Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for November 2009

Styrelsen och kandidaturprocessen

written by jacob, on Nov 10, 2009 9:46:00 PM.

Det är intressant att se att det har kommit en massa kritik av styrelsens beslut om att förlänga perioden för att kandidera till Piratpartiets riksdagslista. Jag tror att de som kritiserar beslutet inte har funderat särskilt djup kring alternativen.

Det har kommit in för få kandidater i norr och det har kommit in för få kvinnor.

  • Ett alternativ är då att stänga kandidaturen och bygga listor av dem som har kandiderat. Detta ger listor som minskar vår attraktionskraft på väljare, och styrelsen skulle kritiseras för ett sådant beslut.
  • Ett annat alternativ är att utanför kandidaturprocessen handplocka personer till listorna. Styrelsen skulle kritiseras för korridormygel.
  • Ytterligare ett alternativ är att bara öppna för fortsatt registrering av kvinnor och norrlänningar. Styrelsen kritiseras för bristande jämlikhet.
  • Alternativet att hålla registreringen öppen för alla ytterligare en tid ger oss förhoppningsvis tillräckligt många kandidater, och ger dem som inte har bestämt sig ytterligare några dagar att fundera. Styrelsen får naturligtvis kritik för att ha frångått sina egna regler, men av de tillgängliga alternativen tycker jag att de har valt det minst onda.

Det är alltid lätt att kritisera andras beslut, om man bortser från konsekvenserna av andra alternativ som fanns att välja bland.

Även om styrelsen inte hade valt det bästa alternativet bör man vara försiktig med sin kritik. I Armens Taktikreglemente stod det "Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger en chef mer till last än misstag i fråga om val av medel." I modert språk betyder det att det är viktigare att fatta ett beslut än exakt vad beslutet är, bara det för verksamheten framåt.

Att sitta i riksdagen eller ens finnas med på riksdagslistan är inte en belöning för troget arbete. De som ger oss störst chans att komma in i riksdagen och de som ger oss störst möjlighet att påverka när vi väl är där, det är dem vi ska ha på våra valsedlar. Vi måste fokusera på målet. Så länge vägen dit kantas av god vilja och öppet sinnelag så är detaljerna i utförandet inte så väsentliga.