda sättet man kunde komma på för att få slut på raketbeskjutningarna från Gaza var att besinningslöst beskjuta bostäder, skolor och sjukhus utan hänsyn till civila offer. Nu försöker man svälta Gaza till underkastelse, på samma sätt som tyskarna under andra världskriget försökte svälta gettot i Warszawa.

Det är beklämmande att man har lärt sig så lite av sin egen historia.

Piratpartiet är för medborgarrätt och folkrätt

written by jacob, on May 31, 2010 11:15:00 PM.

XORBOT skriver att strikt tolkat så bryter Anna Troberg mot den kandidatförklaring som alla riksdagskandidater har skrivit under, när hon uttalar sig om bordningen av Ship to Gaza.

Jag håller inte med. I vårt principprogram står det:

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Jag tolkar paragrafen som att Pirapartiet tar ställning för de grundläggande rättigheter som fastställs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och i de traktat som styr folkrätten. Om så inte är fallet vill jag be om att bli utesluten ur partiet, för om vi inte är för mänskliga rättigheter har vi ingen moralisk värdegrund att stå på. Informationspolitiken kan inte hänga i luften. Den måste utgå från principen om alla människors lika värde och alla människors rätt att söka lyckan på sitt sätt.

Jag har skrivit email till 711 MEPar

written by jacob, on May 31, 2010 10:16:00 PM.

I enlighet med HAX uppmaning har jag skickat email till parlamentsmedlemmarna. Ett litet Python-script gör att var och en får ett personligt adresserat mail.

Dear Member of the European Parliament,

The MEPs Tiziano Motti and Anna Záborská are requesting that you sign the written declaration number 29, concerning extending the Data Retention Directive to cover search engine searches as well as the existing, far reaching regulations for the retention of personal data.

The Data Retention Directive is an expensive and inefficient tool that does very little to help preventing and solving crimes. Adding search engine data would make the directive even more expensive and even more wasteful.

The declaration claims that the reason for retaining search engine data would be to protect children from sexual crimes, but this reason rings very hollow. That a pedophile would use a search engine to try to locate illegal materials would be a very rare occurence, both in absolute numbers as well as in relation to the total number of searches being made. While saving children from sexual abuse is an urgent issue, we should do it in ways that produce the most effect for the money spent.

The Data Retention Directive, as it is, has been estimated to cost the citizens of Europe over one billion Euro annually. Adding search engine data to that will increase the bill by several hundred million Euro. This will not produce any desired effect of reducing sexual abuse against children. It may have some effect in pedophiles learning more techniques for hiding their tracks and learning more tricks for how to form anonymous rings for file sharing. The Internet provides a plethora of options, and as a developer of network applications since the early days of the Internet, I can assure you that the technical possibilities for hiding messages inside apparently innocent communication are limitless. As long as you allow people to connect to each other, they will be able to share information in an undetectable way.

Therefore, the only efficient way of protecting children against sexual abuse is to attack the source. Producers of materials showing abuse have to be identified as quickly as possible and brought to justice. Providers hosting illegal materials must be located as quickly as possible and brought to justice. If there are nations that do not cooperate or do not provide responses that are quick enough, the European Union should use its economic power to persuade them to change their ways. This is a much better use of the money that otherwise would be spent on retaining the private information of hundreds of millions of European citizens.

So, for the sake of the children, if you have not signed the written declaration, please refrain from doing so. If you have signed it, I hope that my arguments may persuade you to withdraw your signature. We must use our scarce resources where they do good, not where they are wasted.

Sincerely yours

Jacob Hallén

Flygblad, flygblad, flygblad

written by jacob, on May 31, 2010 1:03:00 AM.

Timmen är sen och jag har en fullspäckad arbetsdag i morgon, men jag känner att jag måste skriva om helgens händelser innan de försvinner under horisonten. Först ska jag ta upp att vi körde flygbladsutdelning i Brunnsparken även denna lördag. Vi testade åter igen hur det går både utan och med flaggor. Vi fick även denna lördag en tydlig bekräftelse på att flaggorna betyder jättemycket. Nästa vecka ska vi börja experimentera systematiskt med placering, och se hur platsen vi står på påverkar hur många som tar emot flygbladen.

Den stora händelsen som jag ska rapportera om är Hammarkullekarnevalen. Piratpartiet hade informationstält i raden med etablerade partier. Alla var där utom Centern och SD. Dessutom fanns Rättvisepartiet Socialisterna och Sverikes Kommunistiska Parti på området. Jag tror att vi chockade våra kollegor i de andra partierna genom att mobilisera lika många aktivister som M och S. Fokus för alla partier var att dela ut flygblad, och där var vi långt mer framgångsrika än övriga partier. Med c:a 3 000 flygblad nådde vi visserligen inte alla som var där, men som jag skrev förra veckan så är det minst 10 personer som ser oss för varje flygblad vi delar ut. Vi syntes, vi var populära, vi väckte nyfikenhet.

Hammarkullekarnevalen är ett av de viktigaste evenemangen i Göteborg för Piratpartiet. Det kommer mellan 30 000 och 70 000 besökare varje år, alltså kring 10% av befolkningen i storgöteborg. Majoriteten är första eller andra generationens invandrare. Dessa människor har ofta upplevt vad brist på personlig integritet leder till för samhälle och de har därför en positiv syn på vår politik. Många av dem har inte tidigare röstat i svenska val, och det finns en stor möjlighet till mobilisering.

Det är många aktivisters förtjänst att evenemanget blev så lyckat för oss, och jag vill framföra mitt tack till er alla. Det har varit jättekul att få göra det här tillsammans med er. Speciellt vill jag tacka Olof Bjarnasson som har varit projektledare, Anne Kekki och Eva som oförtröttligt har bemannat tältet hela lördagen och söndagen, samt Nicolas Sahlqvist som är en fantom på att dela ut flygblad. Jag vill också framföra Piratpartiets tack till Adam Barakat som hjälpte oss att få plats på karnevalen.

Till sist vill jag bara nämna att vi pratade en del med våra grannar Moderaterna under fredagen, då det var kyligt och lite folk. De äldre damerna där tyckte att vi behandlas fisigt av media, som inte skriver om vår politik och som inte låter oss vara med i debatterna. De var nyfikna på om vi skulle ställa upp i de lokala valen och vad vi hade för politik där.

Flygbladsfunderingar

written by jacob, on May 26, 2010 1:59:00 AM.

I lördags var det Göteborgsvarvet och Piratpartiet var ute och delade ut flygblad vid Brunnsparken. På grund av att stan var blockerad av löpare så kom jag lite sent till utdelningen, men jag hade två piratflaggor med mig. Flaggorna hade en intressant effekt. De ökade andelen av de passerande som tog emot flygbladen till ungefär det dubbla!

Det här är intressant av flera skäl. Det första är att det är viktigt att synas. Det andra är att folk är intresserade av just Piratpartiet. Genom att de passerande såg oss innan de kom fram till oss så kunde de ta ställning till om de ville ha vårt flygblad eller inte några sekunder i förväg. Vi fick många positiva kommentarer och väldigt få negativa, vilket bekräftar bilden av att allmänheten fortfarande vet för lite om vårt parti, och att det finns en nyfikenhet kring vad vår politik egentligen är.

Det är intressant också av skälet att vi gjorde en jämförelse och lärde oss något av den. Det är en av grundbultarna i framgångsrik marknadsföring. Pröva olika saker och mät skillnaden i framgång. Fortsätt med det som fungerar bäst och släpp det som fungerar dåligt. Vi kan naturligtvis inte mäta det verkligen viktiga utfallet - om flygbladen leder till att vi får röster i valet - så vi får nöja oss med att mäta ett substitut, och då är antal utdelade flygblad en ganska rimlig måttstock.

Förutom fördelen med att vi distribuerar fler flygblad om vi syns tydligt, så finns det mer att vinna på att visa upp sig med lila flaggor och i kläder med partifärger och partiemblem. För varje mottagare av ett flygblad så finns det minst 10 personer som har sett oss utan att ta emot ett papper. De påverkas också av vår närvaro. De påminns om att vi finns, även om de inte är intresserade av vår politik just nu. Att byta åsikt, eller att byta det parti man röstar på är en lång process för många människor. Det fösta steget är att känna till att vi finns. Det gör de flesta efter EU-valet. Nästa steg är att tro på oss som organisation. Det kräver att vi har en stabil existens och att det syns att det finns många människor som engagerar sig för partiet. Det uppnår vi med flygbladsutdelningen. I nästa steg uppkommer nyfikenheten på vilka vi är och vad vi har för politik. Det är då en del besöker våra valstugor, börjar prata med oss under flygbladsutdelningar och demonstrationer, eller går in på webben och börjar läsa vår hemsida och våra bloggar. I marknadsföringstermer så bygger vi "brand recognition".

Vi har en nackdel i vår marknadsföring i att vårt partinamn ger en hel del människor negativa associationer. Vi har en extra barriär att bryta igenom. Samtidigt så är det lite hippt och fräckt att inte ha ett partinamn som försöker på ett pedagogiskt sätt förklara vad man står för. Det går väl ihop med vår partifärg, som också signalerar att vi är udda och inte direkt main-stream. Den enda riktigt stora fördelen vi har i vår marknadsföring är våra aktivister. Genom att synas bland allmänheten och då vara trevliga och kunniga kan vi hjälpa folk i processen från upptäkt till förståelse.

Nu är det på riktigt

written by jacob, on May 20, 2010 12:33:00 AM.

Man kan alltid låtsas som att det är långt till valet tills dess man har något konkret som visar hur nära det är. Just nu ser det ut så här på mitt kontor:

Det är alltså en miljon valsedlar för Västra Distriktet till riksdagsvalet. De är förpackade i 62 kartonger om 16 000 valsedlar per kartong. En bunt om 1000 valsedlar ser ut så här:

Själv står jag på plats 14 på valsedeln som ser ut så här:

Det finns en ruta framför mitt namn. Om man kryssar i den när man lägger sin röst på Piratpartiet så har man personröstat på mig. Det är i och för sig osannolikt att det skulle ge mig en plats i riksdagen och placera någon annan utanför gruppen, eftersom vårt valsystem ger väldigt mycket makt åt partierna och väldigt lite makt åt väljarna, när det gäller vem som ska företräda ett parti i riksdagen. Ändå så tycker jag att du ska kryssa för mig, om inte annat för att det skulle ge mig en "warm fuzzy feeling".

Vi väntar fortfarande på valsedlar till region- och kommunvalen, men jag misstänker att det dröjer ett tag. De trycker nog alla gula valsedlar först. Övriga som väntar på valsedlar bör vara beredda. Jag fick 2 timmars förvarning innan det stod 2 pallar i korridoren utanför mitt kontor.

Det som börjar nu är en lång logistisk process, där vi ska se till att så många som möjligt av dessa valsedlar hamnar i valurnorna. Det kommer att kräva allt vad vi har i skicklighet, entusiasm och samarbete.

Att synas är att finnas

written by jacob, on May 16, 2010 11:31:00 PM.

Piratpartiet i Göteborg deltog idag i Regnbågspromenaden, en del i HBT-festivalen som pågår i Göteborg just nu. Det var tusentals människor, både i tåget och åskådare som stod bredvid. Trots att vi bara var ett 10-tal personer så syntes vi väl med våra lila kläder och piratflaggor. Det var många som noterade att vi var där och det var många människor som fotograferade oss och våra flaggor.

Jag tror vi hittade precis rätt balans i vårt deltagande. Vi uteblev inte som SD och Moderaterna. Vi var inte anonyma som KD, Centern och Vänsterpartiet och vi försökte inte kapa paraden för våra egna syften som Rättvisepartiet Socialisterna.

Jag vill passa på att gratulera arrangörerna till ett väl genomfört arrangemang. Dock så hoppas jag att ni uppmanar fler att klä ut sig nästa år. Det var lite otydligt om vad klädkoden var, och jag tror att många skulle vilja klä sig lite mer uppseendeväckande för ett sådant här arrangemang.

Att ställa upp på sådana här arrangemang är jättelätt. Man behöver ett par flaggor och lite lila klädsel.Utbytet är stort. Folk gillar att se oss och de påminns om att vi finns. Leta efter andra evenemang där vi kan synas. Det är ett av våra billigaste sätt att nå ut!

En guide för vilsna väljare

written by jacob, on May 10, 2010 8:50:00 PM.

För att hjälpa alla stackars väljare som har svårt att sammanfatta och se igenom retorikdimmorna har jag sammanställt en översikt över partiernas valprogram. Jag har gjort allt jag har kunnat för att destillera fram essensen av vad varje parti säger. Min slutsats är att Sveriges två största partier är enfrågepartier, i alla fall när det gäller retoriken. De har enligt min mening en fråga till på sina agendor, som de inte talar med väljarna om - att införa övervakingssamhället. I Alliansen måste småpartierna ha egna profilfrågor för att inte utraderas av Moderaterna. Frågorna som småpartierna driver är till intet förpliktigande. Likadant är det för Vänsterpartiet i den Rödgröna Koallitionen. De pratar integritet men har inget att sätta emot när Bodström ska införa Datalagringsdirektivet. Miljöpartiet har en lite bättre sits, för de verkar faktiskt för miljön och vågar förhandla sig fram till höjd bensinskatt. MP är därmed det enda äkta tvåfrågepartiet i riksdagen.

Utanför riksdagen står 3 partier med någon chans att komma in. Mobbing har blivit på modet under det senaste året, så SD visar fina siffror. Inte för att jag har begripit hur någon kan tycka att det är en bra politik att vara taskig mot invandrare och homosexuella, men det är kanske jag som är gammalmodig. Fi är ett äkta enfrågeparti, men Gudrun Schyman är ett gudabenådat PR-geni, så man ska inte räkna ut dem i förväg.

I detta framstår Piratpartiet som mångfacetterat - vi har 3 frågor som vi driver - 50% mer än näst bästa parti. Medan MP och V i viss mån pratar om integritet och det finns isolerade öar av integritetsvänner i de övriga riksdagspartierna, så är Piratpartiet ensamt om att ha ett genomtänkt program för att ändra kulturens och kunskapens villkor i Sverige. När det gäller integritet utklassar vi de övriga både i ord och handling. Det visas bland annat av vad Christian Engström åstadkommit i EU-parlamentet

Lyssna noga på vad partierna säger. Jag är övertygad om att du kommer att känna igen min kondenserade bild av svensk politik inför valet.

Första maj i Göteborg

written by jacob, on May 4, 2010 6:58:00 PM.

Andra har skrivit bra om första maj-tåget i Göteborg, så jag ska inte göra något långt reportage:

Jag vill tacka alla som kom och gjorde det till en bra och annorlunda tillställning. Ett speciellt tack till dem som kom från långväga och exotiska platser som Värmland, Trollhättan och Borås. Ett stort tack till alla som klädde ut sig, det bidrog jättemycket till stämningen.

När vi gick upp och ned för Avenyn på väg till och från demonstrationen i piratdräkt och med flagga på axeln var det anmärkningsvärt många som vinkade och gjorde tummen upp. Vi har mycket att vinna på att synas på stan.

Till sist vill jag bara notera att det var täta moln över Göteborg och vänsterns demonstrationer under hela dagen, fram till 10 minuter innan vår demonstration började. Då drog molnen undan och vi tågade i solsken. Må det vara ett omen inför valet.