Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Övervakningens Historia

written by jacob, on Apr 11, 2014 8:24:00 PM.

Ett antal aktivister i Göteborg, med Egil Möller i spetsen, har skapat en utställning och website om Övervakningens Historia. Utställningen består av 3 st 120 cm breda planscher som antingen kan sättas på en 3-kantig display eller som kan sättas upp i en serie på väggen. Man kan ha utställningen i en valstuga, sätta upp den på en offentlig plats eller hitta en lokal som är villig att ha den stående. Det här är en fantastisk möjlighet att göra reklam om oss, och jag vill uppmana alla som kan att göra kopior av utställningen och sätta upp. Det är några få steg som krävs:

  1. Skaffa ett ställe att sätta upp utställningen. Hör med ditt lokala bibliotek eller din lokala skola. Utställningen i sig är neutral, men det framgår att det är Piratpartiet som är avsändare.
  2. Hitta ett ställe som kan trycka affischerna och ta reda på vad det kostar. Det rör sig om storformatstryck (100x120 cm) i svart-vitt.
  3. Om du inte kan trycka gratis, eller om kostnaden ligger över er lokala budget, kan du söka pengar för aktivistinitiativ från partiet centralt. Vi har pengar avsatta och det här är typiskt sådant som pengarna är till för.
  4. Gör i ordning utställningen så att den fungerar i den miljö där du ska ha den. Det kan innebära att du behöver klistra upp planscherna på papp eller att du plastar in materialet, om det ska stå utomhus.
På det här sättet kan vi synas utan att det finns aktivister ständigt närvarande. Bibliotek och skolor brukar gilla den här typen av tillfälliga utställningar, så det borde vara enkelt att få tillstånd. Andra bra ställen att fråga är ställen där folk ofta väntar, som busstationer, eller platser som folk besöker för att förströ sig, som museer.

Det är också ett utmärkt tillfälle att göra en lokal pressrelease när utställningen invigs. Chansen att få en reporter att göra en intervju och skriva om utställningen är god.

Afischmaterialet finns här:

Reportageserie om maktövertagandet på Krim

written by jacob, on Mar 21, 2014 12:00:00 AM.

Det är inte ofta jag blir imponerad av journalistiska insatser, men Russian Roulette: The Invasion of Ukraine fick mig att sitta klistrad framför skärmen. Det här om något borde ge ett Pulitzer-pris.

Det lilla reporterteamet från fristående VICE News intervjuar allt och alla; utom de ryska trupperna som vägrar låta sig intervjuas. De pratar med befäl och soldater inne på de ukrainska baserna. De pratar med milismän och aktivister utanför baserna. De är närvarande vid demonstrationer och upplopp. De gör att man kan bilda sig en egen uppfattning om vad som händer på Krim och i viss mån i resten av Ukraina. Jag tycker de målar en väldigt tydlig bild av hur noga aktionen är orkestrerad från Moskva. De verkar ha stora delar av den rysktalande befolkningen på Krim med sig, men allt andas en sedan länge planlagd operation. Truppinsats, propaganda, låg våldsnivå, mediaträning av soldater, milis och aktivister - allt pekar på ett minutiöst planerat övertagande.

Avsnitten finns på Youtube med början på https://www.youtube.com/watch?v=TNKsLlK52ss&list=PLw613M86o5o5zqF6WJR8zuC7Uwyv76h7R

När man ser filmerna kan det vara bra att ha i bakhuvudet att Vladimir Putin var chef för KGB innan han blev president. Det kan också vara värt att minnas hur Tyskland tog över Sudetlandet från Tjeckoslovakien 1938. Likheterna är slående. Frågan är bara vem som kommer att lova fred i vår tid…

En annan vinkel på vad som händer i Ukraina

written by jacob, on Mar 19, 2014 7:03:18 PM.

Det politiska spelet kring Ukraina och Krim har många bottnar och det är ibland svårt att förstå vad som driver händelseutvecklingen. Det finns en aspekt som inte nämns i Svenska media, som har gjort att jag förstår bättre än jag gjorde tidigare.

Ukrainas politiska liv domineras av av två falanger superrika personer med mångmiljardärer i spetsen. Alla är self-made-men som genom tur, skicklighet, position och hänsynslöshet skaffade sig sina förmögenheter under Sovjetunionens söderfall och Ukrainas tillkomst som nation. De har i huvudsak ekonomiska intressen av närmare anknytning till EU respektive Ryssland, även om det finns historiska och kulturella bakgrunder till vilket läger de tillhör. De har ett mycket starkt intresse av att bevara och utöka sina förmögenheter och vill därför sitta på mycket direkt makt i det ukrainska samhället. Just nu är det den EU-vänliga falangen som har makten i landet.

Ryssland är väldigt likt och samtidigt mycket annorlunda. Landet styrs av en samling superrika personer som gjorde sig förmögna i samband med Sovjetunionens fall. Även här fanns det en annan falang, men den krossades av Vladimir Putin för några år sedan. Gruppens starkaste drivkrafter är att bevara och utöka sin rikedom - något som bara kan göras om man har makt. (De stora förmögenheterna är oftast i form av naturresurser och fabriker. Om man lämnar landet blir större delen av ens rikedom kvar.)

Rysslands förmåga att dominera sin närmiljö och att ha ett avgörande inflytande på världspolitiken är beroende av militär styrka. På Krim ligger Sevastopol, där Ryssland hyr baser för sin flotta. Baserna är nyckeln för att kunna spela storpolitiskt spel i Medelhavet och Mellanöstern; områden där politiska förändringar påverkar värdet på naturresurser och fabriker. Att vara beroende av en EU-vänlig regim i Kiev för dessa baser är allt för magstarkt för de ryska härskarna. Därför ger man sig på vågspelet att införliva Krim i det ryska imperiet.

De stora förlorarna i det här spelet är befolkningarna i Ukraina och Ryssland. De lever inte mycket bättre än på Sovjettiden, medan en liten klick människor har ofattbara rikedomar. Vi har en allt för sned fördelning av förmögenheter i Sverige och EU. USA är mycket värre och slås ändå av Ukraina och Ryssland.

Det vore naturligtvis mycket mer romantiskt med historier om folklig resning och ett Krim som har ett stort folkligt stöd för att ansluta sig till Ryssland, men alla faktorer pekar på smutsig politisk manipulation på flera plan.

Farlig okunskap om genmodifierade grödor

written by jacob, on Mar 2, 2014 3:55:00 AM.

Ett antal personer i min bekantskapskrets har under senare tid gjort uttalanden om genmodifierade grödor som visar hur lite de har förstått. De hävdar att naturligt urval och växtförädling genom att välja ut och korsa organismer med utvalda egenskaper är det samma som att genmodifiera organismer, bara långsammare och mindre exakt.

Tyvärr så är det här ett resultat av grov okunskap om hur gener och epigenetik fungerar. Epigenetik handlar om de biokemiska processer som omger och styr genernas uttryck. Det är oerhört känsliga processer som styr åldrande, generering av olika typer av stamceller och skapandet av totipotenta stamceller (de som är grunden för en ny organism vid fortplantning).

Fortplantningsprocessen innehåller ett evolutionärt framvuxet regelverk som begränsar hur generna kan modifieras. Till exempel så får vi gener från båda våra föräldrar i alla de kromosomer som vi har fullständiga par av. Epigenetiken styr så att vissa av dem bara kan aktiveras om de kommer från våra mödrar. Andra aktiveras aldrig, eller aktiveras bara om organismen utsätts för stress.

Med genmodifikation kan man slå ut de här mekanismerna helt. Man kan introducera gener från en art i en annan, trots att genen aldrig skulle kunna uppkomma naturligt, och man kan modifiera gener så att organismen får egenskaper som den aldrig skulle kunna utveckla naturligt. Det inkluderar sådana egenskaper som att för överskådlig framtid göra stora arealer till döda zoner. Det är inte speciellt sannolikt att så sker, men det är fullt möjligt. Att över huvud taget skapa risken för något som skulle kunna utrota mänskligheten är minst sagt oansvarigt. Det är illa nog med de NBC-stridsmedel som finns utvecklade. Där är man i alla fall medveten om riskerna, och man arbetar hårt för att hålla sina stridsmedel under kontroll. Med GMO-grödor kommer vi inte att veta att något oväntat inträffar förrän det har hänt. Den dagen kan det vara för sent att göra något åt saken.

GMO är högriskprojekt, och bevisbördan måste alltid ligga på den som tar fram den genmodifierade organismen. Att visa att en organism är ofarlig är näst intill omöjligt och därför måste GMO omges med mycket hårdare restriktioner än idag. Odling på stora arealer i hermetiskt slutna miljöer, med gradvis introduktion av andra organismer, under tiotals år vore en process som skulle kunna ge rimlig säkerhet.

Just nu lever vi i en värld som ser ut så här. Det är mycket otillfredställande.

Edit: Jag rekommenderar boken The Epigenetics Revolution av Nessa Carey (Iconbooks 2012) för den som vill förkovra sig i ämnet.

Malware under Linux

written by jacob, on Mar 2, 2014 3:16:00 AM.

My computer system was recently penetrated, and this is a report on my findings.

The symptoms of the penetration was that my internet connection came to a standstill. At first, I thought that it was a DDOS attack from the outside, but after disconnecting all my machines and reconnecting them one by one, I realized that it was my primary workstation that was clogging the network.

Netstat revealed some suspicious looking network connections (kill your web browser and any other internet facing programs before checking). Top did not reveal any suspicios processes at first, but after looking for some time, I noticed a couple of processes called atddd and sksapdd. When I disconnected the network, the atdddprocess became very busy for a while.

A search for the process names revealed a number of files in /etc with the process names and some similar names. All in all, I found 6 or 7 files with identical size, owned by root and with s-flags set. I proceeded to remove them.

Next, I tried to find the path the intruders took into the system. In /var/log/auth, I found entries showing multiple login attempts as root. It seems likely that the root password ahd been guessed. I had set the root password to a weak one the same day that the login attempts finally succeeded. This annoys me greatly, because I assumed that root login over ssh would be disabled. I had it disabled in my pervious system, but it turns out that the debian default is to have it enabled. I think this is a major security risk.

At any rate, I edited /etc/ssh/sshd_config to have the line

PermitRootLogin no

I strongly suggest anyone with a computer with ssh access from the internet do the same. If you need to be root, you log in to your own account and the su or sudo to root. This deepens your defenses. An intruder now needs to find your login name, guess your password and then find out how to become root. Not having root login from the internet makes you a smaller target.

Removing the offending processes stopped the network activity, but since there could be more malicious code on my machine, I started investigating things. The /var/log/auth file had too many messages in the form Mar 1 15:20:01 sangiovese CRON[30649]: pam_unix(cron:session): session opened for user smmsp by (uid=0) for me to feel comfortable.The user smmsp is the identity that sendmail uses, so the traffic may be legitimate. On the other hand, I have inly installed sendmail on this machine for development purposes, so I decided to remove the package.

This started a major circus, because aptitude was unable to remove the file, claiming a recursive call in a script called S99DbSecuritySpt. Some investigation revealed that this script was a sodt link in one of the /etc/rc.? directories. The links all pointed to /etc/init.d/DbSecuritySpt which in turn just had one command - /etc/cupsdd. This turned out to be yet another part of the malware, and there were a number of similar copies to the main file. The cupsdd file itself was not removable by root, due to the i flag being set on the file. To remove it, you do chattr -i cupsdd as root, and then you can do rm on the file.

After removing the scripts, I was able to purge sendmail-bin. If you have been targeted, I suggest you do this too, just in case. You can make a clean reinstall after you have dumped the software and the config files.

After this there were some minor bits of cleanup. There were a bunch of lines in /etc/rc.local on the form cd /etc;./ksapdd, that had to be removed. I think they are harmless, since they are after an exit 0 statement, but they should be removed nevertheless. There were also a few config files in /etc with recent timestamps, unfamilair names and unfamiliar contents. I removed them too.

Having gotten this far, I did my best to make sure the system was actually clean from the malware. I did a scan for all fliles that have the s-flag set, and they all looked untouched. It is possible to hide modifications, but the producers of this package do not seem to be that advanced. Finally, I made clean install of debsums and ran debsums -s and debsums -es, carefully checking each locally modified file. I had 6 of them, so it was not a big task.

It is of course possible that the perpetrators have corrupted my debian installation system, but I find it unlikely, considering that they have botched a number of details in the malware setup. I am now reasonably confident that I have eliminated allmalicious code on my disks. There may be hidden processes, but a reboot will make them go away. I will carefully monitor my system for symptoms of remaining security breaches for a while. If it turns out that there are still malicious elements left in my system, I’ll have to go for a clean install.

I have also remembered to reset the root password to a stronger one.

To further reduce the risk of someone accessing the machine from outside, I have limited ssh login to only work for one single accoput on the machine. There is a directive AllowUsers that you can put in /etc/ssh/sshd_config. My firewall only allows access from the outside to port 22 (ssh). This makes the exposure to network attacks fairly small, while still letting me access my machine from outside.

At any rate, I made this writeup in the hopes that it would help someone else in my predicament. If it did, I’d be very happy if you made a comment below. It would tell me that the effort I put into the writeup was not in vain.

Edit: What Terje says in the comment below is important. I did clean my crontab, but forgot to write about it. Doing crontab -r as root does the job.

Makten över myndigheterna

written by jacob, on Feb 28, 2014 2:12:52 AM.

Tobias Billström har besvarat ett antal piraters debattartikel om behovet av stärkt skydd för HBQT-flyktingar från Uganda. Billström säger i korthet att vi har en bra lagstiftning, men att kunskaperna brister hos handläggarna på Migrationsverket. Jag tror hans analys är riktig, men den visar på ett subtilt problem med organisationen av statsförvaltningen.

Fram till 2003 hade Sverige 2 olika revisionsorgan. Riksdagens revisorer granskade under riksdagens kontroll regeringens förvaltning och Riksrevisionsverket granskade under regeringens kontroll statsförvaltningen. Det var ett indirekt styrmedel som regeringen kunde nyttja för att få myndigheter att utföra sitt arbete korrekt.

Idag har vi Riksrevisionen som är en sammanslagning av de två tidigare organen. Riksrevisionen lyder under Riksdagen. Det innebär i praktiken att det är en fristående myndighet, eftersom Riksdagen inte är ett verkställande organ. Riksdagen kan bara fatta beslut om ramarna för Riksrevisionen. Någon möjlighet att gå in och beställa specialgranskning av vissa verksamheter finns i praktiken inte.

Effektiv revision är ett av de bästa styrmedel som finns, och jag tror att det var ett stort misstag att ta ifrån regeringen möjligheten att begära specialgranskning av delar av statsförvaltningen.

Jag ser det här som ett symptom på det post-demokratiska samhället. Vår politik mot HBQT-flyktingar från Uganda styrs inte av regeringen, utan av en tjänstemannaorganisation som antingen agerar ur okunskap eller utifrån en egen agenda, som skiljer sig från den våra folkvalda har tilldelat dem. Det känns inte friskt.

Medlemsmöte PPVG nu på lördag kl 14

written by jacob, on Feb 19, 2014 11:44:56 PM.

Piratpartiet Västra Götaland har sitt ordinarie medlemsmöte nu på lördag 22 februari kl 14:00.

Mötet hålls i Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10 (4 tr). Närmsta spårvagnshållplats är Svingeln.

Kallelse och handlingar finns här.

Protest mot övervakningssamhället

written by jacob, on Feb 12, 2014 3:42:40 AM.

Vi var en liten men tapper skara människor som slöt upp vid Koppermärra på Kungsportsplatsen för att protestera mot övervakningssamhället.

Jag hade förberett ett tal, som jag framförde vid demonstrationen. Jag tycker att fler människor bör höra vad jag hade att säga, så när jag kom hem så satte jag mig i min favoritfåtölj och spelade in talet. Här är det:

https://www.youtube.com/watch?v=qZ58MWrj1N8&feature=youtu.be

Att såga av den gren man sitter på

written by jacob, on Dec 10, 2013 10:13:39 PM.

Rick Falkvinge dödförklarar en rad industrier i ett blogginlägg. Det ligger en hel del i vad han säger, men det är inte på långa vägar så enkelt som han framställer det. Telekombolag kommer under väldigt lång tid framöver att tjäna massor av pengar på att deras infrastruktur är mycket mer tillförlitlig än vad vi kan åstadkomma själva. Banker kommer att finnas kvar på grund av att de är experter på att hantera ett extremt krångligt regelverk för finansiella transaktioner. Copyright-industrin kommer att fortsätta tjäna pengar på grund av att de har en beprövad industriell process för att få fram materialet som ska göra dem rika och framgångsrika. När man betraktar en affärsidé kan man inte bara titta på kärnprocessen. Man måste också ta hänsyn till värdet på det strukturkapital som finns.

Med det sagt så vill jag visa på två branscher som jobbar hårt på att avskaffa sig själva - vetenskapliga förlag och skivbolag.

De förstnämnda sysslar med att ge ut vetenskapliga artiklar, i huvudsak i tidskriftsform. Man har ett starkt grepp om forskningsvärlden, eftersom man en stor del av processen där andra vetenskapsmän granskar artikeln innan publicering. Den riktigt stora draken i branschen är ett förlag som heter Elsevier (uttlas elsefir). I korthet fungerar affärsprocessen så att forskare gratis skickar in material för publicering. De granskas gratis, eller mot ringa betalning av andra vetenskapsmän på området. En redaktör, eller ett redaktionsråd väljer ut artiklar för publicering (redaktionsråden jobbar ofta gratis). Sedan trycker förlaget sin tidskrift till en billig peng och tillhandahåller prenumerationer och arkiverade utgåvor till universitets-bibliotek och -institutioner till skyhöga kostnader. När jag jobbade på LIBRIS-avdelningen på Kungl.biblioteket så skrev grannavdelningen nationella avtal på ett antal tidskrifter. Det rörde sig om tiotals miljoner kronor per år.

Det är mycket vanligt att artikelförfattarna måste överlämna sina rättigheter till artikeln till förlaget. I en tid då gemene man saknade möjligheter att göra kopior själva var det inget problem, och förlagen brukade vara mycket frikostiga med särtryck av artikeln till författaren. Nu är situationen helt annorlunda. Som forskare har du oftast din egen webbsida och ett antal sociala nätverk där du vill sprida din artikel. Där säger Elsevier stopp. De äger publiceringsrätterna och forskaren förfogar därför inte över sitt eget material. Materialet släpps fritt först 70 år efter forskarens död.

Det är så här man tar död på sig själv. Om man inte uppfyller sin grundläggande funktion - att tillgängliggöra forskningsresultat - så hjälper det inte att man har ett enormt strukturkapital. Att hårdare kontrollera sina förlagsrättigheter innebär bara att man snabbare driver forskarna till andra alternativ. I det här fallet så är det något som kallas Open Access, som är en modell där man på olika webbservrar publicerar sina artiklar, efter sedvanlig granskning. Servrarna drivs oftast av universitetsbibliotek eller nationella samverkansorgan.

Jag är varm anhängare av Open Access och lobbade rätt intensivt för idén när jag jobbade på Kungl.biblioteket, men jag kan inte undgå tanken att om förlagen hade skött sina kort bättre så skulle de säkert kunna fortsätta tjäna en massa pengar i 50 år till. Att publicera i vissa tidskrifter genererar nämligen mycket mer prestige än andra tidskrifter och mer prestige än Open Access.

Skivbranschens problem är både lika och olika. Göteborgsposten skriver om hur bolagen ofta tar 90% eller mer av ersättningen från Spotify för egen räkning. Att de får så mycket för en fysisk skiva kunde möjligen motiveras med dyra studiokostnader, enorma verktygskostnader för pressning och höga kostnader för att underhålla ett distributionsnätverk. I en tid då måttligt välbärgade personer kan bygga sig en proffsstudio och då man inte har några kostnader alls för tillverkning och distribution så blir fördelningen iögonenfallande åpen. För artisterna så blir alternativet att producera och marknadsföra sina verk själva. Finansiering löser man genom crowd-funding. Det räcker med att man säljer 10% av vad skivbolaget gjorde för att man ska gå med vinst på affären.

Att fortsätta diktera villkor när monopolställningen har försvunnit leder till nedgång och fall.

Mina favoritkandidater till riksdagslistan

written by jacob, on Dec 6, 2013 2:25:03 PM.

Det närmar sig omröstning om vilka kandidater Piratpartiet ska ha på riksdagslistan i valet 2014.

Det finns många väldigt dugliga kandidater att välja mellan, plus en och annan som verkar stå en bit ifrån det som jag ser som konsensus i partiet. Jag oroar mig inte för att de senare ska råka hamna på vår lista, så jag ska inte lägga någon tid på dem.

Däremot så tycker jag att det finns ett antal kandidater som jag gärna vill slå ett slag för. Människor som jag tror är nyckelpersoner om vi vill nå ett bra valresultat. De har alla det gemensamt att jag känner dem någorlunda väl och gör mina rekommendationer utifrån det perspektivet.

Just din röst är viktig av flera olika skäl. Dels så ger ett högt valdeltagande en starkare legitimitet till resultatet, dels så minskar du risken för att särintressen dominerar listan.

Anna Troberg

Anna är vår partiledare, och hon har mitt fulla stöd. Jag tycker hon har hanterat partiet på ett föredömligt sätt sedan valförlusten 2010. Samlat pengar i ladorna, konserverat energi och byggt strukturkapital. Det är för mig självklart att hon ska toppa vår lista.

Anna har jag träffat många gånger i samband med valkampanjer och annat
partiarbete.


Gustav Nipe

Gustav är förbundsordförande för Ung Pirat och jag har sett honom gå från idésprutande aktivist till strategisk ledare. Det är i högsta grad Gustavs förtjänst att Ung Pirat finns på banan i hela landet. Han har oförtröttligt flackat land och rike kring för att blåsa liv i avsomnade avdelningar. Gustav är oerhört medialt begåvad och kommer att bli en stor tillgång i valkampanjen.

Gustav brukar bo hemma hos mig när han besöker Göteborg. Vi har haft
många tillfällen till långa och givande diskussioner.


Henrik Brändén

Henrik är organisationsmänniska ut i fingerspetsarna. Han har en förmåga att planera långt i förväg. Han skapar stabilitet och trygghet i de sammanhang där han förekommer. Jag vill inte ha Henrik på listan i första hand för hans synliga insatser i en valkampanj utan mer för hans personlighet i en riksdagsgrupp. Vi kommer att behöva en person som håller samman riksdagsgruppen och överbryggar starka viljor i olika riktningar. Henrik är den personen.

Henrik har jag i huvudsak följt via partiets kommunikationskanaler, men jag fick tillfälle att prata med honom i ett par timmar i samband med årets Bok & Bibliotek-mässa.

Anton Nordenfur

Anton är den bland mina rekommendationer som jag känner minst väl, men hans engagemang och aktivism är ett föredöme för oss alla. Med Anton högt upp på listan får han en högre utväxling på sina insatser, vilket är bra för vårt valresultat.

Jag träffade Anton i samband med årets Bok & Bibliotek-mässa.

Deeqo Hussein

Deeqo har gjort ett jättejobb med att återuppbygga Piratpartiet i Göteborg. Hon har dragit in och engagerat ett gäng nya människor, däribland ett flertal tjejer. Deeqo drar sig inte för att ge sig ut i studentområdena och knacka dörr. På torgmöten och flygbladsutdelningar är hon underbar. Jag vet ingen som så ledigt och med en spontan kommentar kan dela ut flygblad eller involvera förbipasserande i en diskussion.

Deeqo känner jag genom många träffar och aktiviteter lokalt i Göteborg.

Göran Widham

Göran är den duktigaste PR-människa jag känner. Marknadsföring är vad han sysslar med yrkesmässigt, och han är ett proffs ut i fingerspetsarna. Göran kan det mesta om vad man ska säga, hur man ska säga det och vilka kanaler man ska använda för att få genomslag.

Göran lärde jag känna i samband med valkampanjen 2010, där han var drivande i en studiecirkel, där ett antal Piratpartister utvecklade sina retoriska förmågor. Det var en mycket givande kurs för mig personligen.

Egil Möller

Egil är entusiastisk och energisk. Han har gjort massor av arbete för Piratpartiet i det fördolda. Jag tror att han skulle vara en jättestor tillgång om han fick rampljuset på sig. Han är vältalig och slagfärdig och skulle göra sig utmärkt i TV-debatter.

Egil känner jag genom hans engagemang under valrörelsen 2010 och genom aktiviteter lokalt i Göteborg sedan dess.

Amelia Andersdotter

Amelia är ett wildcard. Om hon får fortsatt mandat i EU-parlamentet så kommer hon inte att tillföra så jättemycket i riksdagsvalet. Om hon däremot inte kommer in så tror jag att det är viktigt att hon står på valbar plats till riksdagen. Hon tillför ett perspektiv från EU-horisonten som kan lyfta debatten från den normala svenska ankdammsmentaliteten.

Amelia har jag diskuterat med vid ett flertal tillfällen i samband med att hon har besökt Göteborg.

Mattias Bjärnemalm

Mattias är Piratpartiets egen Machiavelli. Han drar ofta i trådar bakom kulisserna och lyckas få acceptans för att sitta på flera stolar, där andras försök att göra det samma har utöst ramaskrin. Det vittnar om en förmåga till skickligt manövrerande och läsande av situationer - egenskaper som vi behöver när valkampanjen hettar till och utspelen står som spön i backen.

Mattias har jag haft tillfälle till att ha flera långa diskussioner med, speciellt i samband med Gothcon - ett spelkonvent som hålls i Göteborg varje påsk.

Rick Falkvinge

Rick är svårbedömd eftersom hans roll i partiet har förändrats så radikalt. Jag har stor respekt för Ricks förmåga som demagog. Han kan väldigt effektivt och övertygande förmedla enkla budskap. Han har en plattform på nätet där han når många ungdomar utanför Piratpartiets kärntrupp. Han är fortfarande ett av Piratpartiets mest kända ansikten. Det gör att jag sammantaget tycker att Rick bör finnas på valbar plats på riksdagslistan.

Rick har jag träffat några gånger, i samband med valet 2010.

Jacob Hallén

Varför ska man placera mig på valbar plats? Det får du själv avgöra. Jag rekommenderar lite botaniserade i min blogg för att se om jag är rätt person för riksdagslistan. Några saker som jag speciellt vill framhålla är min serie om patentsystemet, mina eftervalsanalyser efter riksdagsvalet 2010 och mina insatser mot ACTA.

Det ruttna patentsystemet del 1
Det ruttna patentsystemet del 2
Det ruttna patentsystemet del 3
Det ruttna patentsystemet del 4
Det ruttna patentsystemet del 5
Apple mot HTC
Det ruttna patentsystemet del 6
Det ruttna patentsystemet del 7
Det ruttna patentsystemet del 8
Det ruttna patentsystemet del 9
Det ruttna patentsystemet del 10
Det ruttna patentsystemet del 11
Patent och illojal konkurrens
Eftervalsanalys
Mer Jul
Olust i sommartid
Vad är ett handelsvtal
Den stora lögnen
Lyckad ACTA-demonstartion i Göteborg
Stolt och glad
Ett brott att skriva på ACTA-avtalet (Debattartikel i GP, jag är huvudförfattare)
Att göra sin medborgerliga plikt
En ny vinkel på patent och fria marknader
Ett bibliotek för var och en


Erik Hultin

Jag känner inte Erik, men jag tror att vi har mycket att vinna på att ha med politiker med erfarenhet på vår lista. Som gruppledare i kommunfullmäktige har han stött på massor av utmaningar som vi ännu inte har drabbats av.

Jag är medveten om att det är för få tjejer på den här listan, men jag känner tyvärr inte de andra kvinnliga kandidaterna. Jag hoppas det finns andra som vill ställa upp och lämna rekommendationer.