Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for December 2009

Svarta Oliver

written by jacob, on Dec 22, 2009 7:40:00 PM.

Svarta Oliver is located at the crossing between Chalmersgatan and Kristinelundsgatan, two blocks away from Avenyn. It is a cozy restaurant with bare red brick walls in the basement of the house. The kitchen is Medierranean, with a Greek focus, without going to the extreme Souvlaki - Bouzouki - Retsina cliché. The menu is quite substantial and prices are moderate with a few dishes being quite cheap. The wine list is fairly short, but the selection is competent and reasonably priced. The restaurant is open Sundays, which is good to know, because the selection is quite limited those days.

I had some oven baked Feta cheese and Mousaka at our visit. Both were really good, with the Mousaka being about the best one I have ever had. The latter dish is among the cheap ones, where you can get a reasonable meal for 99 SEK. Other people around the table had Grilled Mushrooms, Swordfish, Deep Fried Squid Rings, Chicken and Beef Steak. Everyone was quite happy with their meals.

In my opinion, Svarta Oliver is currently the best deal in town for Greek style food.

Bliss Resto

written by jacob, on Dec 16, 2009 12:52:00 AM.

Bliss is located on Magasinsgatan, at Makarna Todds Plats. The restaurant is a bit anonymously furnished. It is a really good place to eat lunch, and this evening we decided to try their tapas. What we got was an assortment of quite small tapas dishes. A lamb chorizo on a cauliflower puré and fried mushrooms were very good, while the cold meats and olives were just up to our (fairly high) standards. Unfortunately a dish of mushroom soup and one of artichokes never showed up (though they did on the bill). This meant that we were still hungry and ordered some food from the main menu. A linguine in a pesto sauce turned out to be a huge portion of quite decent pasta. A chanterelle soup and scallops with chorizo went down well across the table. Along the way we had an incident with a glass of bad wine, which was not replaced as willingly as I would have expected. Their Margarita was good though. All together, I consider the tapas to be good and overpriced, while the main dishes are decent and quite cheap. My pasta was priced at 99 SEK, and it would be a large meal, even for a hungry student. The wine list is not very impressive, and the service was not as prompt as I would have expected with the fairly slow business this evening.

This leaves me with quite mixed feelings; while the food was good, the rest of the experience was quite unimpressive.

Högsta Domstolens dominobeslut

written by jacob, on Dec 10, 2009 12:49:00 AM.

En del bloggare har uttryckt förvåning över att HD har beviljat prövning av hovrättens jävssituation i Pirae Bay-rättegången, men inte tingsrättens. Om man tänker efter lite grand så är beslutet inte alls förvånande.

HD har som uppgift att ge rättslig vägledning när lagar är otydliga eller när lägre rätt fattar beslut som gör avsteg från gällande lag. Principen är alltid att behandla ett ärende så enkelt och tydligt som möjligt, så att lägre rätt får klara besked om hur lagar ska tolkas.

Att ta upp två olika jävsfall i samma rättsprocess vore redundant och skulle eventuellt kunna leda till oklara prejudikat. Det är omöjligt för HD att komma fram till att jäv rådde i ena fallet men inte i andra. Därför tar man bara upp jävsförhållandet i hovrätten.

Om man finner att ledamöter i hovrätten var jäviga så måste hovrättens prövning göras om. När prövningen görs finns det med andra ord ett tydligt prejudikat som garanterar att hovrätten finner att jäv förelåg i tingsrätten, eftersom domaren i tingsrätten är mer graverande belastad än hovrättens ledamöter. Det leder med andra ord till att hela Pirate Bay-rättegången måste göras om. Om den görs om så kommer Stockholms Tingsrätt att utse en mycket erfaren och mycket försiktig domare i målet, eftersom man inte vill riskera nesan att få göra om processen en gång till.

Att HD över huvud taget beviljar prövningstillstånd är ett tecken på att de är benägna att förklara medlemmarna i hovrätten jäviga. Det hade varit enkelt att inte bevilja prövningstillstånd om man inte var intresserade av att sätta en tydlig gräns för vad som är jäv. Det kan naturligtvis vara så att det finns någon aspekt i det hela som man vill utreda, men det är svårt att se någon sådan faktor.

Det är vanskligt att sia, speciellt om framtiden, men jag ska försöka mg på en gissning. Jag tror att HD finner hovrättens domare jäviga, en ny prövning i hovrätten finner tingsrättens domare jävig och de åtalade frikänns i en ny rättegång i tingsrätten. Därefter överklagar åklagarsidan domen till Svea Hovrätt, och vad som händer där är en öppen fråga.

Hello Monkey

written by jacob, on Dec 10, 2009 12:04:00 AM.

This restaurant is situated near the southern end of Magasinsgatan, inside the moat in central Göteborg. It has a small ground floor with a bar/open kitchen and tall bar tables. Downstairs in the basement is a larger dining room. Both floors are cozy and inviting. The restaurant serves Asian Fusion, with sashimi, noodles, spicy tiger prawns, beef tateki and various other dishes. They also do Dim Sum - little treasures in the Cantonese kitchen. Hello Monkey has its own modern version of Dim Sum and goes more for the fried and deep fried variety than the steamed dishes.

We started with a Japanese tartrar, which was excellent and continued with the set menu of Dim Sum. We got steamed potstickers, vietnamese style spring rolls, deep fried entrecote dumplings, shrimp cakes, a little cigarlike roll and plenty of greens. It was all served with 4 different dip sauces. The whole thing was excellent. We finished the meal with a white chocolate parfait, which was ok, but not up to the quality of the starter and the main dish. The prices are quite moderate and the service was quick and attentive. Since really good asian food is hard to come by in Göteborg, we will become regular visitors at Hello Monkey.

Magnus & magnus

written by jacob, on Dec 3, 2009 2:54:00 AM.

Magnus & Magnus has been my favourite restaurant for almost 10 years. It doesn't do white tablecloths and stern immaculate service, which means that it never gets top ratings from Göteborgsposten. It simply does excellent food in a laid back restaurant, with the most perfect service imaginable. It also does wine matching with the food better than any other restaurant I have visited, and that includes some of the top rated restaurants in the world. The New York times did a better job of ranking this place than anybody else, when they visited Scandinavia a couple of years ago. They had the best time of their trip at Magus & Magnus. I have managed to go to this restaurant about 40 times in the last 10 years, and almost every one of these occasions have created a memory for life. Tonight was way beyond expectations. I went to the restaurant fairly tired and weary, just expecting a decent meal and a bit of relaxation. I ended up with a highly inspiring combination of dishes and wines that will be remembered for a long time. Anders, who runs the dining room this evening makes us feel so much attended to that we don't relly notice that he serves a table with 10 people at the same time. W pick a set menu of 4 dishes and add an extra dish to it. This doesn't even cause a raised eyebrow. We ask for a wine package with a glass to go with each dish, and the wine matching couldn't be better. A viognier from Languedoc matches the terrine of langoustine perfectly. A beef carpachio is matched with an Australian Pinot Gris. Reindeer with Christmassy herbs is matched with a modern Priorat. It is all topped off with a dessert of youghurt icecream and carrots with honey marshmallows; a wonderful dessert for grownups. While Magnus & Magnus is not a cheap place, it is extremely good value for the money for anyone who cares about the taste experience more than the status factor and who thinks friendly competent service matters. If you are out to get intimidated, this is not the place to go. If you want everyone to have a good and relaxed dinner, this is one of the best places in the world.

Integritetsworkshop

written by jacob, on Dec 1, 2009 4:06:00 PM.

I går höll Piratpartiet Göteborg sin workshop om hur man skyddar sin integritet på Internet, speciellt med tanke på att FRA idag börjar avlyssna all internettrafik till och från Sverige. Det dök upp mellan 30 och 40 personer på Gnutiken som först fick lyssna på en draging av mig om hur kryptering, signering och checksummeberäkning går till. Min presentation finns här. Sedan tog Anders Billander vid och demonstrerade hur man praktiskt kan använda GPG (Gnu Privacy Guard). Efter en fikarast med kaka och bullar hembakade av pirater så pratade Anders Andersson om hur TOR fungerar och gav många praktiska tips om användande. Till sist så tog Kalle Vedin över och hjälpte deltagare som ville att installera I2P. Kvällen övergick i diverse tips och diskussioner kring integritet och klockan var närmare elva på kvällen innan det släcktes och låstes i Gnutiken.

Att döma av alla tacksamma kommentarer så var workshoppen mycket lyckad och jag tror att alla gick hem med ny kunskap och förståelse i bagaget.

Man skulle önska att det fanns fler politiker som förstod att kryptering och anonymisering är tillgängligt för gemene man, inklusive terrorister och kriminella. Det gör att FRA-spaningen inte bara är dyr, ineffektiv och integritetkränkande. Den är dessutom direkt skadlig, eftersom den skapar en falsk känsla av trygghet.