Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Today I have emailed some key members of the European Parliament

written by jacob, on Jun 18, 2018 1:58:00 AM.

Dear MEP,

I am the owner of a small business in Sweden. We develop an accounting system with an integrated web shop for small businesses and non-profit organisations and provide it as a web based service. The service is promoted and available at http://www.eutaxia.eu.

Before you vote on article 13 in the upcoming votes concerning the Copyright Directive, I would like you to consider my business case.

I am going to take one of my customers, Näsets Paddlarkubb, as an example. It is a kayaking club. You can reach their web shop through their home page at http://www.npk.nu. One day they decide that they want to sell one of the clubs racing kayaks. They register it as an item in their web store and upload a picture and a video. The picture shows the kayak and the video shows someone winning a race with the kayak. The web store is open for public consumption and is reachable from the clubs website.

From what I understand, I am as the provider of the service supposed to filter the contents for copyright infringement. Let us start with examining what the image and the video might contain.

 • It could be a picture taken by the uploader.
 • It could be a picture taken by another club member. It could be used either with or without the permission of that club member.
 • It could be a picture from the manufacturers web site and it could be used either with or without the permission of the manufacturer.
 • It could be a stock photograph which could either be in the public domain, under a Creative Commons License or under a commercial license. In the latter case, the user may or may not have paid the to use the photo.
 • The picture could be taken in front of the Poseidon statue in Göteborg. The statue is created by Carl Milles who died 63 years ago. This means that the scupture is not part of the Freedom of Panorama for another 7 years.
 • The video may be from a members hand cam, from the local TV station or a video from a commercial producer of an olymic winner in the same kind of racing kayak. It could even be from a major movie shown in movie theaters.
 • The image and the video may show something completely different.

This raises a number of questions, that I think you need to be able to answer satisfactorily before casting your vote.

 • How is the filter supposed to determine who took the photograph or who made the video?
 • If permission to use the photograph is required, how is the filter supposed to determine if permission has been given?
 • If the image has been used under terms of fair use, how is the filter supposed to determine that?
 • How is the filter supposed to determine that the uploaded media is pertinent in the context. This may after all determine if the contents are under fair use, or not.
 • How is the filter supposed to determine when the copyright holder died?
 • How is the filter supposed to handle Freedom of Panorama?

Next we come to the issue of the filter.

 • Am I supposed to build this filter within my company? We put about 8 man days a month into maintaining and improving our product and have a back list of improvements that will take years to implement. Where are the resources for me to work on an advanced filter?
 • Am I supposed to buy/lease a filter from a third party provider? What will that cost? How much work is it to integrate in my current setup? My revenue stream is about €50 per customer and year and each customer may have thousands of items that would need filtering. Since I obviously won’t be able to develop the filter myself, I wonder about liability in the case that the filter doesn’t work as expected. Will the filter vendor take on the liability towards copyright holders, or will I have the liability for something I have no control over?
 • All software requires maintenance, both for technical reasons and legal reasons. How much maintenance work do you expect the filter to require? With new contents, new content types, new ways of working around the filter, will the work to maintain the filter be much larger than the work to maintain my service?

As you can see, I have a well founded worry that article 13 will force me out of business. I wonder how many other small IT companies all over Europe have the same concerns. I fear that article 13 may kill the the entire eco system.

Please vote NO to article 13.

Best regards

Jacob Hallén
Open End AB

En nybörjaraguide till Maffia

written by jacob, on May 23, 2018 11:03:00 PM.

Den här lilla skriften handlar om hur man som nybörjare kan bli en bättre spelare i Maffia, enligt Svenska Maffias regler. Jag som har skrivit den heter Jacob Hallén och jag spelar under alias Tintin. Anledningen till att jag har skrivit den är att spelet blir roligare om färre personer i ett spel gör de stora nybörjarmisstagen. Med skickliga med/motspelare blir spelet mer intressant och mer utmanande.

Maffia är i grunden ett spel som handlar om information. Maffian vet precis vilka de andra maffiamedlemmarna är, och därigenom exakt vilka som är bybor. Byborna vet ingenting om vem som är maffia eller vilka andra spelare som är bybor. Specialrollerna doktor, sheriff och hämnare är bybor och har lika lite information som alla andra bybor när spelet börjar. Maffian vet inte vilka bybor som har specialroller och det är viktigt för rollinnehavarna att dölja det tills det är i byns intresse att de träder fram.

Byns uppgift är att ta fram information, så att man kan hänga maffiamedlemmar i stället för oskyldiga bybor. Maffians uppgift är att se till att byn har så lite korrekt information som möjligt.

Om vi för ett ögonblick tänker oss att byn hänger en slumpmässig person varje dag, och maffian lyckas med att mörda en bybo varje natt, så kommer det att dö 1,75 bybo och 0,25 maffia i snitt varje runda. Det innebär att för varje dödad maffia kommer det att dö 7 bybor. Det innebär att om byn inte får någon information så kommer maffian ganska snabbt att vinna.

I verkligheten är situationen ännu värre, för byn hänger inte en slumpmässig person. Maffian får vara med och rösta, och det innebär att de ökar sannolikheten för att en bybo i stället för en maffiamedlem ska dö kraftigt. I och för sig finns möjligheten för doktorn att rädda en bybo varje natt, men sannolikheten för att träffa rätt är mycket liten.

Därför så är det jätteviktigt för byn att samla in varje liten gnutta information som spelet ger ifrån sig. Utan information och med dålig information är spelet förlorat redan från början.

Första spelrundan

Som nybörjare tror man att första spelrundan är ganska meningslös, eftersom man inte har någon information att gå på. Ingenting kan vara mer felaktigt.

Nomineringar

Om det vid första dagens slut enbart finns maffiamedlemmar nominerade så kommer med största säkerhet en av dem att bli hängd. Likaså är det ett problem för maffian om de har fler medlemmar nominerade än vad det finns nominerade bybor. Risken är att samtliga bybor röstar på en maffiamedlem som håller ett dåligt försvarstal.

Därför finns det två lägen för maffian. Det ena är när det bara finns bybor nominerade, eller man kan förvänta sig att en majoritet av byborna röstar på en nominerad bybo. Då kan maffian sitta still och göra ingenting, för i omröstningen kan man sprida sina röster slumpmässigt mellan kandidaterna. I det andra läget måste maffian agera. Helst vill man ha läget med ingen maffia nominerad, men man kan absolut inte tillåta att flertalet nominerade är maffia. Då måste man agera och göra nomineringar, så att det antingen finns för många nomineringar eller så att bybor drar tillbaka sina nomineringar. Förhoppningsvis blir nomineringar av maffiamedlemmar tillbakadragna.

Priset för maffians manipulation av nomineringar är att den läcker information. Om det inte sker någon förändring i nomineringarna på en lång stund tyder det på att maffian är nöjd med situationen. De som har gjort nomineringar kan då förändra dessa, så att man med så hög sannolikhet som möjligt får minst en maffiamedlem med bland nomineringarna. Vi kommer strax att se varför det är viktigt.

Motnominering

Att direkt nominera den som man blev nominerad av är i allmänhet en dålig idé och betraktas av många som dåligt spel alternativt som maffiabeteende. Likaså att snabbt nominera någon annan direkt efter det att man har blivit nominerad. Det ses som att man försöker leda bort uppmärksamheten från sig själv.

Nominering efter diskussionsperiodens slut

Att nominera eller avnominera efter att diskussionstiden tagit slut är oftast en dålig idé, även om det undantagsvis kan vara en god idé. Både nominering och avnominering kan vara drag av maffian för att att störa omröstningen och därför är de flesta sådana drag skumma. Om det finns för många nominerade kan det vara rätt att dra tillbaka sin nominering. Om det finns tydliga tecken på att det bara är bybor nominerade, eller att det bara finns en nominerad (och den personen inte med säkerhet är maffia) kan det vara läge att slänga in en nominering till.

Rätt antal nominerade

För att omröstningen ska bli så utslagsgivande som möjligt bör byn, i ett läge där man har väldigt lite information (som i första rundan), sprida sina röster mellan de olika kandidaterna. Om det finns en maffiamedlem bland kandidaterna så måste maffian rösta på en annan kandidat, och helst på samma kandidat. Som maffia lyssnar man därför på försvarstalen och röstar sedan på den bybo som har levererat sämst försvarstal. I ett litet parti ska man inte ha fler än 3 nominerade när det är dags att gå till omröstning. Det ger mest information i omröstningen. I partier med över 15 deltagare kan man nominera 4 personer och över 20 kan man nominera upp till 5 personer. Sedan blir rösterna för tunt spridda för att man ska kunna dra slutsatser av omröstningen.

Omröstning

Om utfallet i omröstningen blir väldigt jämt mellan kandidater med ungefär lika goda försvarstal kan vi gissa att ingen nominerad är maffia.

Om det däremot finns en lagom övervikt för en av kandidaterna så är den mest troliga förklaringen att den just hängda personen var bybo. Vi kan också förutsätta att ett flertal av maffiamdelemmarna röstade på den just hängda personen. Det här är extremt viktig och förvånansvärt pålitlig information, så håll ögonen öppna. Vem som röstade på vem, och det exakta röstetalet är jätteviktigt, så var extremt allert under omröstningen.

Om en av kandidaterna håller ett extremt uselt försvarstal så brukar nästan alla rösta på den personen - byn får ingen användbar information av omröstningen.

Det är väldigt vanligt att maffian försöker prata bort och bagatellisera den här informationen. Var uppmärksam på sådant beteende. Det är en del i maffians vilseledande.

Det är som vi kan se viktigt att ha kandidater som levererar likvärdiga försvarstal för att omröstningen ska bli utslagsgivande.

Efterföljande rundor

Även i efterföljande rundor kan nomineringsmönstren från första rundan återkomma. Var observant på vem som nomineras av vem, och när.

Vilka är det som dör?

Ibland kan man få ut information genom att läsa av vilka som dör. En erfaren maffiamedlem vill oftast döda erfarna bybor i första hand. Det är mycket lättare att styra slutspelet med oerfarna bybor. Om det dödas många oerfarna spelare kan det tyda på att maffian är oerfaren.

Försvarstal

Det finns en vanföreställning bland nybörjare om att man ska försvara sig i sitt försvarstal. Ingenting kan vara mer felaktigt. Som bybo ska man överföra så mycket information som man har kunnat samla på sig under spelet som det någonsin går. Har du sett något speciellt samspel mellan några av deltagarna? Har du observerat någon som på ett orimligt sätt försvarat någon annan? Har några spelare angripit varandra på ett sådant sätt att de knappast kan vara på samma sida? (Det händer dock rätt ofta att bybor misstänkliggör varandra.)

Om någon har kommit med ett grovt angrepp mot dig, kan du eventuellt försvara dig, om du har en riktigt bra förklaring varför det du anklagas för är fel.

Maffian försvarar sig oftare efter att ha blivit angripna än vad bybor gör. Maffian ägnar sig ofta åt att med många ord säga ingenting i sina försvarstal.

Säg inte att du är bara vanlig bybo. Det är varmluft och det gör dig till mer trolig maffia än om du inte säger det.

Som maffia måste du agera som om du vore bybo. Du ska vara hjälpsam med dina observationer, men det ska naturligtvis vara ett urval av riktiga observationer som vilseleder byn så mycket som möjligt.

Observationer

Att observera hur folk agerar i spelet är jättesvårt. Somliga är bra på att läsa andra människor, andra är rätt dåliga, men med träning kan man bli bättre. Jag själv kunde inte läsa människor i spelet över huvud taget när jag började spela, men genom att börja med att intensivt studera vissa spelare har jag lärt mig deras speciella beteenden när de är bybor respektive maffia. Utifrån det har jag börjat kunna läsa vissa andra individer, men det är fortfarande många jag går bet på.

Det finns många maffiaspelare som är väldigt självsäkra när det gäller att läsa andras betenden, och de flesta av dem är mycket sämre än vad de själva tror. Man ska ha en ödmjuk och självkritisk inställning för att bli en bra spelare. Utvärdera alltid dina läsningar efteråt, för att se om du hade rätt eller fel.

Lyssna på vad folk säger

Första steget i att läsa människor är att lyssna på inehållet i det de säger. Bybor har oftast mer kosntruktivt innehåll än maffian. Som maffia måste man ju hitta på något som låter konstruktivt. Ofta producerar de inehållslöst snömos. Det gör ibland bybor också, men inte lika ofta.

Lyssna på hur folk säger saker

Här lyssnar man efter tonfall och vissa gramatiska element. Bybor talar oftare om byn som vi, medan maffian oftare talar om byn som byn. Maffian har en tendens att tala mer i abstrakta termer medan byn oftare talar i konkreta termer. Maffian använder oftare ett tonfall som utstrålar makt eller överlägsenhet.

Titta på talaren

Talaren kan avslöja en del genom kroppshållning och mikroförändringar i ansiktsuttryck som är omedvetna, men man bör vara medveten om att de flesta rutinerade maffiaspeare är väldigt bra på att kontrollera hållning, gester och minspel.

Titta på vad andra gör medan någon talar

Här avslöjar jag ett av mina hemliga trick. Jag är lite tveksam om jag ska berätta det eller inte, men jag tror att spelet blir mycket bättre om jag gör det.

De flesta spelare är väldigt fokuserade på den som talar, eller det växelspel som sker mellan flera talare. De är så fokuserade att de inte kontrollerar sitt kroppsspråk lika väl som när fokus är på dem. Titta runt på andra deltagare när någon talar. Det finns mycket att plocka upp där. Det är så jag har läst några spelare när ingen begrep hur det gick till.

Mer om läsning genom observation

Det jag har berättat här är långt ifrån hela sanningen om hur man läser folk. Det finns andra spelare som är mycket bättre än jag på det och hur de gör vad det gör har jag ingen aning om. I allmänhet är kvinnor mycket bättre än män på att uppfatta och tolka kroppsspråk. Om det beror på mycket träning eller en biologisk skillnad ska jag låta vara osagt.

Tysta spelare

En tyst spelare är antingen en dålig bybo eller maffia. Det är en rätt vanlig taktik som maffia att sitta och säga ingenting. Om man blir uppmanad att säga något säger man bara att jag föredrar att observera. Det är en fullt fungerande taktik, om man inte är känd som en agerande spelare. Det är därför nödvändigt att alla bybor är aktiva i att försöka lösa problemet med vem som är maffia. Det blir då ett säkert kort att nominera och hänga tysta spelare. Faktum är att det inte är så dåligt att hänga en tyst bybo i början av spelet. Som jag har beskrivit tidigare så är det mest troligt att det är bybor som hängs i början av spelet, så då kan man lika gärna hänga de bybor som bidrar minst.

Att spela med barn

Jag har spelat rätt mycket med barn, ända ned till 6 års ålder och det kan i måttliga doser vara både roligt och underhållande. Om du tror att det är lätt att läsa barn tror du fel. De vuxna som jag har sett försöka har nästan alltid fel. De har ingen aning om vad de läser. Ibland kan syskon eller kompisar vara bra på att läsa en person, men för det mesta går till och med barnets föräldrar bet på avläsningen.

Jag har börjat bilda mig en teori varför det är på det här sättet.

Många barn har inte som mål att vinna spelet. De har i stället som mål att överleva så länge som möjligt. Det gör att de är jättebra på att dölja om de är maffia eller bybo. Det är nästan bara det de fokuserar på. Som maffia klarar de sig rätt bra, för de behöver inte bry sig så mycket om vad som händer i dagfasen. Nattetid är det bara att vara med och peka. Som bybo är de flesta inte behjälpliga alls. De kan också ha lojaliteter som inte är del i spelet. Jag har sett barn göra slumpnomineringar efter att diskussionstiden har tagit slut för att försöka rädda en kompis från hängning - ett typiskt maffiabeteende från en kontraproduktiv bybo.

Trots det här tycker jag att det är charmigt att spela med barn, men man ska vara medveten om att det ökar maffians vintchanser betydligt. Så länge man inte avslöjar att man är maffia är det svårt att vara dålig maffia. En bybo som inte bidrar till att avslöja maffian är nästan som en extra maffiamedlem.

Att spela läkare

Som läkare ska du spela normal bybo på dagarna och skydda en lämplig person på nätterna. Om du har på känn att maffian ska ge sig på en viss person, skydda denne. Om du har tur träffar du rätt, och då har du rätt säker information om att den personen är bybo.

Om du är nominerad ska du gå ut med att du är läkare om du har värdefull information för byn. I praktiken innebär det att om du har lyckats skydda en person ska du gå ut och berätta det. Du kommer troligen att bli måltavla för maffian på natten, men det är bättre än att du blir hängd på dagen.

Om du inte har någon information är det troligen bättre att inte berätta att du är läkare. Maffian kan vara lite fräckare i sitt spel om de vet att läkaren inte finns kvar.

I andra fall ska du gå ut med att du är läkare endast i sådana spelsituationer där informationen du har gör att byn vinner spelet.

Att spela sheriff

At spela sheriff är en balansgång. Du ska vara så aktiv att byn inte tycker att du är tyst, samtidigt som du inte får vara så dominerande och spelstyrande att maffian skjuter dig på grund av det.

Vem du ska undersöka under nattfasen är väldigt spelberoende. Jag har spelat sheriff så få gånger att jag inte har några konkreta råd att ge.

När du ska gå ut och tala om att du är sheriff är också en balansgång. Om du väntar för länge är det troligt att maffian lyckas skjuta dig innan du kan förmdela vad du vet till byn. Om du går ut väldigt tidigt har du kanske inte tillräckligt med information för att säkerställa att byn vinner. Min teori var ett tag att man skulle gå ut som sheriff så snart man har hittat en maffiamedlem, men jag har insett att det är beroende på vilka som spelar i partiet. Med bra medspelare skapar du jättebra odds för att de ska kunna räkna ut vilka de andra maffiamedlemmarna är innan maffian har skjutit för många bybor. Om du har några mindre observanta och inaktiva medspelare, räkna med att maffian lämnar dem till sist. Du måste i den situationen vänta till du har mer information innan du går ut.

Som sheriff bör du gå ut om du är nominerad, och det är stor risk för att du blir hängd. Gäller dock inte första dagen, för då har du ingen information som är värdefull för byn. Då är det bättre att hålla tyst och inte avslöja för maffian att sheriffen är död.

Att spela hämnare

Hämnaren är en roll som tillkommer om det är väldigt många spelare och man vill begränsa partiets längd. Hämnaren är en bybo som får skjuta valfri person i nattfasen. Rätt spelad är hämnaren en stor tillgång för byn.

Hämnaren ska döda den person som mest troligt är maffia. I allmänhet innebär det att man dödar en av kandidaterna i dagens hängning, om röstetalen utföll väldigt ojämnt. Som jag beskrivit ovan är sannolikheten att en av de nominerade var maffia stor, och att det inte var en maffiamedlem som hängdes.

Om det inte var en ojämn omröstning skjuter man en tyst person.

Naturligtvis finns det en massa situationer när man har bättre information, och kan skjuta en mycket mer trolig maffiamedlem.

Meta

Om vi kan förutsätta att alla spelar på det logiska och observanta sättet jag har beskrivit här, så blir det naturligtvis något som man kan börja observera och dra slutsatser utifrån. Duktiga spelare börjar då göra avvikelser från normalsättet att spela för att göra sig mindre förutsägbara. Detta kallas för metaspel. Det går naturligtvis att göra metaspel på metaspelet också, in absurdum.

Ägna dig inte åt metaspel som nybörjare. Tänk däremot på att erfarna spelare kan metaspela. Många erfarna spelare gör det för att de tycker att det är roligt och en utmaning att se vad de kommer undan med.

Slutspel

I partier med upp till 10 personer så förlorar maffian först när den siste medlemmen är död. Så fungerade förr även större partier. Numera använder vi den så kallade organisationsregeln - maffian förlorar om det finns en maffiamedlem kvar (en person kan inte vara en maffia).

Det händer rätt ofta att man får ett slutspel i små partier med 3 personer - en maffiamedlem och två bybor. I större partier blir motsvarande slutspel med 5 personer - 2 maffiamedlemmar och 3 bybor.

I dessa situationer har maffian en enorm fördel, om byn inte redan vet att någon är maffiamedlem. Som vi redan har sett så ska maffian ha dödat de rutinerade spelarna, så de bybor som är kvar är orutinerade. Det räcker för maffian att att övertyga en bybo, så har de vunnit. Maffian sitter med facit och vet vem som är bybo och vem som är maffia. De väljer oftast den svagaste spelaren att övertyga och den starkaste att hänga. De kommer att smickra den svagare spelaren med hur säkra de är på att den är bybo, och anklaga den starkare för att vara skum, gärna med referenser till allt som har hänt tidigare i partiet och gärna med gliringar om hur erfaren och lurig den de vill hänga är. Dina medbybor kommer att uttrycka osäkerhet om vem som verkligen är maffia. Det kan naturligtvis förekomma metaspel från maffian sida, där de uttrycker tvivel om din status som god, men de kommer troligen inte att uppehålla sig lika mycket vid det som byborna.

Att lära sig mer

det är väldigt nyttigt att sitta vid sidan och analysera partier. Man har full information om vad som händer och vem som är vem. Hur agerar maffian mot varandra i dagfasen? Hur uttrycker sig maffian? Vem väljer de att döda? Är de överens? Är någon dominerande i valet av vem som ska dödas? Har byborna tillräckligt med information för att avslöja en maffiamedlem, utan att de är medvetna om det?

Man kan ställa sig massor av frågor och sedan lyssna och analysera.

Varför jag spelar Maffia

Det finns många anledningar till att spela Maffia. Den första är att det är roligt medan det pågår. Det är alltid spännande att sitta i partiet och spela. Det är alltid roligt att se hur andra agerar i den hårt renodlade miljö som ett maffiaparti är. Det är alltid kul att lära känna nya vänner och hänga/mörda dem ;-).

Sedan är det personlighetsutvecklande på ett sätt som få verksamheter är. Du lär dig att läsa kroppsspråk och fånga upp information i situationer där det finns väldigt lite information tillgänglig. Du lär dig att analysera innehållet i vad personer säger och hur de framför informationen. Du tränar logiskt tänkande. Du lär dig hur olika människor hanterar en likartad situation på olika sätt. Du kommer att bli angripen med fula retoriska knep och lär dig hur man hanterar dem.

Du lär dig om hur man argumenterar för sin sak i ett försvarstal. Ett bra försvarstal är ägnat att driva gruppens arbete framåt, och det är en färdighet som är oerhört värdefull i samhället och det dagliga livet.

Det är sällan något som är så nyttigt samtidigt är så kul!

The case against Assault Rifles

written by jacob, on Feb 22, 2018 12:25:00 AM.

In my military career, I have been armed with everything from a pistol to a light machine gun. Most of the time my personal weapon has been either an Assault rifle (AR) or a submachine gun (SMG). While in UN missions in Cyprus and Lebanon I have carried the weapons loaded with live ammunition in daily use. I have also fired a large number of weapons, including muzzle loaders, shotguns, low calibre ammunition rifles, bolt action rifles, target pistols and recoilless anti tank guns. I have trained hundreds of recruits in the art of handling, shooting and maintaining a personal weapon. What I have to say is not based on speculation, it comes from thousands of hours of personal experience handling weapons.

ARs and SMGs have no place in civil society

ARs have been used i several of the latest US mass murders, because they are easily accessible and they are very effective for the job. One may argue that an SMG would be even more effective in a school shooting scenario, because an SMG has less of a kickback, lower weight and better efficiency at close quarters, but the difference isn’t all that big and SMGs are not as popular as ARs in the US. There is no legitimate usage of these weapons that can’t be handled by a gun much less suitable for the mass killing of people.

In the following, I’m comparing ARs and SMGs against the arguments the gun lobby bring forward, without taking a stance about the validity of those arguments.

Personal protection

The most suitable weapon for personal protection is a pistol or a revolver, either in an open or a concealed carry depending on the situation. For personal protection, you need a weapon that works in any space and in situations when you are surprised. An AR is way too unwieldy to be practical under most circumstances. Only in long and medium distance firefights would an AR be more useful than a handgun. If you get into one of those, you are no longer working on personal protection. At medium and long distance, your job is to take cover and get out of there as soon as possible. There is no way you are going to win against a prepared enemy. Same thing goes for protecting others. Unless you are carrying an AR in a ready position, it takes a much longer time to fire it accurately, than does a handgun. Your assailant will be in the ready position, you won’t. A handgun gives you a much better chance, though going for cover will almost always be your first choice, then you bring out your gun, in case the assailant goes after you.

Home protection

The case for home protection is almost without exception about dealing with a single burglar or a crazy maniac. Gang or other group assaults on homes are exceedingly rare. Dealing with a single armed assailant on your home turf is best done with a handgun, a shotgun or, in a pinch, a hunting rifle. Automatic and semi automatic weapons are very unsuitable. Misses will cause damage to your property and the penetrating power of an AR bullet may accidentally injure household members, friends or pets in other rooms in the house.

Hunting

If you can’t kill your prey with a bolt action gun with 6 cartridges in a fixed interior magazine, you have no business being a hunter. A bolt action rifle has much better precision than an AR, but a much lower rate of fire. When hunting, you are killing one prey at a time. If not, you are not on a hunt, you are on a killings spree. There is no legitimate use of an AR or SMG on a hunt.

Revolt against the government

While this might be a legitimate use of ARs and SMGs, it is suicidal to think that it would actually work. The local police forces across the United States have heavy armored cars these days, and are armed to deal with groups carrying ARs, like school shooters for instance. Should your local police fail, or you have them on your side, the DHS is the next step up. They have heavy vehicles and helicopters. So does the FBI, though they may have a little longer mobilization time. Then you have the Coast Guard and all 4 branches of the armed forces. There is no rule against using them against domestic insurgencies. As a last resort, the president may order tactical nukes against you. The kind of government that you would revolt against would not hesitate to take that step.

Target shooting and sports

ARs and SMGs are not very useful for sharpshooting. They don’t have the precision of hunting rifles or dedicated sports rifles. The only real application they have is in combat shooting, which is a lot like the mass murder scenarios, though you play the good guy in combat shooting. If you really want to do this, then you should join the well organized militia, and do it with their weapons and under their auspices. That way the community can spot the people who shouldn’t be training combat scenarios. Right now anyone can buy a semi automatic AR and train in a remote location or at off hours at the local combat course.

Conclusion

Giving up the modern military guns to reduce the number of people killed in mass murder events would be a very small sacrifice. We already know that a ban on ARs reduces the number of victims in mass shootings. There was a ban in place, which was allowed to lapse. While it was there, the number of casualties were much lower.

Unfortunately I don’t think the American public is ready to put really strict limits on gun ownership, but banning ARs and SMGs would be a small step that would save many lives. Maybe the NRA is afraid that the public might like the effects too much, and that is why they are fighting so hard to keep the mass shootings going.

Slutet nära i Raqqa

written by jacob, on Sep 24, 2017 6:18:35 PM.

Raqqa

Av c:a 25 stadsdelar så kontrollerar Daesh stora delar av 3 stycken. I ytterligare 4 pågår det strider. SDF har avancerat snabbt under den senaste veckan. Till stor del beror det på att det finns väldigt få civila kvar i Raqqa. SDF lägger stor möda på att hitta och eskortera civila ut ur staden. De har till och med en enhet kommandosoldater som enbart har den uppgiften. En annan viktig faktor är att Daesh är desorganiserade och demoraliserade. Ett stort antal lokala Daesh-krigare har överlämnat sig till SDF och övriga saknar ledning och organisation. Det i sin tur beror på att koalitionen har kunnat intensifiera sina flygangrepp mot Daesh i takt med att staden tömts på civila. Så snart Daesh uppträder i grupp kan de vänta sig en attack med flyg eller helikopter. Det gör att motståndet mot SDF i princip består av ensamma krypskyttar. Det kanske största hindret för snabbare framryckning är att allt är minerat. Det krävs försiktighet och stora minröjningsinsatser innan någon enda byggnad kan tas i bruk. Hotet från bilburna självmordsbombare är nästan borta. Det finns knappt några ombyggda bilar kvar, och Daesh har inte resurser att bygga om fler.

Det gör att slutet i Raqqa troligen bara är ungefär 2 veckor bort. Det är naturligtvis möjligt att Daesh gömmer en hemlig reservstyrka, men det är inte speciellt troligt.

Deir Ezzor

Deir Ezzor är provinshuvudstad i provinsen med samma namn. Den del av staden som ligger nordost om Eufrates har hållits av Daesh, medan flygplatsen och resten av staden har varit en isolerad enklav under Assad-regimens kontroll i mer än 3 år. För några veckor sedan lyckades framryckningar från Palmyra och från nordväst med att bryta belägringen av Deir Ezzor, och regimtrupperna ägnar sig nu åt att ta kontrollen över landsbygden kring Deir Ezzor. Samtidigt har SDF startat en offensiv för att ta kontrollen över området nordost om Eufrates. Det här har lett till friktion mellan regimen och SDF. Regimen har försökt göra landstigningar på andra sidan floden, men har hittills tvingats till reträtt av Daesh. Regimen och Ryssland har dessutom vid ett tillfälle bombat SDF-styrkor, med 6 sårade som resultat. Högljudda protester och tyst diplomati från SDF:s sida har inneburit att det inte har förekommit ytterligare attacker. Om SDF och regimen kan komma överens om att ta kontrollen över varsin sida av Eufrates är prognosen god för framgång. Om de misslyckas finns det stor risk för att det blir tunga strider mellan regimen och SDF.

Rojava

För ett par dagar sedan var det val till lokala fullmäktigeförsamlingar i alla kantonerna i Rojava. Uppslutningen har varit stor, och somliga säger att det har varit det första fria valet i Syriens historia. Valet är ett personval, där lokal förankring spelar större roll än partitillhörighet. Platserna i församlingarna är dessutom fördelade lika mellan män och kvinnor och etniskt fördelade efter de förhållanden som råder lokalt.

Tal Afar

Daesh-fickan i den huvudsakligen turkmenska staden Tal Afar föll samman på några dagar. Daesh hade interna stridigheter innan anfallet började, och man sköt ett stort antal krigare själva. Man passade också på att mörda ungefär 200 civila som försökte fly. När så anfallet kom, så deserterade stora grupper Daesh-krigare, med resultat att den hårda kärnan blev överraskade av hur snabbt de irakiska trupperna ryckte fram. De besegrades därför ganska lätt.

Hawijja

Den sista stora Daesh-fickan, kring staden Hawijja, sydväst om Kirkuk, är sedan några dagar under attack från de irakiska trupperna. På 3 dagar har man tagit kontroll över ungefär halva fickan, dock mest ökenområden. De större städerna är alla kvar i Daesh händer.

Kurdistan

I morgon håller irakiska Kurdistan en folkomröstning om självständighet. Det sker mot ihärdiga protester från regimen i Bagdad, Turkiet och Iran. Turkiet och Iran har stängt sina gränser mot Kurdistan, och Iran tillåter inte flygningar till och från Kurdistan över sitt luftrum. Turkiet och Iran är naturligtvis oroliga för att ett självständigt irakiskt Kurdistan ska utgöra inspiration och basområden för de egna kurdiska befolkningarna. Bagdad reagerar som alla centralregeringar reagerar på självständighetssträvanden. Det som de facto gäller är att Kurdistan idag har en egen ekonomi och en egen armé som kan utöva territorial kontroll. Jag förväntar mig dessutom att folkomröstningen ska resultera i ett rungande JA till att bilda en egen stat. Att kurderna inte har en egen statsbildning är det kanske värsta resultatet av Sykes-Picot-avtalet efter första världskriget och brittisk kolonialpolitik på 1930-talet.

Många undrar kanske om de kurdiska områdena i Syrien kommer att ansluta sig till irakiska Kurdistan. Det är mycket otroligt. Kurdistan leds av KRG, som i sin tur domineras av familjen Barzani. De har lyckats väl med att utveckla en modern marknadskapitalistisk stat, med vissa element av traditionellt stamtänkande. Rojava i Syrien leds av PYD, som är ett parti med kollektivistiska idéer, inspirerade av den i Turkiet fängslade kurdiske ledaren Abdullah Öcalan. Man vill bilda en federal stat, där makten kommer från lokala fullmäktigeförsamlingar. Exakt hur det är tänkt att gå till återstår att se. Rojava har varit i ständigt krig mot Daesh sedan man började organisera sig, vilket var vid försvaret av Kobani, 2014. Något som är säkert är i alla fall att man prioriterar jämställdhet mellan män och kvinnor och att man vill skapa enighet mellan de olika etniska grupperna, genom att säkerställa representation även för minoriteter.

Stränga straff för bagateller - lagen måste ändras

written by jacob, on Sep 24, 2017 12:18:35 PM.

Att utvisa en person som har uppehållstillstånd och som har etablerat sig i Sverige, med jobb, bostad, dagisplats och allt annat som krävs för att bygga upp en tillvaro - det är ett oerhört strängt straff. Det kan vara motiverat för mördare, våldtäktsmän och terrorister. Tyvärr är det inte så lagen ser ut. Man kan bli utvisad för bagateller, som att ens tjänst inte har utlysts på rätt sätt, att man har legat en hundralapp i månaden under kollektivavtal, att man tar ut semester, att man inte tar ut semester, att man har mer än ett jobb, att man byter jobb, eller att arbetsgivaren har gjort en miss i försäkringsskyddet. Ofta så är det arbetsgivaren som har gjort fel, men det är ändå den invandrade personen som straffas.

Senaste exemplet i en lång rad kan man läsa om i dagens Göteborgsposten.

Det här är rättsvidrigt på alla sätt. Man ska inte kunna straffas för någon annans handling och straffet står inte i proportion till överträdelsen. I det här sammanhanget så rör det sig nämligen om en administrativ överträdelse, inte om något brott i lagens mening. Det finns inget uppsåt och de flesta fallen beror på okunskap om ett stort och mycket krångligt regelverk. Att kräva att någon som inte har svenska som modersmål ska kunna regelverket i detalj är inte rimligt, och det är bara riktigt stora företag som har avdelningar för juridik och HR som har resurser att hantera hela regelverket.

Jag tycker att Piratpartiet ska driva på för en förändring av lagstiftningen på det här området. Det är fullt tillräckligt med ganska låga böter för att lagen ska ha avsedd effekt. Det är bråttom och angeläget, och det går därför inte att vänta på att vi får egen representation i riksdagen. Jag tycker därför att vi ska driva en kampanj, där vi kontaktar riksdagspartierna och regeringen, med krav på snabb förändring av lagstiftningen. De enda jag kan tänka mig är avoga av ideologiska skäl är SD. Övriga partier borde vara ganska lätta att övertyga.

Varför man inte kan outsourca känsliga data

written by jacob, on Aug 7, 2017 7:59:39 PM.

I Transportstyrelseskandalens efterdyningar är det många som aningslöst har uttalat sig om att det inte är något fel med att outsourca känsliga data. Värst av alla är nog Ann Kindberg-Batra, som har sagt att Det spelar väl ingen roll var servern står. Det är så naivt och okunnigt att man baxnar.

Det finns olika nivåer av känsliga data. Den högsta nivån är rena statshemligheter, av vilka Transportstyrelsens databas innehöll en del. Därunder finns persondata av känslig natur och affärshemligheter - både egna och andras. I den genomgång jag gör nu kommer jag att fokusera på statshemligheter, men det jag säger har bäring på andra känsliga data, även om man med de senare ibland kan acceptera kompromisser, där faktorer som kostnad och kompetens kan vägas in i beslutet om outsourcing.

Vi kan dela in hanteringen av en myndighets IT-tjänster i 3 olika fall. I det första har myndigheten alla datorer i en egen datahall, i det andra har myndigheten köpt tjänsten från en i Sverige lokaliserad leverantör. Data finns i en svensk datahall. I det tredje fallet har myndigheten köpt tjänsten från en leverantör som förvarar data i en datahall i utlandet.

Om vi börjar med det tredje fallet så uppstår genast några svårigheter:

 • Personalen som ska befatta sig med data måste säkerhetsklassas. Om det ska ske enligt svensk lag och svenska regler, hur får vi tillgång till information om personen i det land där vederbörande bor? En säkerhetsklassning använder sig av icke publik information. Om säkerhetsklassningen ska ske i samarbete med landets myndigheter, hur vet vi att deras klassning görs på ett ur svenskt perspektiv rimligt sätt?
 • Om det sker ett intrång, eller någon bryter mot avtalade säkerhetsbestämmelser, så ska brottet lagföras i det land där data lagras. Det innebär att det ska utredas av polis i det landet. Dessa personer saknar behörighet att befatta sig med svenska statshemligheter och är därför helt olämpade att genomföra utredningen. De utreder dessutom enligt en rättstradition som kan vara väldigt olik den svenska. I vissa länder är dessutom korruptionsnivån betydligt högre än i Sverige.
 • Svenska staten har inte kontroll över den lagstiftning som gäller i utlandet, och lagstiftning förändras över tid. Outsourcingavtal gäller ofta i tiotals år, och det som gällde vid avtalets början kan vara helt förändrat efter bara några år. Till exempel kan ett främmande land tvinga en leverantör att i hemlighet tillhandahålla trafik och data till landets underrättelsetjänst. Vi vet att USA redan idag har ett sådant regelverk på plats. Att svenska myndigheter skulle övervaka den utländska lagstiftningen kring outsourcing vore extremt dyrt och därför helt orealistiskt.

All outsourcing, oavsett om den är inhemsk eller utländsk, är förenad med ett antal infrastrukturproblem.

 • I min datahall styr jag vem som har access - oavsett om det är egen personal eller konsulter. I din datahall styr du över vem som har access. Förr eller senare kommer du att släppa in någon i strid med gällande avtal. Hur troligt är det att du berättar för mig när du har gjort bort dig?
 • I min datahall har jag kontroll över infrastruktur, som nätverk, routers och brandväggar. Jag kan gå in och följa kablar, jag kan koppla in diagnostikverktyg och jag kan köra levande tester på systemet. I din datahall gör du det arbetet och väljer vad du berättar för mig. Vad du ska berätta för mig styrs av ett Service Level Agreement, och jag har ingen möjlighet att förutse allt jag någon gång vill att du ska tala om för mig. Det som inte finns med får jag aldrig reda på.
 • Om det sker en incident i min datahall så bestämmer jag hur den ska utredas, och med vilka resurser. Jag kan löpande kontrollera och styra utredningsarbete och skyddsåtgärder. I din datahall är det du som väljer hur en incident utreds. Om incidenten direkt rör mig kanske jag får rapporter, men du har alltid möjligheten att mörka. Risken att tappa kontraktet i förtid finns alltid. Ju värre incident, dess större anledning att mörka.
 • I min datahall kan jag alltid strukturera om, lägga till nya tjänster och optimera för aktuell användning. I din datahall är jag styrd till det kontraktet säger. Vill jag göra förändringar måste avtalet förhandlas om. Vill jag lägga till omfattande tjänster måste jag gå ut i ny upphandling, och kanske få ytterligare en leverantör.
 • I min datahall gäller statsförvaltningens regelverk. Det innehåller redan bestämmelser om hantering av sekretessbelagda uppgifter, och kan enkelt utvidgas på området IT-säkerhet. I din datahall har jag allmän lagstiftning, vårt avtal, och dina interna bestämmelser som skydd. Om du är en kommersiell aktör så är dina interna bestämmelser en kompromiss - tillräckligt säkert för att locka kunder, men inte så säkert att det kostar en massa pengar.
 • I min datahall har jag kontroll över alla systemaspekter. Version av operativsystem, säkerhetsuppgraderingar och prioriteringar mellan olika arbetsuppgifter. I din datorhall bestämmer du prioriteringarna. Du har säkert fler kunder, och det är långt ifrån säkert att jag är högst prioriterad.

Så, Ann Kindberg-Batra, det spelar enormt stor roll var servern står. Rent tekniskt, för åtkomst till tjänsterna, så är det ingen skillnad, men under vems jurisdiktion systemen och tjänsterna tillhandahålls, och under vems kontroll arbetet på systemen utförs spelar all roll i världen.

Om vi inte får in kompetenta personer som förstår det här både på hög nivå i statsförvaltningen och på det politiska planet kommer Sverige att ha enorma IT-problem under överskådlig tid.

Betydande framsteg mot Daesh i Syrien

written by jacob, on Aug 6, 2017 11:10:00 PM.

Medan Irak laddar upp för nästa steg i kampanjen mot Daesh har både SDF och den Syriska regimen gjort stora framsteg.

Raqqa

SDF har framför allt haft framgångar i södra Raqqa, i stadsdelarna närmast floden Eufrates. I går lyckades man sluta gapet mellan trupperna som anfaller från väster och de som anfaller från öster. Det är ett mycket stort framsteg, för det gör att man nu har tillgång till en bred, fyrfilig, väg mellan den östa och västra sidan av staden. Tidigare fick all logistik göra en omväg på c:a en mil, vilket tar tid, sliter på fordon och personal, samt drar mycket bränsle. Bland annat distribuerar man varm, lagad mat till 17 000 man varje dag. Att man öppnat en front i söder gör också att man har en mycket större valfrihet kring var man sätter in sina styrkor. Med förbindelsevägen blir det lätt att omdisponera och kraftsamla på valfri punkt längs frontlinjen.

Daesh har nu kontroll över ett område som är nästan kvadratiskt och som är 1,5 km i fyrkant. Till det kommer en zon på c:a 250 meter på varje sida om fyrkanten, där strider pågår. Koalitionen uppskattar att det finns 2000 Daesh-krigare kvar i Raqqa, men jag tror att det är en överskattning. Med så många krigare på ett så litet område borde vi se mer av koncentrerade motanfall och större täthet med trupper längs fronten. Det borde också vara fler självmordsanfall, för det är mycket påfrestande att bara sitta och vänta på att anfallen ska komma till ditt kvarter.

Aleppo-fronten

Regimstyrkorna har tagit sig fram till Eufrates södra bank, och avancerar längs floden mot Deir Ezzor, där regimstyrkor fortfarande är belägrade av Daesh. Eufrates dalgång har en lång rad av byar och mindre städer, så avancemanget går ganska långsamt. Det lär ta minst en månad för styrkorna att nå Deir Ezzor.

Palmyra-fronten

Den här veckan intog regimstyrkorna staden as Suknah, som ligger mellan Palmyra och Deir Ezzor. Det är den enda staden längs vägen, och den ligger vid en korsning mitt ute i öknen. Staden har varit under Daesh kontroll sedan 2014. Regimstyrkorna kommer att ha ett val efter att man helt har säkrat as Suknah - antingen fortsätter man norrut, för att ansluta till Aleppo-frontens styrkor, och skära av förbindelselinjerna för Daesh i ett stort ökenområde, som sträcker sig nästan ända till staden Homs, mellan Aleppo och Damaskus - eller så fortsätter man österut, för att undsätta styrkorna i Deir Ezzor, och ta kontrollen över en större del av Eufrates. I båda fallen kan man räkna med en ganska snabb framryckning. Det är stora ökenområden med begränsade möjligheter för fordon och personal att gömma sig för de syriska och ryska flygstridskrafterna. Det är inte orimligt att man kan vara i Deir Ezzor på 2 veckor.

Ansvariga ministrar begriper inte sitt område

written by jacob, on Jul 25, 2017 5:35:52 PM.

Grunden till hela Transportstyrelsehärvan ligger i beslutet om att outsourca systemet. Det beslutet fattades av myndigheten som en konsekvens av den budget som den borgerliga regeringen gav myndigheten 2012. Det i sin tur var resultatet av en policy, där myndigheter i större utsträckning ska använda sig av standardprogramvara och outsourcing. Ansvarig minister, om jag är rätt informerad, var Annie Lööf.

Det är i sig inget fel i att outsourca IT-system, men man måste begripa vad man gör, och vad det får för konsekvenser. I det här fallet så har man beslutat sig för att outsourca ett system som innehåller statshemligheter. Något som man uppenbarligen aldrig ska ägna sig åt.

Det kanske är för mycket begärt att Annie Lööf ska begripa att man måste hålla statshemligheter så nära bröstet man någonsin kan, men det är hennes skyldighet att hålla sig med medarbetare som förstår det. Nu är departementsledningarna, som driver budgetprocessen, politiskt tillsatta och det finns väl inga centerpartister som förstår säkerhetsfrågor. Vi kan skönja ett systemfel, där den politiska processen inte säkerställer att vi får rätt kompetens i rikets högsta ledning.

Att det är ett systemfel kan vi se på grund av att Anna Johanssons departement inte upptäckte att Transportstyrelsen var på väg att outsourca statshemligheter. Budgetprocessen är årlig och statssekreterarna nagelfar varje rad i budgeten. Någon borde ha begripit vad Transportstyrelsens uppdrag är och vilken information de förvaltar. Den socialdemokratiska regeringen hade alltså inte heller rätt kompetens på rätt plats.

Det här hade inte behövt bli den fullständiga katastrof som det blev, om Transportstyrelsen hade följt reglerna för statlig förvaltning. Generaldirektören ska framför allt lastas för att hon inte konsulterade sin verksjurist innan hon bestämde sig för att bryta mot lagen. Jag har själv suttit i en medelstor statlig IT-upphandling och minns hur noga vi var med att kolla alla detaljer med vår jurist. Transportstyrelsens styrelse ska lastas för att man ignorerade larmet från internrevisorn. Revisorer har man av en anledning, och det är mycket klandervärt att styrelsen inte har reagerat.

Det är uppenbart att kompetensen kring IT-frågor i allmänhet och säkerhetsfrågor i synnerhet är usel, såväl i statsförvaltningen som i samtliga riksdagspartier. SD har sluppit visa färg i regeringsställning, men deras track record från partikansliet visar tydligt att de på inget sätt är bättre än sina riksdagskollegor.

Slutsatsen blir att IT-frågorna har en så stor betydelse för samhället att det behövs ett parti med speciell kompetens på området i riksdagen. Ett parti som får resurser att granska och nagelfara de förslag som kommer från regeringen, och den förvaltning som regeringen driver. Det partiet är Piratpartiet. Med sina 2 mandat i EU-parlamentet under förra mandatperioden visade partiet hur man genom att granska förslag och publicera konsekvenserna av dessa kunde påverka den politiska processen. Christian Engström och Amelia Andersdotter vara inte bara understödda av sina assistenter, de hade till sin hjälp ett stort antal aktivister, där många har djupa kunskaper kring digitala frågor. Den största framgången var att få med sig en majoritet i parlamentet i att fälla ACTA-avtalet, men påverkan var stor på en mängd andra områden.

Rösta in Piratpartiet i riksdagen 2018. Sverige behöver den kunskap som partiet besitter.

Kriget i Irak/Syrien - Fokus på två punkter

written by jacob, on Jul 19, 2017 7:45:47 PM.

Det pågår strider på många håll i Syrien och på ett par platser i Irak, men det är bara två ställen som har verklig strategisk betydelse just nu - Mosul och Raqqa.

Mosul

Trots att regeringen deklarerat kampen om Mosul som över finns det fortfarande betydande motstånd kvar från Daesh. Strider kring fickor blossar upp dagligen och risken att bli beskjuten i västra Mosul är betydande. Det är också många Daesh-krigare som har gått under jord och blandat in sig bland civilbefolkningen. Hur de irakiska myndigheterna hanterar situationen kommer att ha stor betydelse för hur fred och uppbyggnadsarbete kommer att utveckla sig framöver. Tyvärr kommer det många rapporter om övergrepp mot Daesh-krigare som har givit sig. Det är mycket vanligt att de summariskt avrättas på plats. Flera källor anger att de irakiska trupperna gör det på grund av korruption i fängelseväsendet. Det är lätt för en tillfångatagen krigare att muta sig ut ur fångenskap, och hellre än att fienden går fri så likviderar man dem.

Man ska aldrig acceptera krigsbrott, men man får ha en viss förståelse för de irakiska truppernas synvinkel. Counter Terrorism-trupperna, som har varit inblandade i de allra tyngsta striderna har enligt amerikanska dokument lidit 40-procentiga förluster i sårade och döda. Totalt har över 100 000 man varit inblandade på den irakiska sidan, och man har dödat över 10 000 Daesh-krigare. Betydligt fler än vad man räknade med skulle finnas i Mosul från början. Hur många civila som dödats har man inte kunnat uppskatta än. Mosuls gamla stad är helt förstörd, liksom ytterligare en central stadsdel. Totalt är mer än 5000 byggnader helt raserade. Lidandet bland civila har varit oerhört och det rapporteras om många människor, speciellt barn, som har enorma trauman efter Daesh ockupation och befrielsestriderna. Irak har sammanlagt 30 psykologer med PTSD som specialitet. En siffra som jag har läst är att 800 000 människor är i behov av behandling.

Raqqa

Belägringen av Raqqa har pågått i c:a 6 veckor. De första 3 veckorna bjöd på en ständig ström av framgång, men sedan har det varit trögt. Daesh har kämpat emot med självmordsbilbomber, drönare och krypskyttar. Man har vid ett par tillfällen gått till motanfall och tagit tillbaka terräng. Det har varit speciellt lätt i områden som har hållits av enheter ur Fria Syriska Armén (FSA), som är av betydligt klenare virke än SDF. De enheter inom SDF som verkar vara allra mest effektiva i stadsstrid är Manbij Military Council (MMC). Jag har skrivit om dem tidigare, när de kom in och bröt motståndet i Tabqa. I Raqqa-kampanjen har de tidigare opererat söder om Eufrates, och fullföljt inneslutningen av Raqqa. Häromdagen annonserades det att de flyttats till den västra fronten i Raqqa. Det dröjde sedan bara timmar innan SDF kunde meddela att en stor stadsdel, Yarmouk, befriats från Daesh. Idag meddelades att MMC befriat ett stort antal civila i stadsdelen ash-Shahada. MMC är en blandad styrka med kurder, araber och en del minoritetsfolk - alla frivilliga. Det är en erfaren styrka efter striderna om Manbij, och det är tydligt att de är bättre än någon annan styrka på strid i bebyggelse.

De amerikanska befälhavarna tror att striden om Raqqa kommer att ta många månader, men jag är mer optimistisk än så. Med MMC på rätt plats och med nytillförd amerikansk materiel, främst i form av lätta stridsfordon, tror jag att det kan gå mycket fortare. Daesh verkar ha ont om självmordsbilar och drönare, och måste därför förlita sig helt på krypskyttar. Eftersom de inte har mörkerkapacitet, vilket SDF har, så befinner de sig i ett ständigt taktiskt underläge. Antalet effektiva krypskyttar faller för varje dag, och när de blir för få kan SDF rycka fram mycket snabbare.

Afrin

I kantonen Afrin (alternativ stavning Efrin), angrips kurderna av Turkiet. Man skickar fram inhyrda syriska rebeller för markstrider och skjuter med tungt artilleri mot de kurdiska områdena. Beskjutningen har karaktär av terror mot civilbefolkningen, och man förorsakar mycket förödelse av egendom och dödar och skadar urskiljningslöst civila. Det finns oftast inga militära mål i närheten av de civila som träffas. Angreppen ser ut att sakna strategisk betydelse, för kurderna har slagit tillbaka alla markanfall och förorsakat stora förluster för de inhyrda trupperna.

Det är dags för EU att utkräva politiskt ansvar av Turkiet för de brott mot folkrätten som de gör sig skyldiga till. Jag vill se långt gående sanktioner mot Turkiet, vad gäller varor, tjänster, landningstillstånd, gränspassager, turism och liknande. Personligen har jag börjat bojkotta turkiska varor. Jag älskar t.ex. körsbär, men står det Turkiet som ursprungsland får de bli liggande i disken.

My precious

written by jacob, on Jul 8, 2017 6:49:49 PM.

Det var lite olika bud om när jag skulle få komma hem. Min nya njure var lite trög i starten. Prognosen ändrades från tisdag till fredag, för att sedan landa på onsdag. Rutinerna med provtagning fortsatte in i det sista, men allt såg bra ut. Jag har min normalvikt, lite lågt blodtryck, passerar vätska som jag ska, njuren har börjat filtrera slaggprodukter så smått. Blodsocker rusar efter måltid då och då, på grund av all kortison jag äter. Min blåsa har krympt under dialysperioden och jag måste kissa varje timme, dag som natt. Kortisonet har givit sig på kärl och slemhinnor i anus, så det gör jätteont att gå på muggen. Jag gör mitt bästa för att ignorera det besvärliga.

Innan jag får åka hem får jag gå till sjukhusapoteket och hämta ut mediciner för de kommande 3 månaderna. Det blir 2 stora kassar fulla. Tur att jag mötte Laura på vägen och fick hjälp att bära. Att gå ända bort till sjukhusapoteket är den längsta utflykten på en vecka och jag behöver en lång stunds vila innan jag orkar duscha och få mitt förband omlagt. Jag tackar vänligen men bestämt nej till sjukhuslunchen och efter 40 minuters väntan på sjuktransport så kommer taxin för en 10 minuter lång resa hem. Under andra omständigheter skulle jag kunnat gå hem på den tiden, men inte idag.

Väl hemma blir det dags för dagens andra promenad. Vi går till Sjömagasinet Lorensberg och äter långa till lunch. Efter den lätt tråkiga sjukhusmaten smakar det underbart. När jag kommer hem är jag helt slut och sover resten av dagen.

För att det inte ska strama för mycket i operationssåret har jag ett par träningsbyxor på mig. De vill inte sitta uppe, så i samband med lunch på torsdagen försöker jag köpa hängslen. Visar sig att vare sig H&M, Intersport, Tommy Hilfiger eller Oscar Jacobsson har sådana. Går på lunch och tappar byxorna 2 gånger medan jag bär min sallad till bordet. Äter makrill. Köper hängslen för 300 kr hos John Henric. För utmattad för att leta vidare. Sover större delen av torsdagen med.

Fredag är jag på Sahlgrenska 07:25. Tjugo minuter senare öppnar transplantationsmottagningen. Det blir vägning och provtagning innan jag tar min morgonmedicin. Därefter väntan i ett par timmar på provsvar. Genomgången med doktorn visar att jag kan trappa ned ytterligare lite på kortisonet och att jag behöver ta lite bikarbonat för att buffra upp mitt blod. Svar på om jag ska ändra immundämpande kommer senare, per telefon. Läkaren tycker att jag ska motionera mera och dricka vin. Omläggning av operationssåret och sedan hem. Sköterskan säger att jag har gått igenom en rutintransplantation. För mig var det verkligen inte rutin, men det beror på vilket perspektiv man har. Sover ett par timmar. Lunchar, vilar, tar tag i pappersexercis runt sjukresor, sjukintyg och annat. Analbesvären är fortfarande kvar, men börjar lätta. Lite av en paradox att detta ska vara det besvärligaste med att få en ny njure.

Idag är det lördag. Jag har varit till Konsum för att handla och köpa frimärken. Blev bara lite trött av det. Kan nästan gå i normal takt. Operationssåret är ömt, men gör inte speciellt ont längre, oavsett om jag går, hostar eller nyser.

Det kommer snabbt att bli ännu bättre de närmsta dagarna. Jag ska promenera mycket och göra utflykter till skärgården. Jag har återbesök måndag och torsdag under några veckor, innan de börjar trappa ned, först till en gång i veckan, sedan till varannan vecka. Om ingen avstötning sker blir jag överflyttad från transplantation till njurkliniken i slutet på september.

Redan nu planerar jag för en flerdagars tur i kajak strax efter mitten av augusti. Min längtan efter att guppa på havet är jättestark.